Satelliittivalvonnan tuloksia vuodelle 2005

Metsätalousviraston alustavien laskelmien mukaan vuonna 2005 laittomien hakkuiden tuloksena langetettavien sopimussakkojen yhteismäärä on 4,7 mrd. ruplaa. Kaikkiaan satelliittivalvonnan piirissä oli viime vuonna 53 milj. ha metsää intensiivisen metsänkäytön alueilta liittovaltion seitsemässä subjektissa: Arkangelin ja Irkutskin alueilla, Krasnojarskin, Habarovskin, Primorskin ja Permin piireissä sekä Komin tasavallassa. Valvonnassa todettiin merkittäviä lainrikkomuksia metsävarojen käytössä. Tutkituilla alueilla oli mm. hakattu puuta laittomasti 1,2 milj. m³ sekä tuhottu tai vaurioitettu 11 537 hehtaaria taimikoita ja …

Ruukki Groupille esisopimus sahan ja vaneritehtaan rakentamisesta Kostroman alueelle

Holding-yhtiö Ruukki Group Oyj on allekirjoittanut esisopimuksen Kostroman alueen kuvernöörin V.A. Shershunovin kanssa sahan ja vaneritehtaan rakentamisesta alueelle. Esisopimuksen pääsisältönä on, että Ruukki Group Oyj saa pitkäaikaisella sopimuksella Kostroman alueelta hakkuuoikeuksia 700.000 m3 vuodessa. Vastavuoroisesti Ruukki Group investoi alueelle mekaanista metsäteollisuutta erityisesti männyn tuotantoon keskittyvän suursahan ja myöhemmin koivun käyttöön keskittyvän vaneritehtaan. Esisopimuksen edellyttämät selvitykset hakkuuoikeuksista ja maa-alueista sekä investointien edellytyksistä käynnistetään välittömästi ja lopulliset sopimukset on tarkoitus solmia vuoden …

Ratkaisu tuontipuun lajittelukiistaan

Venäjän tuontipuun lajittelukiista on saatu ratkaistua. Venäjän tulliviranomaiset täsmensivät viime viikon lopulla vientitulliasetukseen liittyviä ohjeita ja uusien ohjeiden mukaan tuontipuun läpimittaluokittaista lajittelua ei tarvita. Tiedon perillemeno eri tullipisteisiin kestänee jonkin aikaa ja tilanne raja-asemilla vakiintunee vähitellen. Venäjän hallitus antoi maaliskuussa asetuksen, jolla nostettiin havuraakapuun vientitulleja toukokuun lopusta alkaen. Samanaikaisesti ryhdyttiin vaatimaan tuontipuun lajittelua läpimittaluokittain, mikä aiheutti ongelmia raja-asemilla, kun viejäyritykset eivät pystyneet luokittelemaan kuitupuuta läpimittaluokittain, ja puuliikenne oli välillä osittain …

Ponsse ja Stora Enson Venäjän puunhankinta yhteistyöhön Karjalassa

Metsäkonevalmistaja Ponsse ja Stora Enson Venäjän puunhankinta ovat sopineet Stora Enson metsäkonekaluston huoltotoimintojen siirtämisestä Ponssen vastuulle Karjalassa. Ponsse perustaa Läskelään huoltokeskuksen, joka palvelee alueen kaikkia metsäkoneasiakkaita. Sopimus vahvistaa Ponssen palveluverkostoa Venäjällä ja näin ollen varmistaa kasvavan metsäkonekannan korkean käytettävyyden alueella, sekä kasvattaa huoltopalveluliiketoimintaa yhtiössä. Lähde: Ponsse Oyj

Vologdassa yrittäjät tyytymättömiä tienkäyttömaksuihin

Vologdan alueen metsäteollisuusyrittäjät ovat tyytymättömiä valtion ja alueiden metsätaloudessa harjoittamaan politiikkaan. Nousseiden tullimaksujen vuoksi alueen suuret yritykset kärsivät tappioita. Aiheesta kertoi Regnum uutistoimistolle Belozerskin lespromhozin johtaja Sergei Tobolkin. Perittyjen maksujen ja verojen sekä tullimaksujen nousun vuoksi Tobolkinin yrityksen tuotot ovat laskeneet tänä vuonna puoleen ja viime vuosi päättyi miljoonatappioihin. Tämän lisäksi yritykseltä peritään tienkäyttöveroja teistä, jotka on rakennettu lespromhozin omalla kustannuksella. ”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olen yhteydessä alueen …

