Metso toimittaa lastulevylinjan Venäjälle

Metso Panelboard toimittaa laitteet lastulevyn tuotantolinjaan Ugra-plit PLC:lle Khanti-Mansiskiin Venäjälle, tiedottaa yhtiö. Osapuolet ovat sopineet, että tilauksen arvoa ei julkisteta, mutta yleensä tämäntyyppisten toimitusten arvo on 20 – 30 miljoonaa euroa. Toimitus ajoittuu vuoteen 2008 ja tuotanto käynnistyy vuonna 2009. Uusi tuotantolinja on suunniteltu 150 000 kuutiometrin vuosituotantoon, mutta on laajennettavissa 260 000 kuutiometriin. Raaka-aineena käytetään sahausjätettä. Vuonna 2005 perustetun Ugra-plit PLC:n omistaa Khanti-Mansiskin autonomisen alueen omaisuudenhoito-osasto (Department of Property). …

Analysis of wood harvesting restrictions in the Arkhangelsk oblast

Julkaisu: The analysis of wood harvesting restrictions in conservation areas and old-growth forests of the Arkhangelsk oblast Gerasimov, Markovsky, Il’ina & Dobrynin. 2007. Metlan työraportteja 56. Raportti tarkastelee Arkangelin alueen metsänkäyttörajoituksia virallisilla ja suunnitelluilla luonnonsuojelualueilla sekä vanhojen metsien alueilla, joille luonnonsuojelujärjestöt ovat antaneet suosituksia, mutta joilla ei ole virallista statusta. Raportti on venäjänkielinen, tiivistelmä on saatavilla englanniksi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2051-3

Karjala kilpailuttaa metsäsuunnitelman laatijaa

Karjalan tasavallan metsäkomitea on julkistanut tarjouskilpailun tasavallan metsäsuunnitelman laadinnasta. Suunnitelma laaditaan 10 vuodelle ja se määrittelee metsäsuunnittelun tavoitteet ja tehtävät, metsien käytön, uudistamisen sekä suojelun toimenpiteet. Työ rahoitetaan Venäjän federaation budjetin subventioilla. Metsäsuunnitelman on oltava valmis toukokuun 2008 loppuun mennessä ja sen enimmäishinta on 11,5 miljoonaa ruplaa (noin 330 000 euroa). Lähteet: Karjalan metsäkomitean tiedote, Venäjän julkisten hankintojen ilmoitussivusto www.zakupki.gov.ru Metsäsuunnitelman sisällöstä: 23.05.2007, Asetus Venäjän subjektin metsäsuunnitelmasta

Ruotsi kritisoi Venäjän puutullikorotuksia

Ruotsin kauppaministeri Sten Tolgfors kritisoi voimakkaasti Venäjän tullikorotuksia koivukuidulle, kirjoittaa uutispalvelu E24 Näringsliv. Koska kysymystä ei ole saatu ratkaistua Venäjälle esitetyistä useista pyynnöistä huolimatta, ruotsalaiset ovat kääntyneet EU:n suuntaan. Jos ratkaisua ei saada aikaan, puutullit voivat vaikeuttaa Venäjän WTO-jäsenyyttä, toteaa kauppaministeri. Lähde: E24 Näringsliv

International Paperin ja Ilim Groupin yrityskauppa päätökseen

International Paper ja Ilim Holding S.A. ovat vahvistaneet sopimuksen yhteisyrityksen muodostamisesta. Sopimuksen mukaan International Paper ostaa 50 % Ilim Holdingista kauppahinnan ollessa noin 650 miljoonaa dollaria. Yhteisyritys tulee toimimaan nimellä Ilim Group. Keskeisellä sijalla yhtiön kehityssuunnitelmassa on 1,5 miljardin dollarin investointi neljään sellu- ja paperitehtaaseen seuraavan viiden vuoden aikana. Lähde: International Paper Aikaisemmat uutiset aiheesta: 07.06.2007, Venäjän antimonopolivirastolta hyväksyntä International Paperin ja Ilim Pulpin kaupalle, 26.10.2006, International Paper ja Ilim …

Venäjän vapaaehtoinen metsäsertifiointijärjestelmä virallistettiin

Venäjälle on luotu virallisesti Kansallinen vapaaehtoinen metsäsertifiointijärjestelmä, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Järjestelmän on organisoinut Venäjän kansallinen metsäsertifiointineuvosto, jonka perustajajäseniin kuuluu mm. Venäjän metsänsuojelukeskus, Moskovan metsäyliopisto, RAO Bumprom, Ilim-konserni, Yleisvenäläinen metsänhoidon ja metsätalouden mekanisoinnin tutkimuskeskus, metsäalan suuryrityksiä sekä tiede- ja kansalaisjärjestöjä. Kansallisella sertifioinnilla pystytään parhaiten turvaamaan kestävä metsätalous ja luomaan tehokas suoja harmaata metsätaloutta vastaan. Työn edetessä myönteisesti oletetaan laittoman puukaupan vähenevän huomattavasti, jopa alle puoleen nykyisestä. Vapaaehtoisesta metsäsertifioinnista pitää tehdä metsänvuokraajien toiminnan …

Metsäteollisuuden holdingyhtiö Investlesprom kasvaa

Tämän vuoden huhtikuussa perustettu holdingyhtiö Investlesprom on ostanut metsäteollisuusyrityksen National Timber Company Sputnik-ryhmältä, joka jatkossa keskittyy vakuutus- ja rahoitusbisnekseen. National Timber Company on vuodesta 1996 lähtien kehittänyt toimintaansa skandinaaviseen tapaan siten, että yhtiöön kuuluu Luoteis-Venäjältä ja muilta alueilta niin puunkorjuu- kuin puunjalostusyrityksiäkin. Vologdan alueelta mukana ovat mm. OAO LPK Kipelovo, ZAO Kovzhinskij LPH, OOO Kirillovskij LPH ja OAO Sokolskij DOK, ZAO Severlesprom, Uljanovskista OAO Uljanovskij Lesopromyshlennnyj kombinat, Arkangelinin alueelta OAO …

Venäjä on vahvistanut ja julkaissut muutoksen metsälain voimaantulosta säätävään lakiin

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Venäjä julkaisi lain FZ-217 1.8.2007. Laki sisältää muutoksia metsälain voimaantulosta säätävään lakiin. Laki astui voimaan heti. Lakimuutoksen keskeinen tavoite on mahdollistaa hakkuiden jatkuminen keskeytyksettä vuoden 2008 loppuun asti. Lakimuutos ei täysin onnistunut, sillä se jättää huomioimatta tarpeen hakata metsää myös loppuvuoden 2007 aikana. Voimaantulolain muutosta tultaneen korjaamaan tältä osin. Metsälakiin on tekeillä myös muita muutoksia. Venäjä valmistelee uutta hakkuuohjetta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2008. Uuden …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.