WWF: Auttaako puukaupan seurantajärjestelmä EGAIS laittomien hakkuiden torjunnassa?

Venäjän WWF arvioi puukaupan seurantajärjestelmän (Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšota drevesiny EGAIS) julkisten tietojen vaikutusta laittomien hakkuiden torjuntaan. Metsäohjelman johtaja Nikolai Šmatkov toteaa, että puukauppaa koskevien tietojen julkaiseminen on positiivinen askel, aikaisemmin vastaavan tiedon hankkiminen oli suuren työn takana. Julkaistavat tiedot eivät kuitenkaan ole riittävän avoimia tehokkaaseen valvontaan ja laittomien hakkuiden torjuntaan. WWF:n mielestä järjestelmä sisältää tärkeitä osia, mutta sen ongelmana on, että julkiset tiedot kattavat vain metsänkäyttöoikeuden (hakkuusuunnitteen) ja …

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (20.12.2014-22.1.2015) Metsäalaan liittyvät uutiset: Vain 40 % Venäjän puunviejistä pystyy vahvistamaan puutavaran laillisuuden. 94 prosenttia venäläisistä puunviejistä tuntee EU:n uuden puutavara-asetuksen, mutta vain 40 prosentissa yrityksistä on luotu tarvittavat menettelyt puutavaran laillisuuden vahvistamiseksi, kertoo Venäjän WWF:n, Levada-keskuksen ja OOO NEPConin tekemä kyselytutkimus. Kyselyyn vastasi lokakuussa 2014 sata EU-maihin puuta vievää venäläisyritystä. Alle puolet vastanneista oli sitä mieltä, että EU:n maaliskuussa 2013 voimaan tulleella puutavara-asetuksella voi olla vaikutusta …

Savon Sanomat: Suomalaisyritys ostaa Swedwoodin Kostamuksen sahan

Ikea Industry myy Karjalassa sijaitsevan Swedwood Karelia LLC sahan, sen toiminnot ja vuokratut metsäalueet kuopiolaiselle Pin Arctic Oy:lle, kirjoittaa Savon Sanomat. ”Kauppa on tilaisuus kehittää sahan toimintaa”, kertoo Pin Arctic Oy:n omistaja Matti Kontro lehdelle. Pin Arctic Oy on tuonut metsäteollisuuden jalosteita Venäjältä vuodesta 2002 saakka. Yrityksen päätuotteita ovat mänty- ja kuusisahatavara, koivusahatavara ja bioenergia. Yhteistyökumppaneina ovat kaikki Karjalan suurimmat sahat. Lähteet: Savon Sanomat, Pin Arctic Oy   Aikaisemmin aiheesta: …

Titan Group suunnittelee Arhangelski LDK-3 sahan kapasiteetin kaksinkertaistamista

Viime vuoden lopussa Titan Groupiin kuuluva saha Lesozavod 25 osti neljäsosan Arhangelski LDK-3 -sahan osakkeista ruotsalaiselta RusForest AB:ltä. Jatkossa Lesozavod 25 aikoo nostaa omistusta sataan prosenttiin. Arhangelski LDK-3:n ja sen tytäryhtiön Severnyj lesin hallinnassa oleva hakkuumahdollisuus on 0,9 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tämä ei kuitenkaan riitä puuhuollon turvaamiseen. Vaikka hakkuumahdollisuus käytetään täysimääräisesti, tukkia saadaan vuodessa 180 000 – 200 000 kuutiometriä, kun sahan tarve on 250 000 kuutiometriä. Parhaillaan ollaan valmistelemassa …

Venäjän metsäteollisuuden prioriteetti-investointien listalla 123 hanketta

Vuoden 2015 alussa Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö on myöntänyt metsäalan prioriteetti-investointistatuksen 123 hankkeelle. Investointien määrä on yhteensä 376 miljardia ruplaa (5,4 mrd €, 1 €=70 RUB), puuta jalostetaan 80,6 miljoonaa kuutiometriä ja uusia työpaikkoja luodaan 64 000. Vuonna 2014 toteutettiin yhdeksän investointihanketta, yhteensä 55,7 miljardia ruplaa ja 1 794 uutta työpaikkaa. Suurin näistä Ilim Groupin toteuttama 34,2 miljardin ruplan investointi tuotantoon. Hankkeen myötä Venäjän yhtiöiden tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia …

