Puun tuonti hidastui vuoden kolmannella neljänneksellä

Suomeen tuotiin syyskuussa miljoona kiintokuutiometriä puuta. Alkuvuosi oli lisääntyvän puun tuonnin aikaa, mutta vuoden kolmannella neljänneksellä kasvu loppui ja kuukausittainen määrä vakiintui miljoonan kuutiometrin tasolle. Tammi–syyskuun kumulatiivinen tuonti päätyi 8,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Haketta (2,9 milj. m³) ja koivukuitupuuta (2,7 milj. m³) tuli maahan eniten. Molempien tuonti supistui 8 prosentilla viime vuodesta. Havukuitupuun tuonti ylsi 1,9 miljoonaan kuutiometriin, ja määrä kasvoi 28 prosentilla …

Varapääministeri Zubkovin yhteenveto metsäsektorin toiminnasta vuonna 2011

Venäjän hallituksen yhteydessä toimivan metsäteollisuuden kehittämisneuvoston kokouksessa tarkasteltiin metsäsektorin tämän vuoden toimintaa ja erityisesti bioenergian käytön edistämistä, puurakentamista sekä Venäjän federaation subjektien toteuttamaa metsien hallinnointia. Varapääministeri Zubkov totesi mm. seuraavaa: Tänä vuonna on toteutettu 7 metsäteollisuuden prioriteetti-investointihanketta, joiden arvo on yhteensä 13,5 miljardia ruplaa (330 milj. €). Vuodesta 2008 alkaen toteutettujen hankkeiden lukumäärä on 24, arvo 150 miljardia ruplaa (3,6 mrd €). Työpaikkoja on luotu yli 10 000. Puolet toteutetuista …

Pohjoismainen metsätalous järkyttää venäläisiä luonnonsuojelijoita

Karjalan luonnonsuojelujärjestön SPOKin kuvaama filmi ”Intensiivinen metsätalous Skandinaviassa” on herättänyt Venäjällä keskustelua intensiivisen metsätalouden seurauksista. SPOKin johtajan Aleksander Markovskin mukaan filmin tarkoitus on osoittaa, että suomalaisen ja ruotsalaisen metsäteollisuuden Venäjälle markkinoimalla metsänkäytön mallilla on myös nurja puoli. Filmi on kuvattu luonnonsuojelijoiden opintomatkalta Ruotsiin ja Suomeen. Suomessa esityksiä pitivät muun muassa Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen ja Turun yliopiston biologian laitoksen asiantuntijat, Ruotsissa puolestaan johtavat suojelubiologit Uumajan yliopistosta, Ruotsin Maatalousyliopistosta ja Ruotsin lajitietokeskuksesta. …

Suoraa puhetta Venäjän metsäsektorin tilanteesta

Venäjän sellu- ja paperitehtaiden liiton (RAO BUMPROM) puheenjohtaja Aleksandr Beljakov otti kantaa metsätalouden tilanteeseen ja esitti, että Venäjän metsätalous julistettaisiin vapaatalousvyöhykkeeksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Promyshlennik Rossii -lehdelle annettu haastattelu julkaistiin Bumprom.ru-sivustolla. – Aleksandr Beljakov, mitä tällä hetkellä oikeastaan tapahtuu metsätaloudessa? – Sanon rehellisesti, että metsätalouden tilanne on masentava. Näkyvissä ovat systeemitason kriisin tunnusmerkit. Tämä koskee ennen kaikkea puunkorjuuta. Metsän vuotuinen kasvu on meillä noin yksi miljardi kuutiota vuodessa. Se tarkoittaa, …

EBRD rahoittaa Kronospanin OSB-tehdasta Venäjällä

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD on myöntänyt 120 miljoonan euron investointiluoton OOO Kronospanille, tiedottaa EBRD. Rahoitus on myönnetty OSB-levytuotannon aloittamiseen yrityksen Egorievskin tehtaalla Moskovan alueella. OOO Kronospan on itävaltalaisen Kronospan –konsernin omistama tytäryhtiö. OSB-linjan rakentaminen käynnistettiin viime syyskuussa ja tuotanto on tarkoitus aloittaa vuoden 2012 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa tuotantokapasiteetti tulee olemaan 250 000 m³. Lähteet: EBRD, Kronospan

Talousuutisia Moskovasta 27.10. – 8.12.

