Putin: raaka-aineen viennin malli on eilispäivää

”Metsäsektorilla on tällä hetkellä paljonkin ongelmia, mutta on ilmeistä, että olemme matkalla oikeaan suuntaan”, totesi Lesdrevmash –messujen yhteydessä järjestettyyn puunjalostusteollisuuden kehitysseminaariin osallistunut pääministeri Putin eilen Moskovassa. ”Rakennusmateriaalien, paperin ja sellun vienti kasvaa hyvää vauhtia ja, kuten halusimmekin, raakapuun vienti on laskenut lähes 4 %”, pääministeri listasi. ”Kaikessa tässä näkyvät kotimaisten sijoittajien ja ulkomaisten yhteistyökumppaniemme tekemän työn tulokset.” Pääministeri painotti puheenvuorossaan, että vaikka Venäjä on jo kahdesti jäädyttänyt suunnitellut raakapuun vientitullien …

Medvedevin resepti metsätalouden normatiivisen perustan kehittämiselle

Presidentti Medvedevin syyskuun alussa antama lausunto metsätalouden normatiivisen perustan puutteellisuudesta tarkentui eilen kun hänen laatimansa lista tilanteen korjaamiseen tähtäävistä määräyksistä julkaistiin. Lista sisältää useita metsätalouden normatiivisen pohjan uudistamista pohjustavia selvityksiä, joista suurin osa kohdentuu odotetusti metsäpalontorjunnan ongelmiin. Listan keskeisin määräys on jo aiemmin esillä ollut hallituksen tehtäväksi annettu metsälainsäädännön muutosten valmistelu, jonka sisältö tarkentui nyt julkaistun asiakirjan myötä. Presidentin määräyksen mukaan hallituksen tulee valmistella ja viedä duuman käsittelyyn esitys metsälain …

Metsätalouden uudet normatiivis-oikeudelliset säännökset jumissa federaatiotasolla

Oikeusministeriö kieltäytyi rekisteröimästä Maatalousministeriön vahvistamia metsätalouden uusia normatiivis-oikeudellisia säännöksiä, koska Maatalousministeriöllä ei Metsätalousvirasto Rosleshozin siirryttyä hallituksen alaisuuteen enää ole toimeenpanovaltaa metsätalouden säännösten vahvistajana. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että myöskään Rosleshozilla ei ole tähän tarvittavaa toimeenpanovaltaa ennen kuin tarvittavat muutokset sen valtuuksia säätelevään asetukseen on tehty. Nyt federaatiotasolla jumissa olevien uusien normatiivis oikeudellisten asiakirjojen joukkoon kuuluvat mm. puunkorjuun, metsänhoidon ja metsänuudistamisen uudet säännökset. Tällä hetkellä on epäselvää, milloin prosessi saadaan jatkumaan. …

Metsäteollisuuden tuotannon kasvu jatkui tammi-elokuussa 2010

Valtion tilastopalvelun julkaisemat tammi-elokuun tuotantoluvut osoittavat, että kasvu Venäjän metsäteollisuuden tuotannossa jatkuu. Kasvuvauhti on edelleen voimakkain vanerin ja lastulevyn tuotannossa, joissa tammi-elokuun tuotantomäärät olivat noin 25 % suurempia kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Kuitulevyn tuotannossa kasvuvauhdiksi saatiin 10 % ja sahatavaran 5 %. Vaneria tuotettiin tammi elokuussa 2010 1,7 miljoonaa kuutiota, lastulevyä 3,4 miljoonaa kuutiota ja kuitulevyä 247 miljoonaa neliömetriä. Sahatavaran tuotantomäärä oli 12,4 miljoonaa kuutiota. Sellun, paperin ja kartongin …

Ilimin Bratsk –hanke etenee, investoinnit Irkutskin alueella jo yli 860 miljoonaa dollaria

Ilim Groupin investoinnit Irkutskin alueelle ovat yhteensä yli 860 miljoonaa dollaria, kertoi yhtiön johtajienneuvoston puheenjohtaja Zakhar Smushkin 6.-9. syyskuuta pidetyssä kansainvälisessä Baikal forumissa. Uuden sellulinjan rakentaminen Bratskin tehtaalle tulee maksamaan yhtiölle tähänastisten arvioiden mukaan 670 miljoonaa dollaria. Tämän lisäksi Ilim Group on Smushkinin mukaan jo sijoittanut yli 130 miljoonaa dollaria puunkorjuu- kuljetus- ja tienrakennusteknologiaan. Investointien vaikutuksesta työn tuottavuus on Smushkinin mukaan kaksinkertaistunut ja raaka-aineen omakustannushinta alentunut 20 % Bratsk -hankkeen …

Medvedev: Metsätalouden normatiivinen ja organisatorinen perusta puutteellisia

”Viime kesä oli osoitus siitä, että Venäjän sekä metsätalouden nykyinen normatiivinen perusta että sektorin organisaatiorakenne ovat puutteellisia”, julisti presidentti Medvedev metsätalouden kehitystä käsitelleessä kokouksessa 8. syyskuuta. Nykyisen metsälain keskeisimmiksi ongelmakohdiksi ovat presidentin mukaan osoittautuneet metsäpalontorjunta, metsien vartiointi, metsien suojelu sekä metsänuudistaminen, jonka ala on tarkoitus kaksinkertaistaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Valtionpäämies painotti, että tilanne vaatii nykyisen metsälainsäädännön ja metsätaloudesta vastaavien tahojen organisaatiorakenteen huolellista analyysia, jonka presidentti määräsi hallituksen tehtäväksi elokuun …

Puun tuonnissa tasaista kasvua vuoden 2010 alkupuoliskolla

Suomeen tuotiin tammi-kesäkuussa 2010 kaikkiaan 5,2 miljoonaa kuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Raakapuun tuontimäärä on lisääntynyt tasaisesti vuoden alusta, ylittäen toukokuussa ensimmäistä kertaa miljoonan kuutiometrin rajan. Kesäkuun tuontimäärä, 1,2 miljoonaa kuutiometriä, osoitti kasvutrendin säilyneen. Puun tuonnin kasvusta huomimatta 2000-luvun alun huippuvuosien lukemiin on kuitenkin vielä matkaa. Tammi-kesäkuun tuonti oli 20 prosenttia edellisvuotista suurempi, mutta 37 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Itänaapurimme suhteellinen osuus Suomen puun tuonnista oli säilynyt samalla tasolla …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.