Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Metsän käytön maksuja ei pidetä enää veroina vaan niistä säädetään oma lakinsa, jossa tavoitteena on luoda menettely, jolla luonnonvaralle saadaan markkinahinta. Korkoperusteinen hinta = lopputuotteen hinta – tuotantokustannukset – normaali tuotto. Varaministeri V. Roštšupkin esitti tiedotusvälineille antamassaan haastattelussa 26.02, että valtion metsätulot voisivat nelinkertaistua jo vuodesta 2004 alkaen, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

Kantohinnat nousevat 030303