Suomen suurlähetystön Talousuutisia Moskovasta, metsäalaan liittyvät otsikot: 27.10.–10.11.2011 Varapääministeri Viktor Zubkov: ”Vuonna 2012 Venäjä valmis tuottamaan puolet tarvitsemastaan päällystetystä paperista” Kaman sellu- ja paperitehdas tuotti ensimmäisen erän päällystettyä paperia Venäjällä Metsäsektorin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa halutaan tukea John Deere avasi koulutuskeskuksen Domodedovossa 10.11.-23.11.2011 Viipurin sellutehdas aikoo tuottaa miljoona tonnia pellettejä vuonna 2012 24.11. – 8.12.2011 Vedomosti puutulliratkaisusta: WTO poistaa puun viennin esteitä Pehmopaperimarkkinat kasvavat Venäjällä 7 % vuodessa Kilpailu …

Väitös: Kestävässä metsätaloudessa puutteita Venäjällä

OTL Minna Pappilan tuoreessa väitöskirjassa tarkastellaan suomalaista ja venäläistä metsäsääntelyä kestävän metsätalouden näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat olleet sekä metsälainsäädäntö että eräät ei-valtiolliset sääntelyinstrumentit, kuten metsäsertifiointi. Sääntelyn kehittämisessä ja ekologisen kestävyyden parantamisessa on molemmissa maissa puutteita, jotka osittain johtuvat vanhoihin järjestelmiin juuttumisesta. Kestävän metsätalouden tuulet puhaltavat myös Venäjällä, mutta siellä lainsäädännön muutokset ovat keskittyneet metsäsektorin rakenteiden uudelleen järjestämiseen. Venäjän metsälaki sisälsi jo ennestään ekologista kestävyyttä tukevia vaatimuksia, kuten suojakaistat vesistöjen varrella. …

Venäjällä kasvavat pehmopaperimarkkinat

Suomen suurlähettiläs Matti Anttonen vieraili Metsäliitto-ryhmään kuuluvan Metsä Tissuen pehmopaperitehtaalla Naro Fominskissa ja totesi, että ”Metsä Tissuella näyttää pyyhkivän Venäjällä hyvin”. Tehtaan sijainti on erinomainen: 70 km Moskovasta lounaaseen 20 miljoonan kuluttajan välittömässä läheisyydessä hyvien liikenneyhteyksien varrella. ”Metsä Tissue on Euroopan suurimpia pehmo- ja ruoanlaittopapereiden tuottajia, ja Venäjällä olemme toisella sijalla ruotsalaisen SCA jälkeen” totesi vierailun isäntänä toiminut OOO Metsä Tissuen pääjohtaja Yuri Hudzij. Toiminta perustuu vahvoihin brändeihin, joita kehitetään. …

Ensimmäinen askel Venäjän kansallisen metsäohjelman laatimiseksi

Venäjän kansallisen metsäpolitiikan kehittäminen aloitettiin järjestämällä keskustelutilaisuus Rosleshozin alaisuudessa toimivan ekologianeuvoston puitteissa. Kokoukseen osallistuivat WWF, Biodiversity Conservation Centre, Greenpeace Russia, Venäjän metsäalan ammattiliitto, Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto, Rosleshozin alaisia organisaatioita sekä tieteen edustajia. Neuvoston puheenjohtajana toimii Rosleshozin johtaja Masljakov. Kansallista metsäpolitiikkaa on valmisteltu jo 90-luvulta saakka, mutta vähäisin tuloksin. Metsien roolin muuttuminen, metsähallinnon uudistukset ja metsiin liittyvät ongelmat, kuten metsäpalot, antavat aihetta työn kiirehtimiselle. Kansallisen metsäohjelman valmistelun tulee perustua riittävän laajan julkiseen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.