Äänisen traktoritehdasta yritetään elvyttää

Karjalan hallitus tukee tehdasta Karjalan tasavallan johtaja Sergei Katanandov on allekirjoittanut hallituksen määräyksen tukitoimenpiteistä Äänisen traktoritehtaalle vuosiksi 2005 – 2006, tiedottaa Karjalan hallituksen lehdistöpalvelu. Tähän liittyen Karjalan hallitus tekee lainsäädäntökokoukselle lähiaikoina ehdotukset omaisuusverokannan alennuksista tasavallan metsätraktorituotannon tukemiseksi. Talouskehitysministeriö puolestaan on saanut tehtäväkseen auttaa tehdasta metsäkonetuotantoa, mm. Nokka Profi-600 -harvesteria koskevien investointihankkeiden laatimisessa. Raha-asiainministeriössä pohditaan pankkien lainoitusmahdollisuuksia traktoritehtaan tilanteen vakauttamiseksi ja tuotantomäärien lisäämiseksi. Petroskoin kaupunginhallinto ja Karjalan rakennusministeriö selvittelevät maakaasun käyttöönottoa …

Määräaikaisia tullialennuksia puunjalostuslaitteille

Venäjän hallitus on poistanut seuraaviksi 9 kuukaudeksi huonekaluteollisuuden ja puunjalostusteollisuuden eräiden laitteiden tuontitullit. Muutokset koskevat: laitteita, joissa on työstettävien kappaleiden automaattinen siirto eri operaatioiden välillä, tullinimikekoodi 8465 10 900 0 pyörösahoja, tullinimikekoodi 8465 91 200 0 porakoneita tai kovertamiskoneita, tullinimikekoodi 8465 95 000 0 Tämä 19.8.2005 annettu asetus nro 527 tuontitullien väliaikaisista tariffeista tulee voimaan kuukauden kuluttua sen virallisesta julkaisupäivästä. Lähde: Venäjän hallituksen tiedote

Venäläinen yritys Vuokatti Hirsitalot Oy:n enemmistöosakkaaksi

Bazovyj Element- yritystä lähellä oleva venäläinen yritysryhmä tulee enemmistöosakkaaksi Vuokatti Hirsitalot Oy:öön, tiedottaa Teknoventure Oy. Venäläis-suomalainen Vuokatti Holding -yhteisyritys tulee hoitamaan hirsitalotuotantoketjun puun hankinnasta ja työstöstä myyntiin sekä avaimet käteen -toimituksiin myös Venäjän alueella. Osa tuotantokapasiteetista keskitetään Karjalan tasavaltaan, jossa aloitetaan elementtirakenteisten talojen sekä hirsitalojen eri osien tuotanto. Suunnitelmissa on tehdä merkittäviä sijoituksia sahauslaitteiston nykyaikaistamiseen ja uusien tuotantotilojen rakentamiseen. Lähde: Tenkoventure Management Oy:n tiedote

Kronospan laajentaa tuotantoaan Venäjällä

Keväällä toimintansa Venäjällä aloittanut Kronospan (ks. uutinen 1.4.2005) on aloittanut uuden laajennusvaiheen, tiedottaa yritys. Egorevskissa Moskovan alueella aloitettiin rakentamaan lastulevytehdasta, jonka kapasiteetti tulee olemaan 750 000 m³ lastulevyä ja 14 milj. m² laminoitua lastulevyä. Investoinnin suuruus on noin 130 milj. euroa. Lähde: Kronospan Russia

MDF-levytehdashanke Leningradin alueella

ZAO Severo-Zapadnyj holding vie päätökseen 1990-luvun alkupuolella jäädytetyn Podporozhjen kuitulevytehdashankkeen, tiedottaa Leningradin aluehallituksen lehdistökeskus. Rakennus- ja uudistushankkeen tavoitteena on saada tehtaalla alkuun puolikovien ja kovien kuitulevyjen (MDF- ja HDF-levyjen) tuotanto huonekalu- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Hankkeeseen kuuluu mm. uuden kunnallisteknisen verkoston perustaminen ja entisen kunnostaminen sekä laitehankintoja. Uusitun tehtaan vuotuiseksi tuotantokapasiteetiksi arvioidaan 240 000 m³ (175 200 tonnia) MDF-levyä, josta 120 000 m³ on laminoitua. Rankennushanke maksaa reilut 131 milj. dollaria. …

