Kansallinen metsäsertifiointi etenee

Kahden kansallisen metsäsertifiointineuvoston johtajat Isajev ja Jeremejev allekirjoittivat Venäjän metsävirastossa aiesopimuksen koordinointikeskuksen perustamisesta, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Keskuksen tavoitteena on edustaa Venäjää Yleiseurooppalaisessa metsäsertifiointineuvostossa (PEFC). Venäjän kansallinen metsäsertifiointineuvosto ja Kansallinen vapaaehtoisen metsäsertifioinnin neuvosto ovat rinnakkain laatimassa kansallista metsäsertifiointistandardia ja kieltäytyvät yhdistymästä yhdeksi neuvostoksi. PEFC:n mukaan yhtä maata edustamaan yleiseurooppalaiseen neuvostoon voidaan ottaa vain yksi kansallinen elin. Siksi yhteisen edustusorganisaation perustamisen arvellaan nopeuttavan metsäsertifiointiprosessia Venäjällä ja venäläisten sertifiointistandardien kansainvälistä tunnustamista. Venäläisten sertifiointineuvostojen …

Svetogorskin sellu- ja paperitehdas saneeraa tuotantoaan

OAO Svetogorsk aikoo käyttää 100 milj. USD tuotantonsa saneeraukseen nostaakseen tuotteidensa kilpailukykyä niin maailman- kuin kotimaanmarkkinoillakin, kerrotaan Leningradin aluehallinnon sivustolla. Osa rahoista käytetään ympäristöasioiden hoitoon, osa A4-paparia tekevien paperikoneiden tuotantokapasiteetin nostoon. Samanaikaisesti modernisoidaan myös kartongintuotantoa, minkä tuloksena OAO Svetogorsk pystyy tuottamaan erikoiskartonkia mehupakkauksia varten. Yleissaneerauksen ohella on tarkoitus rakentaa myös valkaistun kemiallisen ja termomekaanisen massan tuotantolaitos. Hankkeen ekologinen merkitys piilee Leningradin alueen luonnonvara- ja ympäristönsuojelukomitean puheenjohtajan mukaan siinä, että toteutuessaan …

Operaatio Metsä

Venäjän ja Suomen sisäministereiden tapaamisessa Petroskoissa pohdittiin Venäjän ja Suomen välistä yhteistoimintaa kamppailussa rikollisuutta vastaan, mm. puutavaran salakuljetuksen torjumiseksi, kerrotaan Karjalan hallituksen sivustolla. Kokouksessa sovittiin, että Suomen edustajia osallistuu tarkkailijoina Venäjän alueilla toteutettavaan ”Metsä” -miliisioperaatioon. Tavoitteena on saada tietoa niin venäläisistä kuin suomalaisistakin henkilöistä, joita epäillään laittomista puukaupoista sekä mm. venäläisten lainvastaisista puutoimituksista suomalaisille puunjalostustehtaille, jos puun alkuperä vaikuttaa epäilyttävältä. Vuonna 2004 Venäjän metsäteollisuussektorilla tuli ilmi yli 1 500 puusalakuljetukseen …

Selluteollisuuden investoinneista

Vuonna 2004 Venäjän selluteollisuuden investointien määrä oli 270 milj. USD, mikä ei riitä edes vanhentuneen konekannan perusuusintoihin, toteavat RAO Bumpromin analyytikot Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden vuosikatsauksessa 2004. Sellu- ja paperiteollisuuden kehittämisohjelman mukaisten tuotantotavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä edellyttäisi vähintäänkin 900 milj. USD investointeja. Analyysissa todetaan sellu- ja paperiteollisuuden konekanta erittäin vanhentuneeksi ja kuluneeksi, ja että sellun, paperin, kartongin ja muiden alan tuotteiden tuotannon kasvusta on huolehdittu nostamalla käytössä olevien laitteiden …

