Venäjä haluaa siirtyä ”puusadon keräämisestä” metsänkasvatukseen

Venäjän metsäalalla ollaan yksimielisiä siitä, että eks­ten­siivinen metsätalous on tullut tiensä päähän. Suuret avo­hakkuut, metsänuudista­mi­sen heikko taso ja kasvatus­hakkuiden vähäisyys ovat johtaneet siihen, että metsät ovat lehtipuuvaltaisia ja puuston laatu on heikentynyt. Useilla alueilla metsäteollisuus kärsii jopa puupulasta. Ratkaisuksi ongelmiin nähdään intensiivinen metsätalous. Lue lisää Metlan Kansainvälinen metsäntutkimus -uutiskirjeestä

Metsätalouden uusimpia menetelmiä tarjolla Venäjän metsätalouteen

Metla koordinoi laajaa raja-aluehanketta, jonka avulla tietoa siirtyy Venäjän metsä­talouden kehittämiseen Karjalan tasavallassa. Hankkeen pääteemoja ovat intensiivinen metsätalous, metsäteiden rakentaminen ja puupohjaisen bioenergian käytön edistäminen. Hankkeessa tuotetaan muun muassa uudenlaista sisältöä metsäalan opintokokonaisuuteen Venäjällä. Lue lisää Metlan Kansainvälinen metsäntutkimus -uutiskirjeestä

Karjalan puutuoteteollisuuden tuotanto nousussa

Karjalan metsäteollisuuden tilanne on parantunut sanomalehtipaperin tuotantoa lukuun ottamatta. Hakkuiden määrä on noussut hieman ja puunkorjuu on vuoden 2012 tasolla. Puutuoteteollisuudessa tammi-marraskuun 2013 tuotanto on kasvanut lähes yhdeksän prosenttia viimevuotisesta. Koko Venäjän tasolla vastaava luku on vain puoli prosenttia. Sahatavaraa Karjalassa tuotettiin 622 000 kuutiometriä (1-11/2013), kasvua edellisvuoteen on 11 prosenttia. Puutuoteteollisuuden tuotantomäärien kasvuun on vaikuttanut erityisesti kesäkuussa käynnistynyt OSB-tehdas DOK Kalevala. Sen tuotannon myötä puulevyjen valmistus kasvoi 21 prosenttia …

Puun tuonti Venäjältä kasvussa

Suomeen tuotiin syyskuussa 0,98 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kuukausituonti on pysytellyt tässä suuruusluokassa vuoden toisen ja kolmannen neljänneksen aikana. Tammi–syyskuussa puun tuonti ylsi 8,85 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 21 prosenttia edellisvuotista suurempi mutta 24 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä puutavaralajeista tuotiin eniten koivukuitupuuta, yhteensä 3,89 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi eniten tuli haketta, jonka määrä oli 2,37 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–syyskuussa tuodusta puusta 73 prosenttia oli peräisin …

Venäjän metsäpalojen lukumäärä vähentyi puolella

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriön katsauksen mukaan metsäpaloja oli vuonna 2013 puolet vähemmän viime vuoteen verrattuna. Yhteensä tänä vuonna rekisteröitiin 9 744 metsäpaloa, joiden pinta-ala oli 1,4 miljoonaa hehtaaria. Metsäpalojen aiheuttama haitta arvioidaan 20 miljardiksi ruplaksi (450 milj. €), joka on kuusi kertaa viimevuotista vähemmän. Parantuneen tilanteen taustalla on federaatiotason sammutusjoukkojen työn tehostaminen ja henkilöstön lukumäärän lisääminen 725 henkilöön. Tänä vuonna parannettiin myös metsäpalojen lentosammutusta ja satelliittikuvien hyödyntämistä valvonnassa. Lähde: Venäjän …

Arkangelin sellu- ja paperitehdas investoi tuotantoon yli 300 miljoonaa euroa

Arkangelin sellu- ja paperitehdas on välttänyt kriisin keskittymällä menestyvään markkinasegmenttiin eli kartonkiin. Seuraavien neljän vuoden aikana yritys tulee investoimaan tuotannon modernisointiin 15 miljardia ruplaa (330 milj. €). Investointisuunnitelma sisältää mm. puolisellulinjan rakentamisen, sellun pesulaitteiston modernisoinnin ja maakaasulla toimivan sähkölaitoksen rakentamisen. Lähde: Arkangelin sellu- ja paperitehdas

Asiantuntijaryhmä määrittelemään laittomien hakkuiden laajuutta Venäjällä

Venäjän laittomien hakkuiden laajuutta ei todellisuudessa tiedetä, mikä vaikeuttaa niiden vastaisia toimenpiteitä. ENPI FLEG II -ohjelman puitteissa on perustettu asiantuntijaryhmä, joka kehittää menetelmää laittomien hakkuiden määrien arvioimiseen. Laittomien hakkuiden määrän luotettava arviointi on vaikeaa, koska laittomuuksia ei aina edes pystytä tuomaan ilmi. Satelliittikuvista voidaan havaita vain avohakkuut, kun laittomien hakkuiden kohteina ovat usein yksittäiset jalopuut erityisesti Venäjän Kaukoidässä. Lisäksi eräillä alueilla näennäisesti lain mukaan toimivat yritykset tekevät laittomia hakkuita harvennusten …

Metsätalouden valtionrahoituksen siirto alueiden päätettäväksi peruttiin

Venäjän hallitus on perunut päätöksen, jolla metsätalouden valtiontuen päätäntävalta olisi siirretty alueille ja tuki sisällytetty yhtenäiseen subventioon. Venäjän metsäalan toimijat vastustivat uudistusta peläten, että metsätalouden rahoitus olisi vähentynyt entisestään, kun alueiden muut rahoitustarpeet olisivat menneet edelle päätöksenteossa. Hallituksen päätös: Rossijskaja gazeta Aikaisemmin aiheesta: 27.08.2013 Metsätalouden valtionrahoitus alueiden päätäntävaltaan

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.