Voith toimittaa uuden paperilinjan Segezhan tehtaalle

Segezha Group jatkaa Segezhan sellu- ja paperitehtaan modernisointia, ja on tilannut uuden säkkipaperilinjan Voithilta. Uuden paperikoneen kapasiteetti on 110 000 tonnia ja sen myötä tehtaan tuotanto kasvaa 40 prosenttia. Uusi linja otetaan käyttöön vuonna 2017, investoinnin suuruus on yli 80 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä Segezhan tehtaalla on toiminnassa kaksi paperikonetta, jotka on modernisoitu 2000-luvun alussa. Koneiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 265 000 tonnia säkkipaperia vuodessa. Vuosien 2015-2017 investointisuunnitelmassa on myös sellun …

Aiesopimus kiinalaisinvestoinnista liukosellun tuotantoon Permin alueella

Promyšlennaja tselljuloza -yhtiö ja kiinalainen China 22MCC Group Corporation Ltd (Metallurgical Corporation of China Ltd:n tytäryhtiö) ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen liukosellutehtaan rakentamisesta Tšusovoin kaupunkiin Permin alueelle. Suunnitellun tehtaan tuotantokapasiteetti on 250 000 tonnia vuodessa. Tuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2020. Yritys OOO ”Promyšlennaja tselljuloza” perustettiin vuonna 2014 uuden sellutehtaan rakentamista varten. Lähde: Promyšlennaja tselljuloza

Arkangelin alueelle uusi luonnonsuojelualue

Arkangelin alueelle perustettu uusi luonnonsuojelualue ”Uftyugo-Ilešskij” kattaa 78 000 hehtaarin metsäalueen, jossa on Barentsin alueelle erityisen tärkeitä vanhoja kuusikoita. Vuonna 2009 tehdyissä kartoituksissa havaittiin aluetta uhkaavat avohakkuut, ja Venäjän WWF:n sekä alueellisen luonnonsuojelukeskuksen aloitteesta metsät jätettiin talouskäytön ulkopuolelle. Vuonna 2010 tehdyn maastokartoituksen jälkeen esitettiin perustettavaksi suojelualue, jonka Arkangelin alueen hallinto nyt hyväksyi. Metsäalue on lähes luonnontilainen, ja sillä sijaitsee useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Lähde: Venäjän WWF

RusForest Arkangelin sahan myynti päätökseen – uusi omistaja tuplaa tuotannon

RusForestin Arkangelin liiketoimintojen, ml. saha Arhangelskij LDK-3, on saatettu päätökseen. Myynti aloitettiin joulukuussa 2014. Kauppahintaa alennettiin 382 000 dollarilla alkuperäiseen sopimukseen liittyvien takuusitoumusten vuoksi.   Titan Groupiin kuuluva Lesozavod 25 omistaa nyt 95,6 % Arkangelin sahan osakkeista. Yritys on aloittanut sahan modernisoinnin ja tuotantokapasiteetti tullaan kaksinkertaistamaan. Uusitun sahalinjan myötä vuosittain pystytään sahaamaan 500 000 kuutiometriä tukkia. Laitetoimittajina ovat Springer ja Linck. Investoinnin suuruus on yli miljardi ruplaa (n. 17 milj. …

Barlinek aktivoi uudelleen investointisuunnitelman Vologdan alueelle

Eurooppalainen puulattioiden valmistaja Barlinek suunnittelee käynnistävänsä investointihankkeen Vologdan alueella ja on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen alueen kuvernöörin kanssa. Suunnitteilla on suurikokoisen vanerin (100 000 m³), parkettilaudan (2 milj. m²) ja pelletin (30 000 m³) tuotanto. Vuoteen 2018 mennessä tuotantoon on määrä investoida 80 miljoonaa euroa. Barlinek tiedotti aloittavansa investoinnin puulattiatuotantoon Venäjälle vuonna 2009, mutta globaalin kriisin vuoksi suunnitelmaa ei toteutettu. Nyt hanke on päätetty aktivoida uudestaan. Lähteet: Vologdan alueen kuvernööri, Barlinek

Uusia julkaisuja Barentsin alueen luonnosta ja luonnonsuojelualueista

Barents Protected Area Network -hankkeessa on tuotettu uusia aineistoja Barentsin alueen luonnosta ja luonnonsuojelualueista. Raportti luonnonsuojelualueverkoston kattavuudesta: The Characteristics and Representativeness of the Protected Area Network in the Barents Region Viestintämateriaalia Luoteis-Venäjän suunnitelluista suojelualueista: http://www.bpan.fi/en/russian-planned-protected-areas-in-spotlight/ Julkaisu: Biogeography, landscapes, ecosystems and species of Zaonezhye Peninsula, in Lake Onega, Russian Karelia Barentsin alueen luonto sateliittikuvin: Barents region from space.

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.