Krupchak: Metsäsektori vailla hallinnollista ohjausta

Rosbalt.ru-portaalista on luettavissa Venäjän duuman metsävarakomitean puheenjohtajan Vladimir Krupchakin tuoreet kommentit valtakunnallisen metsäsektorin kehittämisohjelmaluonnoksen viivästyttyä maaliskuulle asetetusta tavoitteesta. Teollisuus- ja energiaministeriön laatima luonnos puun jatkojalostuksen kehittämisestä ei saanut raha-asiainministeriön eikä talouskehitysministeriön tukea. – Tämä on luultavasti ihan oikein, koska presidentti Putinillakin oli luonnoksesta ja sen sisällöstä useita kysymyksiä, kommentoi Krupchak. Luonnosta käsitellään duumassa Komin Syktyvkarissa pidetyn metsätalous- ja metsäteollisuuskokouksen jälkeen. Kokouksen lopputulemana voidaan todeta, että tällä hetkellä metsäsektori on käytännössä …

Uusi metsälaki hyväksyttäneen kevään aikana

Venäjän duuma aikoo hyväksyä uuden metsälain kevään aikana. Asiasta kertoi RIA Novosti uutistoimistolle alahuoneen puhemies Boris Gryzlov presidentin ja puolueryhmien tapaamisen jälkeen. Greenpeacen mukaan metsälain käsittelyä ei kuitenkaan ole vielä Duuman toukokuun kalenterissa. Duuman metsätyöryhmä on käynyt alustavasti läpi metsälakiluonnoksen korjausehdotukset valmistellen ehdotusta esitettäväksi duuman toiseen käsittelyyn. Läpikäytäviä korjausehdotuksia on 1701 kappaletta, joista osa on toistensa ja osa lakiluonnoksenkin kanssa ristiriitaisia. Samalla on ratkaistava, kuinka saadaan suhteutettua toisiinsa uusi lakiluonnos, …

Bioenergia-alan opetusta korkeakouluihin

Venäläisissä oppilaitoksissa pitäisi järjestää erillisiä bioenergia-kursseja, todettiin Pietarin metsäteknisessä akatemiassa järjestetyssä seminaarissa, jossa Venäjän johtavien metsäalan korkeakoulujen edustajat yhdessä ruotsalaiskollegojensa kanssa pohtivat uusia opetussuunnitelmia sekä mahdollisuuksia järjestää opiskelijoille bioenergia-alan opetusta. Luoteis-Venäjän metsäteollisuuskondeferaation bioenergiahankkeiden johtaja Olga Rakitovan mukaan Venäjällä ei vielä pidetä erillisiä kursseja biopolttoaineista ja muista uudistuvista energialähteistä. Rakitovan mukaan nyt aika alkaa Venäjälläkin olla kypsä erillisten kurssien järjestämiseen. Bioenergian käyttö ei ole Venäjällä uutta, se on jo vanhastaan tuttua, …

Lisää pyöreän puun vientitullikorotuksia suunnitteilla

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Syktyvkarin metsäseminaarissa 6.4. päätettiin laatia ohjelma pyöreän puun vientitullien nostamiseksi vuoteen 2010 asti. Talouskehitysministeri German Gref on vahvistanut ohjelman olemassaolon. Vientitulleja korotetaan asteittain vuoteen 2010 asti. Seuraava korotus tulee voimaan 1.7.2007, jolloin puun vientitulleja nostetaan 10 % tullausarvosta mutta kuitenkin vähintään 6 euroon/m3. Uusia puun vientitullikorotuksia  

Swedwood Karelian uusi puunjalostuslaitos toimintaan kesäkuussa

IKEAn tytäryhtiö OOO Swedwood Karelia ottaa kesäkuussa käyttöön 28,5 miljoonaa euroa maksaneen puunjalostustehtaan Kostamuksessa. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 350 000 m³ sahatavaraa vuodessa. Työntekijöitä kolmessa vuorossa työskentelee 650 henkeä. Tukkipuun tarpeeksi on arvioitu 250 000 m³. Vuonna 2007 yritys aikoo aloittaa huonekalutuotannon valmistamalla 30 000 m³ huonekalulevyjä vuodessa. Lähde: www.bumprom.ru

Väliaikatietoja metsänhoidon suoritteista – rahoituspohjan uudistus osoittautumassa toimivaksi