Mallimetsille yhteinen yhteistyöelin

Eri puolilla Venäjää toimivat mallimetsähankkeet ovat yhdistyneet yhteiseksi Venäjän mallimetsien aloiteverkostoksi, jonka tavoitteena on edistää metsien kestävän käytön mallin leviämistä Venäjällä. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Venäjän mallimetsien edustajien työkokouksessa. Tällä hetkellä Venäjällä on viisi mallimetsähanketta: Gassinskin mallimetsä Habarovskin piirissä, Pihkovan mallimetsä Pihkovan alueella, Kovdozerskin mallimetsä Murmanskin alueella, Kologrivskin mallimetsä Kostroman alueella ja Priluzjen mallimetsä Komissa. Pihkovan mallimetsähankkeen johtaja Jekaterina Tsherenkova totesi, että Pihkovan mallimetsähankkeelle oli tärkeää kannattaa Kansainvälisen mallimetsäverkoston sihteeristön aloitetta liittymisestä …

Katsaus raakapuun tuontikiistaan

Kauppalehden mukaan suomalainen metsäteollisuus on saamassa vankan tukijan raakapuun tuontia Venäjältä koskevassa kiistassaan. Venäjän pääsystä Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi neuvotteleva EU-komissio kertoo tukevansa kiistassa Suomea. Suomalaisten yritysten raakapuun tuonti on takkuillut kesäkuun alusta lähtien seurauksena Venäjän käyttöönottamista uusista tullimääräyksistä. Ensimmäinen puuntuontiin vaikuttava määräys oli havupuun vientitullin korotus 2,5 eurosta neljään euroon kesäkuun alussa. Tämä merkitsee Metsäteollisuus ry:n mukaan puuta tuovalle teollisuudelle vuoden 2005 tuontimäärillä noin 15 – 20 miljoonan euron …

Greenpeace huolestunut ensimmäisen käyttöryhmän metsien kohtalosta

Venäjän parlamentin virallinen lehti ”Parlamentskaja gazeta” julkaisi 5.6. sivuillaan Greenpeacen metsäohjelman johtajan Aleksei Jaroshenkon artikkelin Venäjän metsälaista. Jaroshenkon huoli kohdistuu erityisesti nk. ensimmäisen käyttöryhmän metsiin, joita ovat esimerkiksi vesistöjen suojavyöhykemetsät, suojelualueet ja muut talouskäytön ulkopuoliset metsät. Uusi metsälakiluonnos ei nykymuodossaan huomioi näiden suojelumetsien erityisasemaa. Greenpeace on koko kevään kampanjoinut ensimmäisen käyttöryhmän metsien puolesta. Se keräsi mm. huhtikuussa yli 10 000 nimen adressin presidentti Putinille metsien erityisaseman säilyttämisen puolesta. Järjestö toivoo …

Syktyvkarin metsäseminaarin keskustelut 6.4.2006

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Presidentti Putin osallistui 6.4.2006 Syktyvkarissa pidettyyn metsäseminaariin, jonka päätelmät tulevat ohjaamaan metsäsektorin kehitystä lähivuodet. Syktyvkarissa Putin mm. nimesi metsäsektorin kansantalouden kannalta tärkeimmäksi sektoriksi. Putinin mukaan Venäjän keskeiset tavoitteet metsäsektorilla ovat raakapuun viennin muodossa tapahtuvan valtion metsävarojen tuhlauksen lopettaminen ja oman metsäteollisuuden lisääminen, laittomien hakkuiden vastustaminen sekä metsäsektorin toimintaympäristön vakauttaminen. Ohessa Syktyvkarin metsäseminaarista julkaistut keskustelut suomeksi. Syktyvkarin metsäseminaarin keskustelut 6.4.2006  

Metsälakia valmistellaan toiseen käsittelyyn

Hannu Kivelän muistio UM/Moskova Metsälakia valmistellaan Duumassa. Valmisteluprosessi ei etene odotusten mukaisesti eikä toista käsittelyä ole merkitty Duuman kesäkuunkaan kalenteriin. Metsävirasto odottaa lain menevän kolmanteen käsittelyyn syyskuussa. Metsäviraston mukaan laki tulee sallimaan useita omistusmuotoja sekä vuokrametsien alivuokrauksen ja käytön panttina. Ulkomaalaisia ja venäjän kansalaisia tullaan kohtelemaanlaissa tasavertaisina. Vuokra-aika tulee olemaan 99 vuotta ja nykyisestä metsälippukäytännöstä siirrytään metsänkäyttöilmoitukseen. Julkisessa keskustelussa vaaditaan nykyisen version vetämistä pois Duumasta ja lakivalmistelun aloittamista alusta. Metsälain …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.