Tuontipuun osuus on alle kymmenesosa kotimaan korjuumääristä

Kotimaista puuta on korjattu tammi-heinäkuussa noin 22 miljoonaa kuutiota, tiedottaa Metsäteollisuus ry. Tammi-kesäkuussa pyöreää puuta on tuotu Suomeen vain noin 2 miljoonaa kuutiota, josta venäläisen puun osuus oli noin puolet. Kuitupuun tuonti on laskenut 80 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 Suomeen tuotiin puuta noin 20 miljoonaa kuutiometriä. Kuluvana vuonna puuta on tuotu energiakäyttöön aiempaa enemmän. Tammi-kesäkuussa energiapuuta tuotiin 600 000 kuutiota kun taas edellisenä vuonna tuontimäärä oli vain 40 000 …

Mayr-Melnhof ja LSR Group avasivat Luoteis-Venäjän suurimman sahan

Itävaltalaisen Mayr-Melnhof Holz GmbH:n ja venäläisen LSR Groupin yhteisyrityksen ”OOO MM-Efimovsky” sahan avajaisia vietettiin 25. syyskuuta Leningradin alueella, tiedottavat yhtiöt. Investoinnin yhteismäärä on noin 80 milj. euroa. Hankkeen toisen vaiheen eli liimapalkkitehtaan rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2010. Sahan kapasiteetti on 350 000 m³ sahatavaraa vuodessa. Raaka-aineena käytetään kuusta, josta 80 % saadaan Leningradin alueelta. Työntekijöitä on tällä hetkellä 200. Saha toimii jokaisena viikonpäivänä kolmessa vuorossa. Pääosa tuotannosta menee vientiin. …

Luoteis-Venäjän arvokkaiden metsien atlas

Arkangelin, Vologdan, Murmanskin, Petroskoin, Pietarin ja Moskovan WWF:n asiantuntijat ovat tutkailleet Luoteis-Venäjän arvokkaiden luontoalueiden atlasta ja tulleet siihen johtopäätökseen, että kartastosta on paljon hyötyä varsinkin alueellisella tasolla, esimerkiksi Arkangelin alueella, tiedottaa WWF. Kartaston tavoitteena on esittää koskemattomien metsien sijainti sekä antaa luotettavaa tietoa siitä, kuinka metsät muuttuvat ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Muutamia vuosia sitten julkaistiin kartta, johon oli merkitty Luoteis-Venäjän suuret, yli 50 000 hehtaarin lähes koskemattomat metsäalueet. Tuo kartta on …

Ilim Group avasi uuden massalaitoksen Arkangelin alueella

20. syyskuuta Ilim avasi Arkangelin alueella Korjazhmassa nykyaikaisen, maailman suurimman neutraalisulfiittimassalaitoksen (NSSC-massa), tiedottaa yhtiö. Avajaisissa Ilimin toimitusjohtaja Paul Herbert totesi, että Korjazhman tehdas toimii esimerkkinä tehokkaasta yhteistyöstä paikallishallinnon kanssa. Arkangelin alueen kuvernööri Ilja Mihaltshuk toi esille mielihyvänsä siitä, että lamasta huolimatta Ilim on jatkanut uudistussuunnitelmiaan. Uuden laitoksen tuotantoon käytetään lehtipuuta, jota saadaan riittävästi Arkangelin alueelta. Prioriteettihankkeena rakennettuun tehtaaseen on investoitu reilut 1,7 mrd. ruplaa (38 milj. €). Tehtaan tuotantokapasiteetti on …

Venäjä asetti tuontitullin hakkuukoneille

Venäjän hallituksen päätös (15.9.2009 N 742) on julkaistu 22.9. virallisessa Rossiiskaja gazeta –lehdessä. Päätöksellä asetetaan 5 % tuontitulli mm. metsätalouden koneille ja laitteille (TN VED 8436 80 100 0), jotka sisältävät hakkuukoneet, yhdistelmäkoneet, hakkurit, klapikoneet, ym. metsätalouden koneet. Päätös astuu voimaan kuukauden kuluttua sen julkaisusta. Lähde: Rossiiskaja gazeta Päätös Venäjän hallituksen www-sivuilla

