Pääministeritapaamisessa ei ratkaisua puutullikysymykseen

Venäjän pääministeri Fradkovin mukaan Venäjä ei aio luopua Venäjältä tuotavalle raakapuulle heinäkuun alusta alkaen määrättävistä tullimaksuista, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Venäjä on sen sijaan valmis alentamaan Venäjälle vietävän puunjalostusteknologian tullimaksuja suomalaisten investointien jouduttamiseksi. Venäjällä on myös pohdittu ylimenokausia ja sitä, mitä raakapuulajeja vientitullit koskisivat. Yksityiskohtia hän ei kuitenkaan paljastanut. Lähde: Helsingin Sanomat

Karjalan metsäsektori vuonna 2006

Karjalan hallitus on julkaissut raportin tasavallan talouden kehityksestä vuonna 2006. Metsäsektorin osalta on todettu mm. seuraavaa: Metsäteollisuuden (sisältää myös puunkorjuun) osuus tasavallassa realisoiduista tuotteista käsitti 30 %. Alalla työskentelee puolet kaikesta teollisuuden työntekijöistä. Karjalan metsäteollisuuden tuotteilla on hyvä kysyntä Venäjän sisämarkkinoilla. Tasavallassa tuotetaan 59 % kotimaisista paperisäkeistä, 24 % paperista, 35 % sanomalehtipaperista, 6 % sahatukeista, 4 % sahatavarasta ja 3 % lastulevystä. Metsäteollisuuteen investoitiin 3 676 miljoonaa ruplaa vuonna …

Metsähallituksen metsänhoito-ohjeet venäjänkielisinä

Metsähallituksen metsänhoito-ohjeiden 10.6.2002 intranet-versiosta tuotettu venäjänkielinen käännös, johon on lisätty kuvitusta. Käännös on tehty Metsähallituksen ja Luoteis-Venäjän kestävän metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun kehittämisohjelman (NWRDP) yhteistyön puitteissa. Правила ведения лесного хозяйства 2002

Havusahatavaran vientitulli poistettu

Venäjän hallituksen määräyksen no 290 (15.5.2007) mukaan havusahatavaran vientitulli asetetaan nollaksi (tullinimikkeistökoodi 4407 10). Lisäksi määräys koskee vaahterasta (4407 93) ja kirsikkapuusta (4407 94) tehtyä sahatavaraa sekä muuta sahatavaraa tullinimikkeen 4407 99 alla. Määräys astuu voimaan kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta. Lähde: Venäjän hallituksen nettipalvelu

Ruukki Groupin investointi Venäjälle kasvaa

Ruukki Group Oyj tiedotti helmikuussa 2007 sahaa ja kemi-mekaanista markkinamassatehdasta (BCTMP) koskevasta investointisopimuksesta. Nyt sovitun laajennuksen mukaisesti yhtiöllä on mahdollisuus investoida joko vuotuiselta tuotantokapasiteetiltaan 800 000 tonnin kemialliseen sellutehtaaseen (BKP, bleached kraft pulp) tai vaihtoehtoisesti jo aikaisemmin sovittuun BCTMP-tehtaaseen. Ruukki Group arvioi BKP-sellutehtaan ja sahan sekä tarvittavien hakkuu- ja kuljetuskoneiden kokonaisinvestointien olevan yhteensä noin 1,1 miljardia euroa. Sellutehtaan lopullinen tekninen toteutustapa ja tuotantokapasiteetin määrä vaikuttavat merkittävästi kokonaisinvestoinnin määrään. Investointisopimuksen laajentamisen …

