Angara Paper: totta vai tarua?

Expert-lehti kirjoittaa Angara Paper -investointihankkeen tilanteesta: Japanilainen Marubeni Corporation ja venäläinen OAO Angara Paper allekirjoittivat Kazanissa kesäkuun alussa pidetyssä venäläis-japanilaisessa investointifoorumissa sopimuksen metsäteollisuuskompleksin teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta Jeniseiskin piiriin (Krasnojarskin alue). Jos ilmoitettu projekti toteutuu, siitä tulee ensimmäinen greenfield sellutehdas Venäjällä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Angara Paper perustettiin kyseistä projektia varten jo vuonna 2006. Uutta tuotantolaitosta varten valittiin tontti Krasnojarskin alueella sijaitsevasta Lesosibirskin kaupungista. Tuolloin kumppanina oli ruotsalainen metsäteollisuusyritys Södra Group. …

Siberwood-hankkeessa suunnitellaan miljardin euron investointeja sellutehtaaseen

Siberwood -niminen yritys on perustettu toteuttamaan Irkutskin alueella Ust-Kutassa miljardin euron tehdasinvestointi, kirjoittaa RIA Novosti. Tehtaan on määrä tuottaa 700 000 tonnia havusellua ja 300 000 tonnia kemihierrettä vuodessa. Lisäksi suunnitellaan vetyperoksidin tuotantolaitosta. Raaka-aineen tarve on lähes 5 milj. m³ vuodessa ja vuokra-alueiden saamiseksi on haettu prioriteetti-investoinnin statusta. Työpaikkoja luvataan syntyvän 2 000. Tehtaan suunnittelua tekee Sibgiprobum -suunnitteluinstituutti. Kolme vuotta kestävät rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan vuonna 2013. Siberwood on perustettu …

Talousuutisia Moskovasta 25.5.–6.6.2012

Suomen Moskovan suurlähetystön talousuutisten metsäalaan liittyvät aiheet: Maa- ja metsätalousasiat varapääministeri Arkadi Dvorkovitšille. Varapääministereiden työnjaossa Dvorkovitš koordinoi toimeenpanevien federaation elinten toimintaa ja antaa niille määräyksiä seuraavissa kysymyksissä: maatalouden ja maataloussektorin, metsätalouden ja metsäteollisuuden valtiollinen politiikka, kalatalouden kehittäminen, maatalouden kansallisen projektin toteutus, kuljetuksen ja viestinnän valtiollinen politiikka, energiasektorin ja teollisuuden valtiollinen politiikka (pois lukien sotateollisuus), luonnonkäytön ja ympäristönsuojelun valtiollinen politiikka sekä ekologinen ja tekninen valvonta. Moskovan alueen metsät aluehallinnon hallintaan 1.6. …

Puun tuonti vilkastui hieman maaliskuussa

Puun tuonti vilkastui hieman maaliskuussa, ja tuotu puumäärä nousi 0,8 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin. Puun tuonti on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä käynnistynyt lähes viimevuotiseen tahtiin. Tammi–maaliskuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 2,0 miljoonaan kuutiometriin. Kumulatiivinen määrä oli 3 prosenttia edellisvuotista ja 45 prosenttia kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoa pienempi. Puun tuonnista ensimmäisellä vuosineljänneksellä 62 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi suurimmat osuudet olivat Virosta (17 %) ja Latviasta (15 %) tulleella puulla. Puun tuonti jatkui …

Venäjällä puutetta tukkipuusta

Petroskoissa järjestettiin metsänkäytön ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevä kokous. Metsätalousviraston metsänkäytön ja uudistamisen osaston johtaja Aleksander Mariev kertoi hakkuumäärien nousevan lähitulevaisuudessa 200 miljoonaan kuutiometriin, mikä on noin 30 % hakkuusuunnitteesta. Viime vuonna puuta korjattiin 197 miljoonaa kuutiometriä, josta lähes neljännes tuli Luoteis-Venäjältä. Metsätalousviraston varajohtaja Nikolai Krotov totesi, että vaikka hakkuumäärät ovat kasvaneet viime vuosina, on useilla alueilla puutetta korkealaatuisesta tukista. Luoteis-Venäjällä ongelma on erityisen vaikea Arkangelin alueella ja Karjalan tasavallassa. Karjalassa puuta …

Venäläisen puun tuojille kiintiöt

Suomen tulli tiedottaa EU:n puutavara-asetukseen liittyen puuntuonnin kiintiöistä: Euroopan unioni ja Venäjä ovat sopineet venäläisen kuusen ja männyn kiintiöistä, joissa Venäjän perimä vientitulli on 13 – 15 prosenttia. Kiintiöitä hallinnoidaan EU:ssa. Komissio antaa asetuksen Venäjän puutullien kiintiöiden hallinnoinnista todennäköisesti kesäkuun puolivälissä. Puutullit perustuvat kiintiöihin, jotka ovat jaettavissa erikseen perinteisille tuojille ja uusille tuojille. Perinteisen tuojan status määritellään referenssivuosien 2004 ja 2007 tuontien perusteella. Perinteinen tuoja voi olla toimija, joka on …

Swedwoodin vanhojen metsien hakkuut Karjalassa kansainvälisen kohun kohteena

Yli 40 maan luonnonsuojelujärjestöjä yhdistävä kattojärjestö Global Forest Coalition tiedotti toukokuussa IKEA:n tytäryhtiön Swedwoodin hakkaavan vanhoja ja suojelullisesti arvokkaita metsäalueita Karjalassa. Järjestö perustaa tietonsa ruotsalaisen suojelujärjestön Protect the Forest kokoamiin tietoihin ja todisteisiin. Uutinen on levinnyt laajasti, eurooppalaisten tiedotusvälineiden lisäksi esim. Los Angeles Times kirjoittaa aiheesta “The true cost of IKEA: logging old-growth forests”. Venäjän Greenpeace selvittää tilanteen taustoja seuraavasti. Swedwoodilla on Karjalassa vuokralla metsiä Kalevalan ja Kostamuksen piireissä, kaikki …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.