Kiinalaiset investoivat Siperiaan

27. kesäkuuta Chitan alueella Amazarissa (Siperian hallintopiirissä) muurattiin venäläis-kiinalaisen sellutehtaan peruskivi. Ensimmäisen kerran ajatus sellutehtaan rakentamisesta yhdessä kiinalaisten kanssa tuotiin esille syksyllä 2003. Perusinvestoinnit on arvioitu 500 milj. USD suuruisiksi. Tehdas tulee valmistamaan valkaisematonta tavarasellua noin 400 000 tonnia vuodessa. Lähde: Chitan aluehallinnon kotisivut Chitaan perustetaan vielä kaksi muutakin venäläis-kiinalaista yritystä. ZAO Zabaikalskaja investitsionnaja kompanijan toimitusjohtaja Konstantin Nagel allekirjoitti 28.6.2005 kiinalaisten yritysten kanssa kaksi sopimusta, joiden tarkoituksena on perustaa Chitan …

Tuloksia laittomien hakkuiden valvonnasta alkuvuonna 2005

Venäjän metsätalousvirasto on tehnyt yhteenvedon laittomien hakkuiden satelliittivalvonnasta alkuvuoden osalta. Tarkan seurannan alaisena on ollut 26,5 milj. ha Krasnojarskin piirissä sekä Irkutskin ja Arkangelin alueilla eli Venäjän suurimmilla puunhankinta-alueilla. Laittomien hakkuiden määrä Krasnojarskin piirissä ja Irkutskin alueella oli 542 500 m3, osittain hakattuna 1 030 000 m3, taimikoita oli vahingoitettu 3 200 ha:n alueelta ja hylättyä puuta löytyi kaikkiaan 205 500 m3. Metsätalousviraston johtaja Roschupkin huomautti, että mainittuihin rikkeisiin olivat …

Luonnonvaraministeriö ja Stora Enso neuvottelivat sellutehtaan perustamisesta Venäjälle

Luonnonvaraministeri Juri Trutnev ja metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin ovat heinäkuussa käyneet neuvotteluja Stora Enson varajohtajan Arno Pelkosen kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin mahdollisuutta rakentaa uusi sellutehdas Venäjän alueelle. Vostok 2010 –nimisen hankkeen arvo on 1 mrd. euroa, sellun tuotantokapasiteetti 1 milj. tonnia vuodessa ja liikevaihto 500 milj. euroa. Tehtaalle etsitään tonttia kolmelta alueelta: Komista, Kirovin alueelta ja Permin alueelta. Tehtaan vuosittainen havupuun tarve on 7 milj. tonnia. Luonnonvaraministeri totesi Stora Enson ensimmäisenä …

Suomalaisten metsäinvestointien edellytykset Venäjällä

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Tärkeimmät metsäteollisuusinvestointien edellytykset Venäjällä ovat puuraaka-aineiden saatavuuden varmistaminen sekä mahdollisuus hyödyntää metsiä skandinaavisen metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Globaalitasolla pitkäkuituiset havupuuvarat ovat niukka resurssi. Runsaat havuraaka-ainevarat ovat merkittävin syy sellutehtaan perustamiselle Venäjälle. Venäjälle jo tehdyt investoinnit painivat raaka-aineongelmien kanssa. Sellutehtaan ollessa kyseessä vähintään 50% tai jopa 70% puusta olisi turvattava omista pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla vuokratuista metsistä, jotta yhtiöt uskaltavat ruveta investoimaan. Skandinaavisen teknologian ja hakkuutapojen avulla metsistä saatavan puun …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.