Luonnonvaraministeriön nimitykset

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsäviraston johtajaksi nimitettiin Valerij Pavlovitš Roštšupkin. Muut luonnonvaraministeriön alaisten virastojen johtajat ovat: ympäristöhallinto Vjatšeslav Voloh, vesivirasto Rustem Hamitov ja kaivannaisvirasto Anatolij Ledovskih. Varaministeriksi luonnonvaraministeriöön on nimitetty Anatolij Tjomkin. Lue muistio

Karjalan metsäteollisuuden toiminnasta 2003

Karjalassa järjestettiin jokavuotinen talous- ja yritysjohtajien kokous, jossa Karjalan pääministeri Pavel Tsernov kertoi tasavallan talouskehityksestä vuonna 2003, kirjoittaa Karelija-lehti. Tsernovin mukaan tuotantomäärät kasvoivat teollisuuden joka alalla. Ainespuun, sellun ja paperin tuotantotilastojen mukaan Karjalassa on saavutettu Luoteisen federaatiopiirin alueista parhaat tuotantomäärät. Lisäystä verrattuna Venäjän tuotantoon keskimääriin on tapahtunut sekä metsäteollisuudessa yleensä (106,6 % Karjalassa, 101,5 % Venäjällä) että metsäteollisuuden eri aloilla. Puunkorjuussa tuotantomääriä ovat lisänneet seuraavat yritykset: Kostomukshales, Volomskij lespromhoz, Krivtsyles, …

Metsäsota jatkuu

Pertti Veijolan mediakatsaus, UM/Moskova Continental Management on aloittanut uuden hyökkäyksen IPE:ä vastaan. Se suunnittelee huhtikuulle Bratskin ja Kotlaksen kombinaattien ylimääräisiä yhtiökokouksia, joissa vaihdettaisiin yhtiöiden hallitukset. Korkein välimiesoikeus on tehnyt 22.03. osakerekisterien pitämistä koskevassa kiistassa CM:lle myönteisen päätöksen. IPE:n edustaja sanoo, että päätös ei ole lopullinen ja yhtiö jatkaa oikeudenkäyntejä. Bazovyj Element on äskettäin hankkinut 12.5 % Arkangelin sellu- ja paperikombinaatin osakkeista. Nyt se liittolaisineen omistaa yhteensä 32.5 % kombinaatin osakkeista. …

Lähialueiden sellu- ja paperitehtaiden investointisuunnitelmista

Venäläiset sähköiset tietolähteet ovat uutisoineet viime aikoina Suomen lähialueilla sijaitsevien sellu- ja paperitehtaiden investointisuunnitelmia seuraavasti: OAO Kontupohja uudistaa tuotantoaan 35 milj. dollarilla Karjalan tasavallassa toimiva OAO Kontupohja (OAO Kondopoga), yksi Venäjän suurimmista sanomalehtipaperin tuottajista, aikoo tänä vuonna sijoittaa tuotantonsa uudistamiseen 35 milj. USD, ilmoitti yhtiön toimitusjohtaja Vitali Federmesser PRIME-TASSin kirjeenvaihtajalle. Tuolla summalla OAO Kontupohja jatkaa töitä kaasun käyttöönottamiseksi tehtaalla, rakentaa termomekaanisen massan tuotanto-osaston, jonka kapasiteetti on 240 tonnia vuodessa, sekä …

Leningradin aluehallinto vahvisti kahden sahahankkeen sijaintipaikan

Aluehallituksen lehdistöpalvelun mukaan Leningradin alueen tuotantolaitosten sijaintipaikoista vastaava komitea on 12. maaliskuuta 2004 pitämässään kokouksessa käsitellyt entisen Laptevštšinan louhoksen maille ja Podporožen piiriin Važinyn kylään sijoittuvan sahahankkeen sijaintia. Tilaajan, OOO Svir-Timberin, ilmoituksen mukaan laitteet hankitaan Pohjoismaista. Valmiin sahan vuotuinen puunjalostusmäärä on yli 500 000 m³. Investoinnin oletetaan olevan noin 50 milj. euron luokkaa ja rakentamiseen menevän 2,5 vuotta. Sahan takaisinmaksuaika on 5 vuotta. Komitea periaatteessa hyväksyi yrityksen sijaintipaikan. Samalla komitea …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto 2003