Metsänkäytön rikkeitä Arkangelin alueella

Arkangelin alueen metsävirasto on sallinut alueensa metsissä useita käyttörikkeitä, kertoi Venäjän metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin Pietarissa pidetyssä tilaisuudessa, jossa keskityttiin Luoteis-Venäjän metsäsektorin tilaan. Roschupkinin mukaan Arkangelin alueella tehdyissä satelliittikuvauksissa, joilla on seurattu alueen metsänkäyttöä, on rikkeitä tullut esille paljon. Tarkasteltavina on ollut kaikkiaan 13 leshozia. Tavanomaisimmaksi rikkeeksi (41 %) havaittiin leimikoiden sijoittelu hakkuusuunnitelmien vastaisesti. Rikevastuu kuuluu lähinnä alueen metsähallinnon johdolle. Roschupkin mukaan tutkimusaineistot luovutetaan syyttäjävirastolle ja Bereznikovskin sekä Jeletskin leshozien …

Uuden metsälain tilanne

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Metsälain ensimmäinen käsittely on duumassa 22.4.2005. Toinen käsittely on suunniteltu pidettävän kesäkuussa ja kolmas heinäkuussa. Käsittelyjen välissä lakiehdotusta voidaan vielä muuttaa. Enää muutama Venäjän alue on avoimesti lakia vastaan. Lain odotetaan läpäisevän ensimmäinen käsittely. Metsälain tilanne 1904051

Puutavaran säteilykontrolli rautatiekuljetuksissa

Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliitto kiinnittää metsäteollisuudenharjoittajien huomion uuteen puun rautatiekuljetusohjeeseen, kirjoittaa Wood.ru. Lokakuun rautatiet vaatii puutavaralastien lähettäjiltä nyt puukuormien säteilyturvallisuuslausuntoa, jolla vahvistetaan, että puu on kaadettu puhtaalta leimikolta eli alueelta, jolla ei ole säteilevää saastetta. Luoteis-Venäjän metsäteollisuusliiton toimitusjohtaja kertoo, että yritykset ovat tilanteeseen tyytymättömiä, koska he joutuvat kuljettamaan puun autoilla tutkittavaksi Pietariin, mikä tietenkin maksaa. Raakapuun kuljetus rautateitse ruuhkautuu, jolloin yrityksille koituu sekä suoria että välillisiä kuluja. Lokakuun rautateiden vaatimus on kuitenkin …

Baikalin sellu- ja paperikombinaattia uhkaa sulkeminen

Baikalin sellu- ja paperitehdasta OAO Baikalskij CBK uhkaa lakkauttaminen Baikalin jätevesijärjestelmän rakennustöiden päättymisen jälkeen, jos tehtaalle ei asenneta suljettua vedenjakelujärjestelmää, kertoi Venäjän luonnonvaraministeriön varaministeri Valentin Stenpankov tavatessaan Baikalin tehtaan omistajia Continental Managementista. 1990-luvun lopulla sovittiin, että Baikalin CBK:n omistajat uusivat tehtaan jätehuollon. Hankkeeseen kuului suljetun vedenkiertojärjestelmän tekeminen, sellun kloorivalkaisusta luopuminen sekä ilmansaastepäästöjen merkittävä vähentäminen. Mutta edelleenkään hanketta ei ole saatu käyntiin tällä Venäjän vanhimmalla sellutehtaalla. Osa rahoituksesta piti tulla Maailmanpankilta …

Uudet kantorahat määritetty

Venäjän Metsävirasto on määrittänyt uudet kantorahat (lesnye podaty) pystykaupoilla myytävälle puulle 1.4.2005 alkaen, tiedottaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Aikaisemmin kantorahan määrittelyn tekivät Venäjän subjektien viranomaiset, mutta federaation lailla 199-FZ valtuudet on siirretty Metsävirastolle. Koska ilmastolliset, taloudelliset ja metsätaloudelliset olosuhteet vaihtelevat eri puolilla Venäjää, on yhtenäisen kantorahan määrittely koko maan alueelle mahdotonta. Metsämaksutaksoitus perustuukin nyt 86 metsämaksualueeseen. Taksamäärittelyssä Metsäviraston asiantuntijat ovat pyrkineet lisäämään taksojen jaottelua metsänkäyttöolosuhteiden, puutuotteiden kysynnän ja tarjonnan sekä metsänkäytön kannattavuuden …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.