Asetus Venäjän subjektin metsäsuunnitelmasta

Asetus Venäjän subjektin metsäsuunnitelman valmistelusta on hyväksytty 24.4.2007 säännöksellä nro 246, tiedottaa Venäjän hallituksen lehdistökeskus. Metsäsuunnitelma on metsätaloussuunnittelun asiakirja, jossa määritellään metsäsuunnittelun tavoitteet ja tehtävät, metsänhoitoalueiden ja puistometsien rajoilla olevien metsien käytön suunnitellut toimenpiteet sekä toimenpidealueet. Metsäsuunnitelma tehdään 10 vuodeksi. Metsäsuunnitelma laaditaan subjektissa toimivassa valtionvirastossa ja hyväksytään Venäjän luonnonvaraministeriössä. Suunnitelma tehdään metsätaloussuunnitelman, valtakunnallisen metsäinventoinnin ja metsärekisterin materiaalien perusteella hyödyntäen myös metsien käytöstä, suojelusta ja uudistuksesta tehtyjä raportteja ja subjektien sosiaalis-taloudellisia …

Venäjän hallitukselta kuukausi aikaa investointisopimusasetuksen valmistelulle

Ensimmäinen varapääministeri Sergei Ivanov on antanut Venäjän teollisuus- ja energiaministeriölle sekä talouskehitysministeriölle kuukauden aikaa sopia metsäteollisuuden investointihankkeiden kannustimien periaatteista ja esittää ehdotus hallituksen päätettäväksi, uutisoi Prime-Tass. Ivanovin mukaan hallitus tekee päätöksen asiasta itsenäisesti, jos ministeriöt eivät kuukauden kuluessa pääse sopimukseen. Varapääministeri Aleksandr Zhukov ehdotti kuukauden aikana myös pohdittavaksi, onko tarpeen valmistella erillinen metsänjalostuksen tavoiteohjelma vai toteutettava ensisijaiset investointihankkeet muuttaen valtakunnallista investointiohjelmaa. Zhukovin mukaan työ on tehtävä nopeasti, muuten kuluja ei …

Metsänkäyttö Leningradin alueella vuonna 2006

Leningradin alueen luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitean julkaisemien tietojen mukaan vuonna 2006 alueella kaadettiin puuta noin 8,5 milj. kuutiota. Kymmenen viimeisen vuoden aikana korjuumäärät ovat pysyneet suunnilleen samalla tasolla, muutokset ovat johtuneet lähinnä sääolosuhteista. Metsänuudistustöitä Leningradin alueella tehtiin lähes 80 milj. ruplalla. Puunkorjuumäärien nousun ohella myös urheilu-, matkailu- ja lomailuhankkeisiin myönnettävien vuokrametsien osuus on kasvanut. Näihin tarkoituksiin vuokrattiin metsää kaikkiaan 3 051 hehtaaria (152 palstaa). Viime vuosina myös tuotantomäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. …

Ministeri Väyrynen korosti puutullikysymyksen ratkaisun kiireellisyyttä

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen tapasi EU:n kauppakomissaarin Peter Mandelsonin Pariisissa OECD:n ministerikokouksen yhteydessä. Väyrynen korosti Mandelsonin kanssa käymässään keskustelussa kiireellisyyttä löytää ratkaisu pyöreän puun vientitullien korotuspäätöksen aiheuttamaan tilanteeseen, tiedottaa Ulkoasiainministeriö. ”Metsäteollisuuden lomautusvaroituksen vuoksi kestävän ratkaisun löytäminen on entistä kiireellisempää. Esitin komissaarille toiveen, että puutulliasia voisi tavalla tai toisella olla esillä myös perjantaina Samarassa, Venäjällä pidettävässä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa”, totesi Väyrynen Pariisissa. Lähde: Ulkoasiainministeriön tiedote

UPM varautuu Venäjän tuontipuun vähenemiseen yt-neuvotteluilla

UPM aloittaa henkilöstön mahdollista lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut koivuvaneritehtailla Suomessa, tiedottaa yhtiö. Syynä on Venäjältä Suomeen tuotavien koivutukkien määrän väheneminen. Erityisesti ensi syksyn osalta puutilanne näyttää vaikealta, koska koivutukkia ei ole saatu riittävästi varastoitua syksyn käyttöä varten. Yhteistoimintaneuvotteluiden aikana sovitaan siitä, miten koivuvaneritehtaiden tuotannon sopeuttaminen saatavissa olevaan raaka-aineen määrään hoidetaan henkilöstön osalta. Lähde: UPM

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.