Venäjän metsähallinnon malleja

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Maailmanpankki on maaliskuussa laatinut muistion ”Russia Forest Sector – Policy Note, Draft for Discusssion”. Siinä hahmotellaan konsessioihin perustuvan metsätalouden toteutusta ja valtion metsähallinnon vaihtoehtoisia malleja. Perusajatus on, että metsävaranto jaettaisiin liiketoimintana hoidettaviin konsessioalueisiin ja suoraan valtion metsähallinnon hoitamiin metsiin. Kaikkia metsiä valvoisi yleinen metsähallinto. Konsessiomalli 270303

Ilim Pulp Enterprise

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova IPE-ryhmän neljän suuren yhtiön hallitukset ovat yhteisessä kokouksessaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöiden sulautumiseksi yhdeksi uudeksi yhtiöksi nimeltään AO Ilim – Lesopromyšlennye predprijatija (ILP). Yhtiö aikoo listautua New Yorkin pörssiin ja suunnittelee investoivansa 1mrd USD 5 vuoden aikana. Yhtiö on kiinnostunut Arkangelin ja Segezhan kombinaateista. Suurille yritykselle tulee varata niiden tarvitsemat metsävarat käyttöön mahdollisimman yhtenäisinä kokonaisuuksina siten, että pienet yritykset eivät ole mukana häiritsemässä toimintaa. Ilim Pulp Enterprise …

Venäjän metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Lesprom Industry Consulting järjesti 14.03 Pietarissa konferenssin ”Venäjän metsäteollisuusyritykset: kilpailukyvyn parantamisen potentiaali ja kestävää kehitystä estävät tekijät”. Alustuksissa ja konferenssin suosituksissa korostetaan kansallisen metsäpolitiikan laatimisen tärkeyttä. Raakapuun saatavuudesta kannettiin huolta useissa alustuksissa. Karjalassa suunnitellaan tasavallan metsäsektorihallinnon ja federaation alueellisen metsähallinnon yhdistämistä. Metsateollisuuden kilpailukyvyn parantaminen 180303

Analyyttinen raportti Venäjän metsätaloudesta vuonna 2001

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeriö julkisti maaliskuun alussa virallisen, analyyttisen raportin Venäjän metsien tilasta ja käytöstä vuonna 2001. Tekijät tiedostavat monet Venäjän metsätalouden kehittämisen pääongelmat mutta ratkaisevan tärkeään tienrakennukseen ei kiinnitetä riittävää huomiota. Sertifioinnissa otetaan selvästi kantaa PEFC- järjestelmän suuntaan. Metsäteollisuuden tuotteiden ulkomaankaupan ja puunhankinnan kustannusrakenteen käsittely viittaa siihen, että metsätalouden ja metsäteollisuuden muodostaman taloudellisen kokonaisuuden merkitys aletaan tiedostaa. Metsien tila ja kaytto vuonna 2001 120303

IPE:n kehitysjohtaja D. Tšujkon näkemyksiä metsäsektorin kehittämisestä

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Uuden metsähallinnon ja metsäteollisuuden koordinointineuvoston toinen puheenjohtaja D. Tšujko on esittänyt IPE:n ja yleensä metsäteollisuuden näkemyksiä alan kehittämisestä. Hänen keskeisin sanomansa on se, että IPE on alan johtava yritys, joka laajentaa ja kehittää toimintaansa tehokkaasti ja pystyy ottamaan vastuun myös metsänhoidosta. Sen ja muiden venäläisten puunjalostajien etujen turvaamiseksi raakapuun vientiä tulee vähentää vientitulleja korottamalla. Ympäristöjärjestöjä kutsutaan yhteistyöhön ja vapaaehtoisen sertifioinnin tärkeyttä korostetaan. Tsujko 070303

Kantohinnat nousevat Venäjällä

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Metsän käytön maksuja ei pidetä enää veroina vaan niistä säädetään oma lakinsa, jossa tavoitteena on luoda menettely, jolla luonnonvaralle saadaan markkinahinta. Korkoperusteinen hinta = lopputuotteen hinta – tuotantokustannukset – normaali tuotto. Varaministeri V. Roštšupkin esitti tiedotusvälineille antamassaan haastattelussa 26.02, että valtion metsätulot voisivat nelinkertaistua jo vuodesta 2004 alkaen, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Kantohinnat nousevat 030303

Greenpeacen mielenosoitus Moskovassa

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Greenpeace järjesti 03.03 Moskovassa Suomen suurlähetystön edustalla mielenosoituksen, jonka iskulauseena oli ”Älkää tukeko laittomia hakkuita ?” Greenpeacen metsäkampanjan johtaja A. Jarošenko luovutti sls Nybergille metsän käytön ja puukaupan epäkohtia käsittelevän kirjelmän. Kirjelmässä väitetään, että suomalaisten yritysten Venäjältä ostaman puun korjuussa rikotaan yleisesti jollakin tavalla metsälakia tai muita normeja. Keskustelussa todettiin, että esitetyt kysymykset ovat Venäjän metsähallinnon sisäisiä epäkohtia ja puutteita, joita tavataan eri puolilla Venäjää ja …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.