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Metsätalouden rahoituspohja uudistui 1.1.2005. Lainmuutoksen mukaan metsätaloutta rahoitetaan pääasiassa federaation budjetista joko suoraan tai subjekteille maksettavan tuen muodossa. Vuoden alussa epäiltiin metsätalouden rahoitusjärjestelyjä ja riittävyyttä. Metsätalouden budjetti 2005 on noin 23 mrd ruplaa (660 miljoonaa euroa), josta noin 16 mrd ruplaa (460 miljoonaa euroa) on suunniteltu rahoitettavaksi federaation budjetista. Loppu rahoitus on vielä auki. Metsänviljelyn, tuholaisten torjunnan, palontorjunnan ja hakkuiden valvonnan rahoitus on toiminut ja asetetut …

Äänisen traktoritehdas yhteistyöhön tanskalaisen konevalmistajan kanssa

Äänisen traktoritehdas ja tanskalainen Silvatec aloittavat tämän vuoden aikana pyörätraktorien valmistuksen Petroskoissa, kertoo Äänisen traktoritehtaan toimitusjohtaja Mihail Kolesnikov. Toimitusjohtajan mukaan alkuvaiheessa traktorit kootaan tehtaalla tuontiosista, mutta vähitellen tullaan siirtymään venäläisvalmisteisten osien käyttöön. Karjalan teollisuusministeri Sergei Denisov on antanut tukensa Äänisen traktoritehtaan suunnitelmille. Ministerin mukaan Äänisen traktoritehtaan tuotteilla on kysyntää kotimaan ja ulkomarkkinoilla vasta sitten, kun se pystyy tuottamaan nykyaikaisen puunkorjuun vaatimukset täyttävää puunkorjuukalustoa. Ministerin epäilee kuitenkin tanskalaisten pyörätraktorin olevan liian …

Venäjän standardikäytäntöä uudistetaan

Venäjä luopuu vuoteen 2010 mennessä valtiollisista GOST-standardeista ja korvaa ne uusilla teknisillä määräyksillä, kertoo Venäjän teollisuus- ja energiaministeri Viktor Hristenko Regnum.ru-uutispalvelulle. Muutos perustuu vuonna 2003 voimaan astuneeseen lakiin ”Teknisistä määräyksistä”, jonka mukaan seitsemän vuoden siirtymäajan puitteissa Venäjän on tarkoitus luopua nykyisistä teknisistä määräyksistä ja korvata ne uusilla. Vuoteen 2010 mennessä uusiin teknisiin määräyksiin vaihdetaan valtionstandardit GOSTit, rakennusnormit ja –ohjeet SniPy sekä hygieniaohjeet ja –normit SanPiN. Hristenkon mukaan tällä hetkellä ollaan …

Ympäristölaki valmisteilla Luonnonvaraministeriössä

Luonnonvaraministeriön tavoitteena on laatia luonnos Venäjän Federaatioin Ympäristölain (Ekologicheskij kodeks) yleisosasta joulukuuhun 2006 mennessä. Tämä on yksi ministeriön ympäristöpolitiikan osaston ensisijaisista tehtävistä tänä vuonna. Tämän lisäksi ympäristöpolitiikan osaston tulee laatia tämän vuoden puolella menettelytavat pakollisen ympäristösertifioinnin toteuttamiseksi, luoda strategia valtiontason luonnonsuojelualueiden kehittämiseksi ja valmistella dokumentit neljän uuden luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Nämä tavoitteet on kirjattu ministeri Yuri Trutnevin vahvistamaan Luonnonvaraministeriön ensisijaisten tehtävien suunnittelmaan vuodelle 2006. Lähde: Luonnonvaraministeriö

Putin kommentoi metsäsektorin tilaa Syktyvkarissa

Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili 6.4. Syktyvkarissa Komin tasavallassa, jossa pidettiin korkean tason neuvottelu metsätalouden ja -teollisuuden kehittämisestä Venäjällä. Putin piti seminaarin avauspuheen, jossa hän kommentoi Venäjän metsäsektorin tämänhetkistä tilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat raakapuun viennin rajoittaminen, metsäteollisuuden kehittäminen ja laittomat hakkuut. Presidentin mukaan metsä ei ole Venäjälle vain luonnonrikkaus vaan se on tärkeä taloudellinen etu. Metsän järkevän käytön tulee tuottaa valtiolle ja kansalaisille kestävää ja vankkaa tuloa. Putinin …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.