Arkangelin sellu- ja paperitehtaan uusi tuotanto käynnistyy tänä vuonna

Arkangelin sellu- ja paperitehdas aloitti toimintansa vuonna 1940 valkaisemattoman sulfiittisellun tuotannolla. Vuosien 1968–1972 aikana tuotantoa laajennettiin kartonkiin. Valkaistun sulfaattisellun valmistus alkoi vuonna 1975. Vuonna 2014 tehdas tuotti 819 600 tonnia sellua. Tänä vuonna otetaan käyttöön uusi puolisellutehdas, jonka kapasiteetti on 1 000 tonnia vuorokaudessa. Raaka-aineena käytetään lehtipuuta. Investoinnin suuruus on kolme miljardia ruplaa (53 milj. €, 1 €=57 RUB). Lähde: Arkangelin sellu- ja paperitehdas Aikaisemmin aiheesta: 02.04.2012 Arkangelin sellu- ja …

Aiesopimus kiinalaisinvestoinnista metsäteollisuuteen Tomskin alueella

Tomskin alueen kuvernööri ja kiinalainen Xinjiang Zhongtai Group ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen Belojarskin metsäteollisuuslaitoksen rakentamisesta Verhneketskin piiriin Tomskin alueelle, tiedottaa Tomskin aluehallinto. Suunnitellun investoinnin koko on 50 miljardia ruplaa (577 milj. €*) ja se koostuu sellutehtaasta (500 000 t/v) ja sahasta (500 000 m³/v), lisäksi on määrä rakentaa voimalaitos (12 MWh). Raaka-aineena on määrä käyttää koivua ja pihtaa, joille ei ole muuta kysyntää. Vuosittain puuta tarvitaan viisi miljoonaa kuutiometriä. Tehtaan rakentaminen …

Ohjeiston puun mittauksesta ja lajittelusta

Puun ja sahatavaran mittaukseen erikoistunut Lesexpert-keskus on laatinut ohjeiston puun mittauksesta ja lajittelusta uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Luonnosta pyydetään kommentoimaan 25.6. mennessä. Ohjeisto Lesexpertin nettisivuilta löytyy myös puun mittaukseen liittyvä tilannekatsaus: www.lesexpert.org

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (24.4.-7.5.2015) Metsäalan uutinen: Siperiassa palanut yli puoli miljoonaa hehtaaria metsää. Siperian federaatiopiirin metsätalousosaston mukaan kokonaispaloala alueella on ollut 658 700 hehtaaria. Kymmeniä ihmishenkiä vaatineiden metsä- ja maastopalojen seurauksena Venäjällä on tehty useita lakialoitteita palontorjunnan parantamiseksi. Metsätalousviraston alaiselle sammutusyksikkö Avialesohranalle ollaan antamassa lisävaltuuksia osallistua metsäpalojen sammutukseen jo ennen kuin tietylle alueelle on julistettu hätätila. Venäjän hallituksen päätöksellä metsäpalojen sammutuksen lisensoinnista on luovuttu lopullisesti. Lisäksi on ehdotettu alkoholin myynnin …

Mikä hidastaa metsäteiden rakentamista Venäjällä

Venäjän metsälehden tilannekatsaus metsäteiden rakentamisesta: Huonot metsätiet ovat keskeinen ongelma, joka haittaa Venäjän metsäsektorin toimintaa. Venäjän metsätietiheys on alhainen, hieman yli 1,4 m/ha ja teistä vain viisi prosenttia soveltuu ympärivuotiseen käyttöön. Teitä on rakennettava enemmän, jos Venäjällä halutaan kasvattaa puunkorjuumäärää nykyisestä 200 miljoonasta kuutiometristä. Esimerkiksi Vologdan alueella on rakennettu metsäteitä valtion ja yritysten yhteistyönä, ja rakentamiseen on saatu tukea federaation budjetista. Aluehallinnon rakennuttamana ja puoliksi yritysten maksamana saatiin 90 kilometriä …

Puun pörssikauppaa halutaan laajentaa

Venäjän hallitus on antanut ministeriöille tehtäväksi laajentaa Irkutskin alueella pilottina toteutettua puun pörssikauppaa mm. Leningradin, Arkangelin ja Vologdan alueille. Valtiovallan kannalta pörssikauppa on mm. luotettava tietolähde puun markkinahinnasta. Pietarin tavarapörssin edustajan mukaan puukauppaan liittyen mahdollisuuksia olisi esim. laittomista hakkuista takavarikoidun puun myynti, vientikiintiömekanismin luominen pörssisopimuksiin, vientitullausarvon laskenta pörssihintojen perusteella, instrumentin kehittäminen toimitusten etukäteismaksuun, tavaran alkuperän ja laadun kontrolli sekä pörssikauppojen laajentaminen uusille Venäjän alueille. Lisäksi on ehdotettu, että raakapuun lisäksi …

Äänisen traktoritehdas aloittelee kuormatraktorien ja hakkuukoneiden tuotantoa

Äänisen traktoritehtaalla on valmisteilla ensimmäiset tavaralajimenetelmän pyöräkoneet. Kuormatraktorin Onežets KS-8 ja hakkuukoneen Onežets KH-8 koekappaleiden on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Konevalmistuksessa hyödynnetään Traktornyje zavody -konserniin kuuluvan Silvatecin osaamista. Myös harvesteripäät on tarkoitus tehdä Äänisen tehtaalla. Lähde: Traktornyje zavody Aikaisemmin aiheesta: 22.4.2014 Venäläisten metsäkoneiden tuotanto halutaan keskittää Petroskoihin 20.4.2006 Äänisen traktoritehdas yhteistyöhön tanskalaisen konevalmistajan kanssa  

Lakialoite pakollisesta metsävakuutuksesta

Oikeudenmukainen Venäjä -puolueen ehdokkaat ovat vieneet duumaan lakialoitteen pakollisesta metsävakuutuksesta. Vakuutus koskisi mm. vuokralle annettavia metsäalueita. Mekanismin tavoitteena olisi kattaa erityisesti metsäpaloista aiheutuvat vahingot valtiolle. Forestforum kirjoittaa, että metsävakuutus on toistunut teemana vuosittain jo kauan, mutta nyt on ensimmäinen kerta, kun aiheesta on tehty lakialoite. Lähteet: Oikeudenmukainen Venäjä, Forestforum

Hakkuutähteen määrälle esitetään rajoitusta

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on valmistellut lakiluonnoksen orgaanisten jätteiden määrän rajoittamisesta. Lakiluonnos koskee maa- ja metsätaloutta sekä elintarviketuotantoa. Metsätalouden osalta määräykset koskevat pääasiassa puunkorjuussa syntyvää jätettä (oksat, kuori, vähempiarvoinen puu, puru, hake, jne.). Korjuujäte vaikuttaa negatiivisesti maaperään, joten sitä tulisi käyttää erityisesti energiantuotannossa. Potentiaalisimmat tuotteet metsätalouden jätteiden osalta olisivat puupelletti ja -briketti. Lakiluonnoksen mukaan vuodesta 2022 alkaen käsittelyä vaativien jätteiden osuus saisi olla enintään 80 % muodostuvan jätteen määrästä, vuodesta …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.