Puutavaran ulkomaankauppahinnat Karjalassa

Karjalan tasavallan talouskehitysministeriö on julkaissut tiedotteen puu- ja sahatavaran keskimääräisistä hinnoista tammi-heinäkuussa 2006. Hinnat on laskettu Karjalan tasavallan talouskehitysministeriölle laskentaa varten toimitetuista ulkomaankauppasopimuksista. Avaa tiedosto Lähde: Karjalan tasavallan www-sivut  

Koskitukin Venäjä-projekti käynnistyi virallisesti heinäkuussa

Koskitukin Venäjän projektin virallisia avajaisia vietettiin Sheksnassa, Vologdan alueella heinäkuun lopulla. Ensimmäisessä vaiheessa Sheksnaan rakennetaan koivusahalinja. Koskitukki jatkaa projektia Sheksnan rakennustyömaalla kovalla intensiteetillä. Koivusahan pitäisi aloittaa toimintansa ensi vuonna. Viimeisimpien suunnitelmien mukaan jo huhtikuussa 2007. Lähde: Koskisen Oy (ks. uutinen Koskitukki Oy ja UPM investoivat Venäjälle)

Epävarmuus metsäinvestointien esteenä Luoteis-Venäjällä

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) selvityksessä kartoitettiin keskeisimpiä investointiolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä Luoteis-Venäjän metsäsektorilla. Ulkomaisen investoijan on Venäjällä valmistauduttava kohtaamaan useita ongelmia. Talouspolitiikan vaikea ennakoitavuus, metsälainsäädännön keskeneräisyys, infrastruktuurin puute sekä henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva toimintakulttuuri ovat esimerkkejä ongelmista. Näiden vastapainona ovat maan runsaat raakapuuvarat, alhainen kustannustaso sekä kasvavat kotimarkkinat. Lue koko Metlan tiedote Julkaisu on ladattavissa Metlan sivuilta: Factors Affecting Investments in Northwest Russian Forest Sector and Industry. Metlan työraportteja 32

Factors Affecting Investments in Northwest Russian Forest Sector and Industry

Holopainen, Ollonqvist & Viitanen. 2006. Metlan työraportteja 32. Metsäntutkimuslaitoksen tekemässä selvityksessä kartoitettiin keskeisimpiä investointiolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä Luoteis-Venäjän metsäsektorilla. Ulkomaisen investoijan on Venäjällä valmistauduttava kohtaamaan useita ongelmia. Talouspolitiikan vaikea ennakoitavuus, metsälainsäädännön keskeneräisyys, infrastruktuurin puute sekä henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva toimintakulttuuri ovat esimerkkejä ongelmista. Näiden vastapainona ovat maan runsaat raakapuuvarat, alhainen kustannustaso sekä kasvavat kotimarkkinat. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2009-4

Julkaisu: Luoteis-Venäjän metsävarat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pohjoisen Ulottuvuuden Tutkimuskeskus on julkaissut raportin, jossa tarkastellaan Luoteis-Venäjän metsävaroja, metsänkäyttöä ja sen ongelmia sekä metsien hallinnointia. Lisäksi käsitellään Luoteis-Venäjän metsäsektoria ja siihen tehtyjä suoria ulkomaisia investointeja. Lopuksi kuvataan Luoteis-Venäjän kuljetusinfrastruktuuria sekä arvioidaan Luoteis-Venäjän metsävarojen käytön potentiaalia. Julkaisun tiedot:Hannu Piispa, Boris Karandassov, Ilkka Pöyhönen, Jari Jumpponen, Tauno Tiusanen Luoteis-Venäjän metsävarat ja niiden hyödyntämismahdollisuudet Publication 30, NORDI Series ISBN 952-214-216-6 (paperback) ISBN 952-214-217-4 (PDF) ISSN 1459-6679 94 s. …

Stora Enso uudistaa ja laajentaa sahojaan Venäjällä

Stora Enso investoi 31,5 milj. euroa Nebolchin ja 12,5 milj. euroa Impilahden sahaan, kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Investoinneilla kohennetaan Stora Enson sahausliiketoiminnan ja puunhankinnan kilpailukykyä Venäjällä. Investointien myötä tuoretta sahatavaraa tuottaneet sahat uudistetaan tuottamaan pidemmälle jalostettuja tuotteita. Investoinneilla edistetään myös pääsyä Venäjän nopeasti kasvaville rakennusmateriaalimarkkinoille. Investointi Nebolchin sahalla mahdollistaa koko tuotannon kuivaamisen loppukäytön vaatimusten mukaan. Sahan uusi 100 000 m3:n on-line-höyläyskapasiteetti kohdistetaan Euroopan ja Venäjän tee-se-itse-markkinoille. Sahalinjan vuotuinen tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistuu …

Pöyrylle kartonkikoneen uusinnan suunnittelu Venäjällä

Pöyryn Metsäteollisuus-liiketoimintaryhmä on solminut venäläisen JSC St. Petersburg Cardboard and Printing Plant yhtiön kanssa sopimuksen Leningradin alueella Kommunarin kaupungissa sijaitsevan tehtaan kartonkikoneen uusinnasta. Palvelut toimitetaan vuosina 2006-2008. Toimeksiannon arvoa ei julkisteta. JSC St. Petersburg Cardboard and Printing Plantin pääomistajat ovat Ilim Pulp Enterprise ja saksalainen Knauf. Investointi on asiakkaalle merkittävä panostus ja nyt solmittu sopimus on arvoltaan suurin yhtiön koskaan tilaama suunnittelutyö. Pöyrylle toimeksianto on merkittävä päänavaus Venäjän sellu- ja …

Monimuotoisuuden suojelu hakkuissa

Kirovin metsäsertifiointikeskus on tehnyt suositukset monimuotoisuuden suojelusta hakkuissa, joille metsätalousviraston metsänkäytön ja metsätalouden suunnittelun osasto antoi hyväksyntänsä jo 27.4.2006. Osasto on kehottanut noudattamaan suosituksia Kirovin alueen pilottialueilla. Samalla on suositeltu, että federaation metsätalousvirasto antaisi Pihkovan, Leningradin ja Novgorodin alueiden metsätalousvirastoille tehtäväksi määritellä vastaavat kohteet alueillaan. Näin on Venäjän Euroopan puoleisilla alueilla aloitettu ekologisten kohteiden (avainbiotooppien) suojelu hakkuualueilla. Näiden elinympäristöjen joukossa on vähätuottoisia metsäpalstoja esimerkiksi soiden ja pienten vesistöjen ympärillä, Punaiseen …

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen kehittämishanke Karjalassa

Venäjän metsäkoneenkuljettajakoulutusta on ryhdytty edistämään suomalais-venäläisessä yhteishankkeessa, kirjoittaa Metsälehti. Koneenkuljettajien opetusta kehitetään Suomessa Pohjois-Karjalan ammattiopistossa Valtimolla ja Venäjällä Suoju-Viitanan metsäkoulussa sekä koulutuskeskus Uchebnyj Centressä. Hankkeen tavoitteena on luoda perusta Karjalan tasavallan omalle motokuskikoulutukselle ja samalla helpottaa tavaralajikorjuuseen siirtyvän Venäjän metsäkonekuskipulaa. Metsäkoneenkuljettajankoulutusta Venäjälle –hanketta hallinnoi FEG – Forest and Environment Group Ltd. Kaksivuotisen hankkeen budjetti on 340 000 euroa, ja sen merkittävin rahoittaja Euregio Karelia –naapuruusohjelma. Lähde: Metsälehden Metsäuutiset

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.