Metsäkoneiden käyttöönottoveroon korotuksia Venäjällä

Venäjän hallitus on korottanut työkoneiden käyttöönottoveron perustasoa 15 prosentilla. Veron määräytymisperusteena on jatkossa koneen teho, eikä paino kuten tähän saakka. Lisäksi asetuksella on tiukennettu veron maksuaikaa koskevia määräyksiä. Muutosten tavoitteena on vähentää käytettyjen työkoneiden maahantuontia ja uudista konekantaa erityisesti venäläisvalmisteisille koneilla.Venäläisille konevalmistajille myönnettävien valtiontukien ansiosta käyttöönottoveron korotus ei tule käytännössä nostamaan kotimaisen teknologian hintaa. Käyttöönottoveron perustaso on jatkossa 172 500 ruplaa (n. 2500 €*) ja sitä korotetaan kertoimilla konetyypistä ja …

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö haluaa tiukentaa puukuljetusten valvontaa

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on tehnyt ehdotuksen puukuljetusten valvomisesta GLONASS -satelliittipaikannusjärjestelmällä. Puutavara-autoihin ja metsäkoneisiin asennettavilla laitteilla voitaisiin valvoa autojen ja koneiden reittiä, työskentelyaikaa ja -paikkaa, ja näin vahvistaa laittomien hakkuiden vastaista toimintaa, toteaa Metsätalousviraston johtaja Ivan Valentik. Valtiolliset organisaatiot käyttävät tällä hetkellä tuhatta ajoneuvoa/konetta puunkorjuuseen ja puukuljetuksiin, yrityksillä niitä on noin 15 000. Metsätalousviraston arvioiden mukaan valvonta ei lisäisi merkittävästi raakapuun omakustannushintaa. Satelliittipaikantimen kustannus on 8000 ruplaa (114 €*) ja …

Venäjän vanerintuotannossa harvinainen notkahdus vuonna 2017

Venäjän vanerintuotanto on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana, mutta viime vuonna tuotanto laski kaksi prosenttia. Suurimpana syynä tuotannon laskuun pidettiin raaka-ainepulaa, johon vaikutti viime kesän ja syksyn puunkorjuuta vaikeuttaneet sääolosuhteet. Myös vanerin vientimäärät ovat kasvussa jo kuudetta vuotta. Investointeja vanerituotantoon tehdään jatkuvasti. Viime vuoden lopussa Venäjällä oli 4,4 miljoonaa kuutiometriä vanerin tuotantokapasiteettia, josta käytössä oli 85 prosenttia. Ilmoitetuista investointiaikeista vuoteen 2022 asti kertyy uutta kapasiteettia 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2017 …

Ajankohtaista Venäjän metsätaloudessa

Venäjän metsäsektorin kehittämisohjelman 2030 valmistelu on loppusuoralla ja se hyväksyttäneen lähiaikoina. Expert-lehden haastattelussa Metsäviraston johtaja Ivan Valentik kertoo, miten strategia tulee vaikuttamaan metsätalouteen. Haastattelusta nostettua: — Uuden strategian perustuminen markkinoiden kysyntään. Kehittämisohjelman on valmistellut Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö ja siihen on sisällytetty kaikki Metsätalousviraston ehdotukset. Ohjelma ottaa huomioon metsäsektorin alueelliset erityispiirteet ja kehittämiskohteina ovat talouteen ja ympäristöön liittyvät kysymykset, metsäsuunnittelu sekä valtionmetsien inventointi. Suunnitelmaan sisältyy federaatiotason metsäpalojen lentovalvontaorganisaation ”Avialesoohrana” palauttaminen, …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.