Venäjän puunkorjuussa kasvua 10 prosenttia vuonna 2018

Venäjän Metsäviraston mukaan vuoden 2018 hakkuut olivat 234 miljoonaa kuutiometriä eli kasvua oli 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tilastokeskus Rosstatin julkaisemien tilastojen mukaan Venäjän puuntuotanto oli 145 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2018. Rosstatin tilastot eivät ole kattavia, niistä puuttuu muun muassa pienten yritysten tuotantoa. Koko Venäjän tasolla Rosstatin tilastot kattavat noin 60 prosenttia Metsäviraston tilastoimista hakkuista, Luoteis-Venäjällä kattavuus on 80 prosenttia. Luoteis-Venäjän tilastoitu puuntuotanto oli 45 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2018, kasvua oli …

Venäjän pääministeriltä määräys uuden metsälain valmistelusta

Venäjän pääministeri on antanut listan määräyksiä Venäjän liittoneuvoston kanssa järjestetyn kokouksen perusteella. Listalla on muun muassa toimeksianto eri ministeriöille uuden metsälain valmistelusta ja siihen liittyvän julkisen keskustelun järjestämisestä. Lisäksi tulee jatkaa aikaisempien määräysten mukaista työtä puukaupan valvonnan tiukentamisessa ja laittomien hakkuiden karsimisessa sekä siirtymisessä puutavaran sähköiseen merkintään. Suunnitelma määräysten toteuttamisesta on oltava valmiina 20.5. mennessä. Lähde: Venäjän hallitus   Aikaisemmin aiheesta: 15.02.2019 Keskustelua Venäjän laittomista hakkuista ja puunviennin rajoittamisesta

UPM varmistaa puunhankintaa tehostamalla yhteistyötä Venäjällä

HASSLACHERLES, UPM Chudovo, IKEA Industry Novgorod ja Novgorodin aluehallinto ovat  allekirjoittaneet keskinäisen aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on turvata puuraaka-aineen hankinta UPM:lle, IKEA:lle ja HASSLACHERLES:lle Novgorodin alueella Venäjällä. HASSLACHERLES käyttää vuokraamaltaan, Novgorodissa sijaitsevalta metsäalueelta saadut havupuut oman liimapuupalkkituotannonsa lisäämiseen ja sitoutuu myymään muut puulajit UPM:lle ja IKEAlle. Kaupalliset ehdot sovitaan erillisissä sopimuksissa osapuolten kesken. Lähde: UPM 

VR Group hakee uutta kasvua Venäjältä

VR Group hakee kasvua uudesta liiketoiminnasta investoimalla venäläisiin raakapuuvaunuihin ja perustaa tytäryhtiön Venäjälle. Vaunut tulevat suomalaisten metsäalan yritysten tuontipuuliikenteeseen. Ensimmäisten vaunujen on tavoitteena olla liikenteessä vuoden 2019 lopussa. – Perustamme venäläisen tytäryhtiön vaunujen hankintaan ja operointiin Venäjällä. Investointi tukee erinomaisesti strategiaamme, sillä haemme aktiivisesti kasvua uusilta alueilta sekä vahvistamme kilpailukykyämme. Haluamme myös palvella avainasiakkaitamme entistä paremmin, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo. VR Group käynnistää yhtiön perustamisen sekä vaunujen hankintaprosessin. Vaunuja on …

Venäjän sahatavaran vienti

Venäjä tuottaa vuosittain noin 40 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta pääosa viedään ulkomaille (Kuva 1). Vuonna 2018 Venäjältä vietiin 32 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa, josta noin puolet Siperian federaatiopiiristä (Kuva 2). Kiina on suurin sahatavaran vientimaa, viimeisinä vuosina sen osuus on noussut yli 60 prosenttiin vientimäärästä (Kuva 3). Puolet Venäjältä vietävästä sahatavarasta on valmistettu männystä ja kolmasosa kuusesta (Taulukko). Taulukko. Venäjän sahatavaran vienti puulajeittain vuonna 2018. Lähteet: FAOSTAT, Venäjän tullitietokanta

Keskustelua Venäjän laittomista hakkuista ja puunviennin rajoittamisesta

Venäjällä on keskusteltu viime aikoina kiivaasti laittomista hakkuista. Taustalla on muun muassa Venäjän parlamentin ylähuoneen eli liittoneuvoston päätös puukaupan valvonnan tiukentamisesta ja laittomien hakkuiden torjunnasta. Päätöksen valmistelua varten pidetyissä kokouksissa kuultiin Venäjän Metsäviraston raportteja laittomien hakkuiden tilanteesta. Liittoneuvoston puheenjohtaja Valentina Matvienko on kritisoinut Metsäviraston ja erityisesti sen johtajan Ivan Valentikin toimintaa useissa yhteyksissä. Matvienko arvioi puheenvuoroissaan jyrkin sanakääntein metsätalouden tilaa, viimeisimpänä pääministeri Medvedevin tapaamisessa. Aihetta on käsitelty venäläisessä mediassa lukuisissa …

Venäjän puunviennissä pientä laskua vuonna 2018

Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 19 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2018. Vientimäärä laski kaksi prosenttia edellisvuodesta. Venäjän puunvienti on vakiintunut 19 miljoonan kuutiometrin tasolle viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2018 Venäjältä vietiin ulkomaille teollisuuspuuta 19,03 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vientimäärästä oli 57 prosenttia havupuuta. Havupuun osuus väheni neljä prosenttia, järeän koivun (yli 15 cm) vientimäärä puolestaan kasvoi kolme prosenttia. Suurimmat puumäärät vietiin Kaukoidästä (6,8 milj. m³) ja Luoteis-Venäjältä (5,9 milj. m³). …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti jatkoivat kasvua vuonna 2018

Venäjän teollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2018 kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Puutuoteteollisuuden tuotantoindeksi kasvoi 11 prosenttia ja kemiallisen metsäteollisuuden 13 prosenttia. Myös metsäteollisuuden vientimäärät olivat kasvussa. Venäjällä tuotettiin vuonna 2018 kansallisten tilastojen mukaan 26 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa eli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Havusahatavaran osuus oli 91 prosenttia tuotannosta. Venäläisistä tilastoista puuttuu osa tuotantoa, ja Faostatin tilastojen perusteella arvioidut vuosituotantomäärät ovat noin 15 miljoonaa kuutiometriä suurempia. Sahatavaraa vietiin 35 miljoonaa kuutiometriä*, kasvua …

Puukaupan valvontajärjestelmä LesEGAISin viranomaiskäyttö tehostuu

Venäjän metsäviranomaisten ylläpitämä puukaupan valvontajärjestelmä LesEGAIS on integroitu viranomaisten yhteiseen tietojärjestelmään, joten jatkossa sen tiedot ovat automaattisesti myös tullin, sisäministeriön, verohallinnon ym. viranomaisten hyödynnettävissä ja siirrettävissä tarvittaessa niiden omiin järjestelmiin. Muutoksen myötä LesEGAISia voidaan käyttää tehokkaammin esimerkiksi puukuljetusten kuormakirjojen tarkastuksen yhteydessä. LesEGAIS-järjestelmästä löytyvät tiedot puunkorjuuoikeuksista ja puun sekä sahatavaran kaupoista, mukaan lukien vientikaupat. Järjestelmä on ollut laajemmassa käytössä vuodesta 2016 alkaen ja se sisältää 1,9 miljoonaa puukauppailmoitusta sekä 6,9 miljoonaa …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.