Muutoksia tullikoodeihin

Tammikuun 2009 alusta Venäjän tullivirasto ottaa käyttöön tullaukseen tarkennetun luokittelutaulukon, jolloin tuotteiden tullikoodit täsmentyvät (tulliselvityslomakkeen sarake 33 tuotteiden tullikoodit), tiedottaa Venäjän tulli. Nyt sarakkeeseen 33 merkitään kymmenmerkkinen luokittelukoodi Venäjän ulkomaankaupan tullinimikkeistön mukaisesti (TN VED). Uudet tullikoodit koskevat mm. puutavaraa. Ensi vuoden alusta kymmenmerkkisen koodin lisäksi merkitään nelimerkkinen tarkennuskoodi. Sen avulla pystytään antamaan tullattavista tuotteista täsmällisempää tietoa, joka voi vaikuttaa tuotteen tullausarvoon. Tämän ansiosta tullausprosessien automatisointi helpottuu ja tulliviranomaisille annettua tietoa …

Belgialainen Unilin Flooring investoi Nizhni Novgorodin alueelle

Lokakuun alussa Unilin Flooring ja Nizhni Novgorodin alueen hallitus ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, tiedottaa Nizhni Novgorodin aluehallituksen tietopalvelu Vremja N. Laminaattilevyä tuottava yritys rakennetaan vuoteen 2010 mennessä. Tammikuussa 2008 Unilin Flooring jätti alueen investointiministeriöön tiedustelun hankkeen toteuttamisehdoista ja mahdollisuudesta saada tontti tuotantoyrityksen rakentamista varten. Viranomaisten kanssa tehdyn selvityksen jälkeen Unilin Flooring ilmoitti syyskuussa valinneensa hankeen toteutuspaikaksi Nizhni Novgorodin alueen. Investointi on noin 430 miljoonan dollarin suuruinen. Ensimmäiseen vaiheeseen käytettäneen 55 miljoonaa …

Sisu Auton suurin vientitoimitus Venäjälle käynnistyi

Sisu Auto Trucks Oy toimittaa syksyn aikana kaikkiaan 103 SISU puutavara- ja maansiirtoautoa Venäjälle Ilim Groupille, tiedottaa yhtiö. Autot tulevat Ust-Ilimskissä Irkutskin alueella toimivan paperi- ja sellutehtaan raakapuun kuljetuksiin ja tehdasta palvelevan infrastruktuurin rakentamiseen. ”Kauppa on Sisu Auton suurin vientitoimitus Venäjälle ja johdonmukainen tulos strategiamme mukaisesta panostuksesta Venäjän viennin kasvattamiseen”, sanoo Sisu Auton toimitusjohtaja Olof Elenius. Toimitukseen sisältyvät maansiirtoautot ovat Eleniuksen mukaan merkittävä avaus Venäjän markkinoilla ja laajentavat aikaisemmin lähinnä …

Metsäkoneenkuljettajien koulutustarvekartoitus Karjalassa

Аrtikkelissa esitellään metsäkoneenkuljettajien koulutustarpeesta tehdyn selvityksen tuloksia. Selvityksen on tehnyt Petroskoin valtionyliopiston metsäinsinööritiedekunta yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa hankkeen ”Korjuumenetelmien vertailu – vaikutukset puun laatuun ja korjuuyritysten kokonaistuottavuuteen” puitteissa. Koulutustarvekartoitus toteutettiin kymmenessä puunkorjuuyrityksessä Luoteis-Venäjällä. koulutustarvekartoitus Анализ потребности в обучении операторов лесозаготовительных машин

Kirjallisuuskatsaus – Puun laatututkimuksia Venäjällä

Seliverstov, A.A. 2008. Petroskoin valtionyliopisto Kirjallisuuskatsauksessa analysoidaan Venäjällä tehtyjä puun laatuun liittyviä tutkimuksia. Pyöreän puutavaran laatua tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: Luontaisesti syntyneet ja metsätalouden toimien aiheuttamat puun viat sekä fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet. Puunkorjuussa ja kuljetuksessa syntyneet puutavaran vauriot. kirjallisuuskatsaus

