Tapaustutkimus Luoteis-Venäjältä: Puun alkuperän seurantajärjestelmän arviointi

Tuoreessa tutkimusartikkelissa arvioidaan Luoteis-Venäjältä puuta hankkivan yrityksen alkuperän seurantajärjestelmää ja sen vastaavuutta EU:n puutavara-asetuksen määräyksiin. Artikkeli on luettavissa täällä Trishkin, M.; Lopatin, E.; Karjalainen, T. Exploratory Assessment of a Company’s Due Diligence System against the EU Timber Regulation: A Case Study from Northwestern Russia. Forests 2015, 6, 1380-1396. doi:10.3390/f6041380

Venäjä laskee päällystetyn paperin tuontitullia

Venäjän talouskehitysministeriön alainen tullitariffityöryhmä on päättänyt laskea pinnoitetun paperin tuontitullin kymmenestä viiteen prosenttiin puolentoista vuoden ajaksi. Tariffin alennus koskee tullinimikkeitä 4810 13 800 9 ja 4810 19 900 0. Toimenpidettä perustellaan kotimaisen painoteollisuuden tukemisella ja hintojen nousun hillitsemisellä. Lisäksi offsetpainolevyjen ja mustan painomusteen tullit lasketaan nollaan kolmen vuoden ajaksi. Lähde: Venäjän talouskehitysministeriö

Varaslähtö Vappuun – Simaa, munkkia ja ajankohtaista asiaa Venäjän metsäsektorilta

Simaa, munkkia ja ajankohtaista asiaa Venäjän metsäsektorilta 29.4.2015, Joensuu Luken kansainvälisen biotalouden tiimin esittely, Timo Karjalainen Venäjän talousnäkymät metsäalan näkökulmasta, Jari Viitanen Venäjän metsäsektorin ajankohtaiskatsaus, Sari Karvinen Venäjä metsäalan liiketoimintaympäristönä suomalaisille yrityksille, Sari Karvinen Riittääkö Venäjällä puuta uusille investoinneille? Eugene Lopatin Kansainvälisestä hanketyöstä hyötyä yrityksille, Pasi Poikonen Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntämismahdollisuudet Venäjällä, Timo Karjalainen  

Mittavia konehankintoja Valko-Venäjälle Maailmanpankin metsäprojektissa

Maailmanpankki on myöntänyt 40,7 miljoonan dollarin lainan Valko-Venäjän metsäprojektille. Projektin tavoitteena on kehittää metsänhoitoa ja metsänuudistamista, lisätä hakkuutähteiden käyttöä ja kasvattaa metsien merkitystä osana kestävää kehitystä. Projektia rahoittaa myös Global Environment Facility 2,7 miljoonalla dollarilla. Projekti investoi esimerkiksi metsäkoneisiin, joilla voidaan tehdä nuorten metsien harvennuksia. Lisäksi hankitaan järeitä hakkureita, joita voidaan käyttää puujätteen ja hakkuutähteiden hyödyntämiseen. Projekti osallistuu myös taimitarhojen modernisointiin sekä metsäpalojen valvonta- ja sammutusjärjestelmän kehittämiseen. Kyseessä on toinen …

Venäjänkielinen oppikirja metsäteistä

(Metsäteiden suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja remontointi) Проектирование, строительство, содержание и ремонт лесных дорог : учебное пособие. Aвт.-сост. В. К. Катаров [и др.]. Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2014. Учебное пособие, PDF

Venäjän metsäsektorin tiekartta valmistelussa

Venäjällä ollaan valmistelemassa tiekarttaa metsäsektorille. Kehityssuunnitelman valmistelusta vastaa viisi työryhmää, joiden aiheena on: Vuoteen 2030 ulottuvan metsäsektorin kehitysstrategian valmistelu, hallinnon tehostaminen, lainsäädännön kehittäminen. Metsänkäytön ja -uudistamisen tehostaminen, metsäinfran kehittäminen (ml. metsätiet). Puunjalostuksen laajentaminen ja jalostusasteen nosto (erityisesti heikkolaatuinen puu). Paikallinen metsäkoneiden ja puunjalostuslaitteiden tuotanto. Metsätuotteiden kotimaisten markkinoiden kehittäminen (ml. bioenergia, puurakentaminen), puutuotteiden viennin edistäminen. Osana tiekarttaa on laadittu konsepti metsänkäytön ja -uudistamisen tehostamiselle (Kontseptsija intensifikatsija ispolzovanija i vosproizvodstva lesov). Konseptin …

Venäjän metsäteollisuus vuonna 2014

Lesnaja industrija -lehden yhteenveto metsäteollisuuden keskeisimmistä aiheista ja tapahtumista viime vuonna: Vuonna 2014 vähenivät raakapuun ja sahatavaran tuotanto, kun taas puulevyjen, sellun ja paperin tuotanto kasvoivat. Yritykset suuntautuvat yhä enemmän vientimarkkinoille kotimaan kysynnän ollessa heikkoa. Alan kasvun edellytyksenä on tuotantokapasiteetin modernisointi sekä laajentaminen. Ruplan devalvaatio vuoden 2014 lopussa kuitenkin vähentää yritysten investointeja ja vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2015 tuotantoon. Vuonna 2014 rupla heikkeni merkittävästi keskeisimpiin valuuttoihin verrattuna öljyn hinnan alenemisen seurauksena. …

Rosleshoz kritisoi WRI:n raportoimaa metsäkatoa Venäjällä

World Resources Institute (WRI) raportoi suuresta metsäalan pienenemisestä Venäjällä ja Kanadassa vuonna 2013. Venäjällä metsäala on pienentynyt eniten, vuosittain 4,3 miljoonaa hehtaaria vuosien 2011 ja 2013 välisenä aikana. Suurimpana syynä ovat metsäpalot, niistä johtuu 70 % metsäkadosta. Metsät palautuvat, mutta prosessiin kuluu vuosisatoja. Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin uutisessa kommentoidaan WRI:n raporttia: Metsäpalot lisäävät kasvihuonekaasujen määrää, ja raportin osoittamat tulokset todistavat hälyttävästä negatiivisesta prosessista. Sitä ei kuitenkaan tule tarkastella irrallisena, vaan yhdessä …

ULK laajentaa sahaa Arkangelin alueella

ULK-yritysryhmään kuuluva ”Ustjanski lesopromyšlennyi kompleks” laajentaa tuotantoaan ja rakentaa uutta sahaa pikkutukille. Havukuitua tulee paljon omista hakkuista (800 000 m³/v), mutta sille ei ole kysyntää yrityksen lähellä. Uuden sahan myötä voidaan jalostaa itse jopa 8 cm läpimittainen havupuu. Seuraavina suunnitelmissa ovat investoinnit uuteen lämpölaitokseen sekä pellettitehtaaseen, jatkossa myös lehtipuun jalostuskapasiteettiin. Hankkeet toteutetaan osittain lainarahalla, joten euron kurssin nousun vuoksi kustannukset ovat kasvaneet puolitoistakertaisiksi. Suunnitelmia on korjattu ja työt ovat hidastuneet, …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.