Luoteis-Venäjän metsäteollisuusyritysten asenteet metsäsertifiointia kohtaan

Tuoreessa tutkimusartikkelissa arvioidaan Luoteis-Venäjän metsäteollisuusyritysten asennetta ja motivaatiota metsäsertifiointiin liittyen. Tutkimus perustuu 35 yrityksen haastatteluihin. Yritykset määrittelivät tärkeimmäksi sertifioinnin syyksi markkinoiden vaatimukset. Tärkeimmiksi hyödyiksi mainittiin puun laillisen alkuperän varmentaminen, yrityksen imago ja puutuotteiden kilpailukyky. Suurimpia metsäsertifiointiin liittyviä puutteita olivat pakollisten vaatimusten puuttuminen niin viranomaisten kuin asiakkaiden taholta. Sertifioimattomien yritysten edustajien mielestä ongelmia ovat lisäksi sertifioinnin kallis hinta ja yritysjohdon huonot valmiudet, mikä liittyy pääasiassa sisäisten laatujärjestelmien puuttumiseen. Tulokset osoittavat, että …

Venäläisten metsäkoneiden tuotanto halutaan keskittää Petroskoihin

Teollisuus-, maatalous- ja metsätraktoreita valmistava konserni ”Traktornyje zavody” ehdottaa, että Petroskoihin perustetaan metsäkonekeskus. Vuodesta 2007 alkaen konserniin kuulunut Äänisen traktoritehdas tuottaa tällä hetkellä telatraktoreita puunkorjuuseen ja metsänhoitoon. Vuoden 2014 aikana tehtaaseen siirrettiin Krasnojarskin metsäkonepajan tuotantolinja, joten tehtaan tuotantoa voidaan laajentaa. Suunnitteilla onkin nykyaikaisten hakkuukoneiden ja kuormatraktorien tuotannon aloittaminen. Varsinaisen tuotannon lisäksi keskukseen kaavaillaan näyttely- ja koulutustiloja. Viranomaisten mielestä hanke kuuluu talouden prioriteetteihin, koska se edistää kotimaisen teknologian käyttöä tuontiteknologian sijasta …

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta puutavara-asetuksen valvontaorganisaatiota

Tiedote. Julkaistu: 15.04.2014 klo 12:56 – Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta puutavara-asetuksen mukaista valvontaorganisaatiota (monitoring organisation). Hyväksytyt uudet valvontaorganisaatiot ovat Bureau Veritas ja Control Union, joista kummatkin tarjoavat palveluita koko EU:n alueella. Luettelo valvontaorganisaatioista on julkaistu EU:n virallisen lehden C-sarjassa ja komission verkkosivuilla. Euroopan komission EUTR-sivusto EUTR Maaseutuviraston sivustolla

AFK Sistema osti Segežan sellu- ja paperitehtaan osakkeet

AFK Sistema -investointiyhtiöön kuuluva LesInvest on allekirjoittanut sopimuksen Segežan sellu- ja paperitehtaan osakkeiden ostosta Moskovan Pankilta. Kauppaan sisältyy myös yhtiö ”Derevoobrabotka – Projekt”, johon kuuluu sahoja ja levytehtaita. Lopullinen kauppa tehdään vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Kaupan kohteena olevien yritysten liikevaihto oli 20,9 miljardia ruplaa (n. 418 milj. e) ja käyttökate (EBITDA) 2,4 miljardia ruplaa (n. 48 milj. e) vuonna 2013. Viennin osuus liikevaihdosta oli 54 prosenttia. Ostetut yritykset ovat johtavia …

Investlespromin näkemyksiä Luoteis-Venäjän puumarkkinoista

Investlespromin puunhakintaosaston johtaja Boris Tarasjuk esitteli yhtiön puunhankinnan menestystekijöitä ja ongelmakohtia Adam Smith konferenssissa. Venäjän puumarkkinoihin ja puun hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat viime vuosina olleet korkeiden puutullien poistuminen, metsäteollisuuden tuotantomäärien pieneneminen vuoden 2008 talouskriisin seurauksena, poikkeukselliset sääolot, useiden isojen metsäteollisuusyritysten selvitystila sekä uuden jalostuskapasiteetin rakentaminen. Puun hinta on kasvanut jatkuvasti. Vuonna 2013 sahatukin hinta nousi 15 prosenttia ja kahden viimeisen vuoden (2012 ja 2013) aikana nousua on ollut 28 prosenttia. …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (21.2.-26.3.2014) Metsätalouteen liittyvät uutiset: Metsänhoitovastuuta palautetaan valtiolle. Presidentti Putin on allekirjoittanut 12.3.2014 federaation lain (27-FZ), jonka myötä julkisten organisaatioiden vastuu metsänhoidosta kasvaa. Lakimuutos käytännössä palauttaa takaisin metsänhoitotöistä aiemmin vastanneet leshozit, jotka poistettiin vuoden 2006 metsälaissa. Kunnalliset tai valtiolliset organisaatiot voidaan tästä lähtien osoittaa vastaamaan metsänhoitotöistä ilman kilpailutusta niillä metsäaloilla, joilla ei ole kaupallista metsänvuokraajaa. Sekä metsäammattilaiset että ympäristöjärjestöt ovat pitäneet lakimuutosta erittäin tervetulleena. Uuden lain uskotaan parantavan …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.