Segezhan sellu- ja paperitehdas vaikeuksissa

Viime viikolla Segezhan sellu- ja paperitehtaan johtajat kokoontuivat keskustelemaan tehtaan tilanteesta, kirjoittaa yrityksen lehti ”Segezhskij bumazhnik”. Tehdas ja holdingyhtiö Investlesprom asiantuntijoineen päättivät laatia toimenpideohjelman kriisistä selviytymiseksi. Amerikan talouden lama ja investointiprosessien hidastuminen Euroopassa ovat kaikki vaikuttaneet myös Venäjään. Segezhan sellu- ja paperitehdas ei ole vaikeuksissa ensimmäistä kertaa. Ensimmäisen kerran lama koetteli tehdasta kymmenen vuotta sitten, mutta vuonna 1998 olosuhteet olivat toiset. Tehdas menetti lähes kaikki myyntimarkkinansa, mutta raaka-aine- ja energiakulut …

Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä

Marttila, Juhani & Ollonqvist, Pekka. 2008. Metlan työraportteja 91. Käsikirja tarjoaa ajankohtaista perustietoa Venäjän asuntorakentamisen liiketoiminnasta keskittyen erityisesti pientalojen aluerakentamiseen, joka on kohoamassa merkittävään asemaan maan asuntotuotannossa. Aineistona on käytetty mm. vuosina 2007 ja 2008 tehtyjä haastatteluja Venäjän rakentamista hyvin tuntevien suomalaisten yritysten ja asiantuntijoiden sekä Pietarin alueen rakentamisviranomaisten ja yritysten parissa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2119-0

Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliiton toiminnanjohtajan haastattelu

Venäjän metsäteollisuuden investointihankkeiden toteutumismahdollisuuksista, Venäjän roolista maailmanmarkkinoilla ja alan suurimmista kehitysvaikeuksista kertoo Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliiton toiminnanjohtaja Denis Sokolov uutistoimisto RBK dailyn haastattelussa: Millaiseksi arvioitte valtion roolin metsäalan kehittämisessä? ”Valtio on luovuttanut metsien hallinnoinnin aluetasolle, minkä vuoksi valtion rooli metsäalalla vähenee. Valtion katsotaan suorittaneen tehtävänsä: se laati uuden metsälain sekä sen edellyttämät federaation lait, asetti sulkutullit luomaan pohjaa investoinneille sekä valitsi ensisijaiset investointihankkeet. Ajatellaan, että tähän valtion tehtävät loppuivatkin. Nyt meillä on …

Leningradin alueen metsätalouden ohjesäännöt

Leningradin aluehallinnon www-sivuilla on julkaistu kuuden metsätoimialueen eli lesnichestvon metsätalouden ohjesäännöt (lesohozjaistvennyj reglament). Ohjesääntö sisältää tietoa metsien eri käyttömahdollisuuksista ja metsänkäytön rajoituksista. Sivustolta löytyy myös lesnichestvojen kvartaalitason karttoja. Aineistot löytyvät täältä.

Komin metsäteollisuuden investointisuunnitelmista

Komin tasavallassa on meneillään useita federaation tasolla ensisijaisiksi katsottuja metsäalan investointihankkeita. Näistä hankkeista ja tasavallan metsäteollisuuden tilasta kertoi Komin metsäteollisuusliiton pääjohtaja Vladimir Bondarenko haastattelussaan KomiOnline-uutispalvelulle. Metsäteollisuusliitto on toiminut suhteellisen vähän aikaa. Kuinka monta yritystä alueelta kuuluu tähän yhdistykseen? ”Komin tasavallan metsäteollisuusliitto perustettiin vuonna 2006. Nyt liiton jäsenenä on 38 metsäorganisaatiota, joista 12 kuuluu SLPK Mondiin. Tällä hetkellä jäsenyritykset ovat suuria ja keskisuuria yrityksiä, mutta myös pienyrityksiä on mukana.” Miten luonnehtisitte …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.