Karjalan tullin valtuudet metsäkoneiden viennissä

2.11.2009 alkaen Karjalan tulli voi suorittaa sellaisten maahantuotavien tuotteiden tullitarkastuksen, joille myönnetään moottorikäyttöisten koneiden passi, sekä niiden välivarastointiin liittyvät tullausoperaatiot. Tämä tarkoittaa, että metsäkoneita tuovien yritysten ja organisaatioiden ei tarvitse viedä koneita lähimpään erityistulliin eli valmisteverotullin (Tsentralnaja atksiznaja tamozhnja) Pietarin tulliasemalle. Valmisteverotullin valtuuttamana Karjalan tullin virkailijat voivat tehdä ao. toimenpiteet, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa ulkomaankaupan tullausmenettelyjä. Asiaan liittyy Venäjän tulliviraston päätös nro 931 25.5.2009 ”Tullielinten toimivaltuudet valmisteveron alaisen tavaran ja …

Venäjän antimonopolivirasto totesi kasvinterveysvaatimukset lain vastaisiksi

Karjalan tasavallan, Arkangelin alueen ja Nenetsien autonomisen piirikunnan maataloustarkastusviraston (Rosselhoznadzor) osastot ovat rikkoneen kilpailulainsäädäntöä ja ne velvoitetaan korjaamaan tilanne, tiedottaa Venäjän antimonopolivirasto. Lainvastaisesti toimittiin, kun Yleisvenäläisen kasvikaranteenikeskuksen Karjalan osasto määrättiin antamaan lausunto erikseen jokaisesta karanteeninalaisesta tuotteesta, joka sisältyy yhdellä ajoneuvolla lähetettävään kuormaan. Määräys lisää yritysten kuluja ja viivästyttää lupien saantia. Asia otettiin käsittelyyn OOO Setles -yrityksen aloitteesta. Antimonopolivirasto on todennut, että muut Rosselhoznadzorin osastot antavat yhden ainoan Yleisvenäläisen kasvikaranteenikeskuksen lausunnon …

Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Hake on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana tärkein Suomeen tuotu puutavaralaji (1,4 milj. m³), tiedottaa Metla. Seuraavaksi eniten on tuotu polttopuuta (0,6 milj. m³), jonka tuontimäärä on moninkertaistunut edellisvuodesta. Suomeen tuotiin kesäkuussa 0,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta ulkomailta, ja määrä on alkuvuonna vakiintunut tälle tasolle. Kuluvana vuonna puun tuonti on joka kuukausi jäänyt kymmenen edeltävän vuoden aikana toteutuneiden kuukausituontien alapuolelle. Vuoden 2009 ensimmäisen puolikkaan aikana puun kumulatiivinen tuonti Suomeen …

Karjalan metsäteollisuus elpymässä

Karjalan tasavallan päämies Sergei Katanandov keskusteli metsäteollisuusministeri Vladimir Jurjevin kanssa metsäteollisuuden tilanteesta, tiedottaa Karjalan päämiehen lehdistösihteeri. Metsäteollisuudesta on puhuttava kokonaisvaltaisena alana, joka sisältää puunsaannin lisäksi sahauksen, sellu- ja paperiteollisuuden sekä metsänhoidon. Ministeri Jurjevin mukaan metsäteollisuuslaitoksissa jatketaan uudelleenjärjestelytoimia. Lisäksi ollaan perustamassa uusia metsänhoitoalueita, joita tulee olemaan yhtä paljon kuin hallintopiirejä. Jokaiseen piiriyksikköön perustetaan oma metsänhoitoalue eli lesnitšhestvo. Metsänuudistamista jatketaan suunnitelmallisesti, vaikka töiden etenemistä jarruttaakin yritysten niukka rahoitus. Tämän vuoden suunnitteet kuitenkin …

Ensimmäinen venäläinen harvesteri esittelyssä

Syyskuun 11. päivä Petroskoissa esitellään ensimmäinen venäläinen harvesteri, joka on tulosta Traktronye zavody -konsernin sekä Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön välisestä sopimuksesta, tiedottaa yhtiö. Sopimuksella konserniin kuuluvat tehtaat on sitoutettu valmistamaan puutavaralajimenetelmässä käytettäviä kotimaisia kuormatraktoreita ja harvestereita. Nyt Venäjä on ensimmäisen kerran valmis esittelemään koneenrakennuksen saavutuksiaan tällä alalla. Kotimaisella tuotannolla pyritään vähentämään metsäkoneiden valtaisaa maahantuontia ja korvaamaan tuontikoneet omilla. Ensimmäinen harvesteri tehdään Chetra-tuotemerkillä Onegan traktoritehtaalla. Pyörätraktori on telaketjutraktoreita pitkään valmistaneelle tehtaalle …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.