Miten kehittää metsäalan ammatillista koulutusta Venäjällä?

Metsäalan ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi Venäjällä on alkanut keskustelu erityisten koulutuskriteerien laatimisesta alalle. Tätä keskustelua taustoittaa alan venäläinen ammattilehti ”Lesnaja Industrija” (suom. Metsäteollisuus) 06/2019. Koulutuksen laatutasoa nostava kriteeristö astuisi voimaan viiden vuoden kuluttua. Ehdotusta kommentoivat venäläislehden haastattelemat metsäteollisuuden vaikutusvaltaiset asiantuntijat. Arkangelin sellu- ja paperitehtaan yhteiskuntasuhdejohtaja Natalia Pinjagina odottaa saavansa tietoonsa, ketkä tulevat määrittelemään laatuvaatimukset alan koulutukselle. Lisäksi häntä kiinnostaa, miten yksityistä liiketoimintayritystä valvotaan laadittujen kriteerien noudattamisessa. Kolmas näkökulma on, että miten koulutuksen ammattistandardia …

Amkodorin Karjalan metsäkonetuotannosta investointisopimus

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriö, Karjalan tasavallan hallinto ja Amkodor-Onego ovat solmineet 10 vuoden investointisopimuksen, jonka puitteissa uudelle metsäkonetuotannolle myönnetään verohelpotuksia ja muita etuuksia. Amkodor-Onego investoi 14 miljardia ruplaa (200 milj.€*) Äänisen traktoritehtaan konetuotantoon. Tavoitteena on valmistaa vähintään tuhat metsäkonetta vuodessa. Tuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2030. Lähde: Amkodor * 1 €=70 RUB Aikaisemmin aiheesta:17.08.2018 Amkodor suunnittelee metsäkonetuotantoa Karjalaan

Markkinaperusteisesta metsänkäyttömaksusta asetusluonnos

Metsänkäyttömaksujen määräytymisperusteita ollaan uudistamassa Venäjällä. Tavoitteena on luoda taloudellisia kannustimia metsätalouden tehostamiseen ja korkean jalostusasteen tuotannon kehittämiseen. Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on valmistellut aihetta koskevan asetusluonnoksen. Puun minimitaksan määrittämisessä suunnitellaan käytettävän puun markkinahintoja, korjuu- ja kuljetuskustannuksia, metsänhoitotoimien kustannuksia sekä puunkorjuuyrityksen voittoa, jolle määritellään normitaso. Lisäksi kannustinjärjestelmä sisältää erilaisia kertoimia ja kriteereitä. Uudet laskentaperusteet suunnitellaan otettavan käyttöön 2021 alkaen uusille metsänvuokrasopimuksille ja vuodesta 2024 kaikille sopimuksille, myös ennen vuotta 2021 solmituille. …

Puun tuonti Suomeen maaliskuu 2019

Maaliskuussa 2019 Suomeen tuotiin 0,92 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kuitupuuta tuonnista oli 54 prosenttia, haketta 37 prosenttia ja tukkipuuta neljä prosenttia. Jätepuun, polttopuun ja kyllästetyn puun osuus oli viisi prosenttia. Tammi-maaliskuussa puuntuonnin määrä oli 2,62 miljoonaa kuutiometriä, joka oli neljänneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Venäjän osuus tammi-maaliskuun 2019 puun tuonnista oli 69 prosenttia eli 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 13 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 vastaavana aikana ja samalla …

Venäjän puunvienti tammi-huhtikuu 2019

Venäjältä vietiin teollisuuspuuta 5,1 miljoonaa kuutiometriä tammi-huhtikuun 2019 aikana. Määrä on laskenut 12 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja 20 prosenttia viiden edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Tammi-huhtikuun puunviennistä 59 prosenttia suuntautui Kiinaan. Suomeen vietiin 31 prosenttia puumäärästä. Tilastot: Venäjän tulli Sari Karvinen, Luke   Aikaisemmin aiheesta: 12.02.2019 Venäjän puunviennissä pientä laskua vuonna 2018

Puun tuottajahinnat Luoteis-Venäjällä huhtikuussa 2019

Havu- ja lehtipuutukin tuottajahinta* oli Luoteis-Venäjällä noin 35 euroa kuutiometrille huhtikuussa 2019. Lehtipuusorvitukin hinta oli 46 euroa, havukuitupuun 23 euroa ja lehtikuitupuun 18 euroa kuutiometriltä. Havu- ja lehtipuutukin sekä havukuitupuun hinnat ovat laskeneet 1-2 prosenttia maaliskuuhun verrattuna. Lehtipuusorvitukin hinta nousi kahdeksan prosenttia ja lehtikuitupuun 27 prosenttia. Vuoden 2018 huhtikuuhun verrattuna puun tuottajahinnat ovat nousseet. Suurin muutos oli lehtipuusorvitukilla, jonka hinta nousi 56 prosenttia. Lehtikuitupuun hinta on laskenut 11 prosenttia viime …

Luoteis-Venäjän puuntuotanto huhtikuu 2019

Tilastokeskus Rosstatin julkaisemien tilastojen mukaan Luoteis-Venäjän puuntuotanto oli huhtikuussa 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Huhtikuun puuntuotanto kasvoi 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuspuun osuus huhtikuun puuntuotannosta oli 91 prosenttia, josta tukkipuuta 50 prosenttia ja kuitupuuta 33 prosenttia. Tammi-huhtikuun 2019 puuntuotanto oli yhteensä 18 miljoonaa kuutiometriä, kasvua oli kahdeksan prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Puutavaralajien tuotanto Luoteis-Venäjällä: Rosstatin puuntuotantotilastot kattavat Luoteis-Venäjällä noin 80 prosenttia hakkuista, niistä puuttuu muun muassa pienten yritysten tuotanto. Tilastolähteet: Rosstat …

Ilim Groupille suuri kartonkitehdas Siperiaan

Ilim Group ja Voith ovat allekirjoittaneet sopimuksen kartonkikoneen toimittamisesta Ust-Ilimskin uuteen sellu- ja kartonkitehtaaseen. Kartonkikoneen on määrä käynnistyä vuoden 2021 lopussa ja sen kapasiteetti tulee olemaan 600 000 tonnia kraftlaineria vuodessa. Tehdas on keskeinen osa Ilim Groupin Siperian investointiprojektia. Lähde: Ilim Group

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.