WWF: Venäjän viralliset metsäpaloluvut ensimmäistä kertaa lähellä todellisia

Venäjän viranomaisten tilastoportaalissa on julkaistu vuoden 2014 kolmen neljänneksen metsäpalolukuja. Venäjän WWF:n mukaan ensimmäistä kertaa virallisten tilastojen osoittama metsäpalojen määrä 3,14 miljoonaa hehtaaria on lähellä todellista. Venäjän tiedeakatemian satelliittikuviin perustuva arvio on reilut 5 miljoonaa hehtaaria. Aikaisemmin viralliset tilastot antoivat metsäpalojen määräksi enintään 2,5 miljoonaa hehtaaria vuodesta riippumatta, ja ero tiedelaitosten ja kansalaisjärjestöjen esittämiin lukuihin oli paljon suurempi. Esimerkiksi tiedelaitosten arvio vuoden 2010 metsäpalojen laajuudesta oli 6 miljoonaa hehtaaria, kun …

Karjalan metsäoikeutta

Leena Lehtinen,Dosentti, Lakiasiantuntija, Lakitoimisto Lex Leena Lehtinen Tmi, Tampere 20.1.2015, lexll(at)sci.fi Karjalan metsäoikeutta Petroskoin valtionyliopistossa järjestettiin keväällä 2014 konferenssi metsä- ja maaoikeudesta, jonka esitelmiä on julkaistu oikeustieteellisen tiedekunnan dosentin Tatjana Oleninan toimittamassa kirjasessa ”Maa- ja metsälainsäädännön ajankohtaisia ongelmia” (Samyje aktualnyje problemy zemelnogo i lesnogo zakonodatelstva). Suomalaisia metsäalan toimijoita kiinnostavia asioita on referoitu seuraavassa muutamien esitelmien pohjalta. Kiinteistörekisteristä piti käytännönläheisen esitelmän Janina Svidskaja, joka on varajohtajana federaation rekisteri-, katasteri- ja karttalaitoksen …

Muutoksia puunkorjuussa ja puukaupassa Venäjällä

Puunkorjuun ja puukaupan sääntöihin on tullut Venäjällä muutoksia mittauksen, merkinnän ja sääntöjen rikkomusten seurausten osalta. Heinäkuun 2014 alussa voimaan tulleen lain¹ mukaan puun kuljetuksissa on oltava mukana kuormakirja, jonka muoto ja täyttö säädetään hallituksen määräyksellä. Asiakirjan puuttuminen on lainsäädännön rikkomus, josta saa tammikuun 2015 alusta lähtien hallinnollisen sakon: vastuuhenkilöt 30 000 – 50 000 ruplaa, yritykset 500 000 – 700 000 ruplaa. Vaatimus koskee puun kuljetusta autolla, rautateitse, vesiteitse tai …

Uusi pehmopaperilinja Sjasskin tehtaalle

Leningradin alueella sijaitseva Sjasskin sellu- ja paperitehdas on allekirjoittanut sopimuksen italialaisen Toscotecin kanssa uuden pehmopaperilinjan toimituksesta. Uusi linja otetaan käyttöön vuonna 2016 ja sen tuotantokapasiteetti on 125 tonnia päivässä. Linja asennetaan nykyisen paperikone 3:n tilalle. Vuonna 2012 uusittiin paperikone 2. Vuonna 1928 perustettu Sjasskin tehdas on Luoteis-Venäjän ainoa integroitu pehmopaperilaitos, jossa on sellulinja, pehmopaperituotantoa (3 konetta) sekä jalostus- ja pakkauslaitokset. Lähde: Toscotec

Kaukoidän metsäalan prioriteetti-investoinneille lisää valtiontukia

Venäläiset yritykset voivat saada Kaukoidän federaatiopiirin alueella toteuttamilleen metsäalan prioriteetti-investoinneille valtiontukea vuosien 2013-2014 kustannuksiin. Ehdot täyttäville yrityksille voidaan kompensoida seuraavia prioriteettihankkeiden kustannuksia: metsänkäyttöön liittyvien koneiden ja kulkuneuvojen leasing-maksut (ei aloitusmaksu), 50 % toteutuneista kustannuksista luottojen korot puun ja valmiiden tuotteiden rautatiekuljetus Kaukoidän federaatiopiirin alueella, 90 % toteutuneista kuluista maksut palvelusopimuksista, jotka liittyvät puunkorjuuseen ja valmiisiin tuotteisiin, ml. laivakuljetus organisaation työntekijöiden palkat, ml. palkkiot. Hallituksen päätöksen tavoitteena on parantaa Kaukoidän federaatiopiirin …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.