Venäjän suojeltu pinta-ala on kolme kertaa laskettua suurempi

Venäjän WWF ja Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN ovat laskeneet, että kansainvälisten kriteerien mukaan Venäjän suojelualueiden pinta-ala on 3,3 kertaa aikaisempia laskelmia suurempi. Venäjä on yksi maailman johtavista maista suojelualueiden pinta-alassa. Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus (Convention on Biological Diversity, CBD) asettaa suojelutavoitteeksi 17 prosenttia maapinta-alasta ja 10 prosenttia merten pinta-alasta vuoteen 2020 mennessä. Virallisten tietojen mukaan Venäjän Federaation suojeltu maapinta-ala on 10,3 prosenttia ja suojeltujen merten osuus 2,4 prosenttia. Federaatio- ja aluetason …

Luoteis-Venäjän puuntuotanto maaliskuu 2019

Tilastokeskus Rosstatin julkaisemien tilastojen mukaan Luoteis-Venäjän puuntuotanto oli maaliskuussa 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Maaliskuun puuntuotanto kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuspuun osuus maaliskuun puuntuotannosta oli 92 prosenttia, josta tukkipuuta 49 prosenttia ja kuitupuuta 33 prosenttia. Tammi-maaliskuun 2019 puuntuotanto oli yhteensä 15 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Puutavaralajien tuotanto Luoteis-Venäjällä: Rosstatin puuntuotantotilastot kattavat Luoteis-Venäjällä noin 80 prosenttia hakkuista, niistä puuttuu muun muassa pienten yritysten tuotanto. Tilastolähteet: Rosstat …

LesEGAISin sähköiset kuormakirjat testauksessa

Vuoden 2019 aikana testataan Venäjän puukaupan seurantajärjestelmän LesEGAISin sähköisiä kuormakirjoja neljällä alueella (Perm, Krasnojarsk, Komi, Kirov). Kuormakirjasta tulee myöhemmin pakollinen osa järjestelmää kaikille käyttäjille. LesEGAISin tietojen mukaan Venäjällä korjattiin puuta 237 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2018. Järjestelmään vietiin 922 000 ilmoitusta puukaupoista. Puuta vietiin ulkomaille 17 miljoonaa kuutiometriä ja sahatavaraa 28 miljoonaa kuutiometriä. Maasta vietäviä jalopuukappaleita (tammi, pyökki, saarni) merkittiin 274 259 kappaletta. Laittoman puukaupan valvonnan parantamiseksi eri viranomaisille on annettu pääsy järjestelmään. …

Venäjällä ylitarjontaa puusta

WhatWood-konsulttitoimiston tekemän analyysin mukaan Venäjän puumarkkinoilla oli viime vuonna ylitarjontaa puusta ja tilanne on jatkunut myös tämän vuoden alussa. Vuoden 2018 hakkuut olivat ennätyssuuret (239 milj.m³). Kasvua korjuumäärissä oli 12 prosenttia ja markkinoille päätyi 27 miljoonaa kuutiometriä puuta edellisvuotta enemmän. Puunkorjuuta varten vuokralle annetun metsän pinta-ala ei ole kasvanut, ja viranomaiset selittävät kasvua laittomien hakkuiden osuuden pienenemisellä. Viime vuoden puunkorjuuolosuhteet olivat suotuisat useilla alueilla, mikä lisäsi markkinoille tulevan puun määrää. …

Matkalla Venäjän Karjalassa – metsästä liiketoimintaa

Luken tutkijan Pasi Poikosen blogiartikkeli Hanketoiminta on kuin liiketoimintaa, jossa pitää aktiivisesti olla läsnä siellä, missä tapahtuu. Lähdin Venäjän Karjalaan venäläisen bioenergiaryhmän mukaan tutustumaan alueen metsäteollisuuden nykytilaan. Matkan aikana tein venäläiselle metsäteollisuudelle tutuksi ajankohtaista Luonnonvarakeskuksen (Luke) hanketoimintaa metsäsektorilla. Päätavoite oli löytää puunhankintayrityksistä kontakteja liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneista henkilöistä. Metsäbioenergia lämmön lähteenä Suomessa pyritään yhdistämään hyvä nuoren metsän hoito rankapuun käyttöön energiantuotannossa. Venäjän Karjalassakin paikalliset lämpölaitokset ovat siirtyneet käyttämään metsähakkeen ja turpeen …

Puun tuottajahinnat Luoteis-Venäjällä maaliskuussa 2019

Havutukin tuottajahinta* oli Luoteis-Venäjällä noin 36 euroa kuutiometrille maaliskuussa 2019. Lehtipuutukin hinta oli 35 euroa, lehtipuusorvitukin 43 euroa, havukuitupuun 23 euroa ja lehtikuitupuun 14 euroa kuutiometriltä. Hintataso on pysynyt lähes tammikuun tasolla havu- ja lehtipuutukille sekä havukuitupuulle. Lehtipuusorvitukin hinta laski kolme prosenttia ja lehtikuitupuun 16 prosenttia. Vuoden 2018 maaliskuuhun verrattuna puun tuottajahinnat ovat nousseet huomattavasti. Suurin muutos oli lehtipuusorvitukilla, jonka hinta nousi 52 prosenttia. Lehtikuitupuun hinta on laskenut 30 prosenttia …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.