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Lesprom Industry Consalting julkaisi maaliskuussa raportin Venäjän metsäteollisuuden toiminnasta vuonna 2003. Metsäteollisuuden tuotannon kasvu oli selvästi hitaampaa kuin teollisuustuotannon kasvu keskimäärin. Vuonna 2003 metsäteollisuuden tuotanto kasvoi 1.5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sellu- ja paperiteollisuus on metsäteollisuuden vakain toimiala ja puunkorjuu on edelleen heikoin toimiala. Metsäteollisuuden suhteellinen osuus Venäjän teollisuudessa ja kansantaloudessa on pienentynyt. Lue koko muistio, pdf (105 kb)

Venäjän federaation hallitus hyväksyi metsälain pääperiaatteet

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän federaation hallitus hyväksyi istunnossaan 18.03. metsälakiesityksen pääperiaatteet. Erillistä metsämaksulakia ei säädetä ja valtion metsävarannon hallinto organisoidaan uudelleen. Metsälakiesitys viimeistellään talkeh- ja luonnonvaraministeriön johdolla 20.04. mennessä. Ministerit Gref ja Trutnev puolustavat yhdessä lakiesitystä. Presidentti Putin suhtautuu varovaisesti yksityiseen metsänomistukseen ja korostaa laajan yhteiskunnallisen keskustelun tarvetta. Duuman luonnonvarakomitean jäsenet epäilevät yksityistä metsänomistusta ja pelkäävät ulkomaisten yritysten kilpailua vuokrauksessa. Lue muistio

Kestävän metsätalouden kansainvälinen seminaari Arkangelissa

WWF ja paikallinen metsäteollisuudenharjoittajien yhdistys järjestivät Arkangelissa seminaarin aiheesta Luoteis-Venäjän metsäsektori matkalla kohti vastuullista liiketoimintaa ja kestävää metsätaloutta, kertoo uutistoimisto Dvina-Inform. Seminaariin osallistui ympäristöjärjestöjen, metsä- ja auditointiyhtiöiden edustajia aina Eurooppaa, Amerikkaa ja Mongoliaa myöten. Solombalskin saha- ja puunjalostuskombinaatin lehdistöpalvelusta kerrottiin Dvina-Informille, että kansainväliset metsäasiantuntijat ovat kiinnostuneita Arkangelin alueesta sen lähes koskemattomien ja ekologisesti arvokkaiden metsien vuoksi. Lisäksi alueella toimii suuria metsäyrityksiä, joilla on yhteydet ympäristöasioihin herkästi reagoiviin Euroopan markkinoihin. Seminaarin …

Arkangelin alueelle uusi saha aluehallinnon lainan tuella

Tietotoimisto Dvina-Inform kertoo, että Plesetskin piirissä avataan uusi saha OOO Niva, joka luo alueelle 36 uutta työpaikkaa. Aluehallinnon metsäteollisuusosastolta kerrottiin, että sahan rakennustyöt rahoitettiin osittain alueellisen budjettilainan turvin. Lainaoikeuden OOO Niva sai vuonna 2003 Arkangelin alueella järjestetyssä investointikilpailussa. Yhdeksi alueen vakaimmista puunkorjuuyrityksistä mainittu OOO Niva on perustettu 1996 ja se tehnyt hakkuita Plesetskin piirissä. Aluebudjetista lainaa myönnettiin 4 milj. ruplaa, jotka käytettiin tämän 25 000 m³ raaka-ainetta käyttävän sahan perustamiseen. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.