Valko-Venäjä asetti tavoitteen uusiutuvalle energialle

Valko-Venäjän hallinto on määritellyt uusiutuvia energialähteitä käyttävien laitosten kiintiön vuosille 2016–2018. Kaikkiaan uusiutuvan energian laitoksille on asetettu 215 MW kapasiteettitavoite, josta biokaasun osuus 32 MW, tuulen 50 MW, auringon 15 MW, vesivoiman 82 MW ja puupolttoaineiden sekä muun biomassan 36 MW. Kokonaiskapasiteetista noin 40 MW on määritelty toteutettavaksi kansainvälisten investointihankkeiden puitteissa. Lähde: Valko-Venäjän energiaministeriö

Pöyrylle toimeksianto uuden sellutehtaan lupasuunnittelusta Siberwoodille Venäjällä

Pöyry on saanut Siberwood LLC:ltä toimeksiannon lupasuunnittelusta Krasnojarskin alueelle rakennettavaa sellutehdasta varten. Sellutehdas tulee tuottamaan valkaistua havusellua, valkaistua kovapuusellua sekä liukosellua. Tehtaan kokonaiskapasiteetiksi tulee 900 000 t/vuosi. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2019. ”Tavoitteenamme on toteuttaa maailmanlaajuisesti merkittävä uusi sellutehdasprojekti, joka on suurin myös Venäjällä. Noin miljoonan tonnin lopputuotteisiin tehdas kuluttaa noin 5 miljoonaa kuutiometriä heikkolaatuista puuta, jota tällä hetkellä ei alueella käytetä. Tältä osin uusi sellutehdas tervehdyttää alueen metsäklusteria. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.