Roschupkinin puhe venäläis-tsekkiläisessä kongressissa Prahassa 2.- 5.5.2006

Venäjällä korjataan vuodessa vain 22 % tieteellisesti perustellusta hakkuumäärästä, ilmoitti Venäjän metsätalousviraston johtaja Valeri Roschupkin Prahassa toukokuun alussa pidetyssä venäläis-tsekkiläisessä kongressissa. Venäjän vuotuiset hakkuut ovat 184 milj. m³, joten lähes 300 milj. m³ hakkuusuunnitteesta jää käyttämättä. Samalla Venäjän osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä maailmanmarkkinoilla on vain 2 %. Roschupkinin mukaan metsäteollisuussektorin kehityksessä Venäjä on useimpia sellaisia ulkomaita jäljessä, joilla on omia metsiä. Kansallisessa teollisuustuotannossa Venäjän metsäteollisuussektorin osuus on 3,2 %, mikä ei …

Stora Ensolle uusi aaltopahvitehdas Venäjälle

Stora Enso rakentaa aaltopahvitehtaan Venäjälle Lukhovitsyn kaupunkiin noin 130 km Moskovasta kaakkoon. Investoinnin arvioidaan olevan noin 54 milj. euroa. Tehtaan rakennustyöt aloitetaan syksyllä ja tuotanto käynnistyy vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 150 milj. m2 aaltopahvia ja se työllistää noin 175 henkilöä. Stora Ensolla on hyviä kokemuksia aaltopahviliiketoiminnasta Venäjällä ja tavoitteena on olla johtava aaltopahvin valmistaja Venäjän Euroopan-puoleisissa osissa. Stora Ensolla on jo ennestään kaksi aaltopahvitehdasta Venäjällä. Ensimmäinen …

Mantsiselle urakointisopimus Segezhan sellutehtaan kanssa

Mantsinen Group Ltd Oy:n tytäryhtiö OOO Mantsinen on solminut urakointisopimuksen Segezhan sellutehtaan kanssa. Mantsinen huolehtii Segezhan tehdasalueelle saapuvan puun purku- ja siirtotöistä. Mantsinen purkaa ja siirtää kaikilla kulkuvälineillä tehdasalueelle saapuvan puun. Kuukausitasolla puun käsittelymäärä on n. 100 000 m³, joka on koko tehtaan käyttömäärästä n. 60 %. Mantsisen kanssa tehty sopimus on osa Segezhan tehtaan modernisointia. Tehtaanjohtaja Vadim Samylichevin mukaan Mantsisen teknologian avulla vältetään puun kuljetuksessa käytetyn metallin joutuminen tuotantoprosessiin, …

Satelliittivalvonnan tuloksia Arkangelin alueella

Kolmekymmentä prosenttia satelliittivalvonnassa laittomiksi epäillyistä hakkuista Arkangelin alueella johtaa maastotarkastusten jälkeen lisätoimenpiteisiin, kertoi uutistoimisto Regnumille Arkangelin alueen metsätalousviraston vt. johtaja Dmitri Trubin. Trubinin mukaan jokainen kaadettu leimikko tarkastetaan, mikä on valtavan työlästä. Valvoakseen leshooseja Metsätalousvirasto on nykyaikaistanut tarkastuskäytäntöä: hakkuulupia, teknologisia karttoja ja satelliitti- tai ilmakuvia toisiinsa vertaamalla saadaan selville tarkastuksessa huomiotta jääneet rikkeet. Uudelleen tehdyissä maastotarkastuksissa 70 % epäilyistä osoittautui aiheettomiksi, mutta 30 % vaati lisätoimia, kertoo Trubin. Rikkeistä määrättiin …

Luonnonvaraministeriölle uusia osastoja

Venäjän luonnonvaraministeriöön perustetaan kaksi uutta valtionpolitiikan osastoa, joista toisessa keskitytään metsä- ja vesivaroihin ja toisessa geologiaan ja kaivannaisiin (asetus nro. 108, 10.5.2006). Nyt luotujen osastojen tehtäviä hoiti aiemmin Luonnonkäytön valtionpolitiikan ja sääntelyn osasto. Samaisella Luonnonvaraministeriön asetuksella hajotetaan Tiede-, omaisuus- ja informatiikkaosasto. Luonnonvarainministeriön omaisuudenhoito annettaan Talous- ja raha-asiainosastolle ja tieteellisten tutkimusten organisointi jaetaan ministeriön alakohtaisten osastojen kesken. Metsä- ja vesivarojen valtionpoliittisen osaston saa johtaakseen varaministeri Anatoli Tjemkin. Lähde: Luonnonvaraministeriö

Äänisen traktoritehdas nousee kriisistä

Karjalan vanhin konerakennusyritys Äänisen traktoritehdas on pikkuhiljaa voittamassa vaikeutensa. Vaikka viime vuosi olikin tehtaalle tappiollinen, joulukuulta jäi jo pientä voittoakin. Vuoden 2004 tilanteeseen verrattuna traktoreiden tuotanto kasvoi 20 prosentilla tehtaan valmistettua 360 traktoria. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tuotanto kasvoi vuoden 2005 vastaavaan aikaan verrattuna 1,6 -kertaiseksi (69 traktoria). Jos sama tahti jatkuu, vuosituotannoksi saadaan 460 – 516 traktoria. Pienemmällä kappalemäärällä ollaan nollakasvussa, mutta suurempi tuottaa jo voittoakin. Liikevaihdokseen tehdas on …

Karjala panostaa paikallisten energialähteiden käyttöön

Karjalan tasavallan hallituksen täksi vuodeksi vahvistaman investointiohjelman mukaan tullaan hakkeen ja turpeen tuotantoyksiköiden hankkimiseen käyttämään 8,3 miljoonaa ruplaa. Karjalan tasavallan muutamassa eteläisessä hallintopiirissä ollaan jo siirrytty käyttämään lämpövoimaloissa paikallista polttoainetta ja ajanmukaisia tehokkaita polttojärjestelmiä ollaan hankkimassa lisää. Tähän tarkoitukseen on käytetty kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana 2,9 milj. ruplaa. Lähde: Karjalan hallituksen kotisivut

Puutalotehdas aloitti Petroskoissa

Toukokuun alussa Petroskoissa aloitti toimintansa puutaloelementtejä valmistava tehdas Karelia-Profil. Yrityksen perusteellinen saneeraus käynnistettiin vuonna 2005 ja tasavallan hallituksen myötävaikutuksella käynnistettiin hanke, jonka tavoitteena oli luoda yrityksestä puutaloelementtejä valmistava tehdas. Hallituksen myöntämän 39 miljoonan ruplan investointilainan ja yrityksen omarahoituksen turvin Karelia-Profil on onnistunut luomaan puitteet nykyaikaiseen tuotantoon. Tehtaan tuotteita tullaan myymään mm. Britanniaan. Siellä tärkein tuotteiden ostaja on suuri skotlantilainen talonrakennusyhtiö Walker Timber. Tehtaan suunniteltu kapasiteetti on 50 koottavaa taloa kuukaudessa …

Metsäpalokausi täydessä käynnissä

Venäjän luonnonvaraministeriö on huolissaan aluejohtajien kyvyttömyydestä huolehtia taajamien paloturvallisuudesta. Joillakin Venäjän alueilla metsäpalovaara on tällä hetkellä suuri ja jos tilanne edelleen huononee, metsäpalojen määrä voi kasvaa moninkertaiseksi. Arkangelin alueella yhdeksässä taajamassa syttyi vapun aikaan tulipaloja, koska kaupungit eivät ole huolehtineet roskien polton ja kulotuksen valvonnasta. Tulipaloissa tuhoutui 102 rakennusta. Leshozien ja lesnichestvojen oli pakko osallistua palavien talojen sammuttamiseen ja kutsuttava apuun 20 sammutusyksikköä. Myös muillakin Venäjän alueilla on syttynyt valtaisia …

Pihkovan mallimetsähanke: Harvennushakkuuohjeille hyväksyntä

Metsätalousviraston alainen metsäninventoinnin asiantuntijaryhmä hyväksyi 27.4. pidetyssä kokouksessa intensiivisen metsänkäytön mallille pohjautuvat harvennushakkuuohjeet, jotka on luotu Pihkovan mallimetsähankkeessa. Asiantuntijaryhmä myös suositteli uusien ohjeiden laajamittaista testausta Leningradin, Pihkovan ja Novgorodin alueilla. Ohjeisto on luotu venäläisten ja ruotsalaisten yhteistyön tuloksena Pihkovan mallimetsähankkeessa ja se on tarkoitettu asiantuntijoille, yrityksille ja metsäsuunnitteluyrityksille, jotka operoivat Pihkovan, Leningradin, Vologdan ja Novgorodin alueilla. Ohjeiston luomisessa ovat olleet hankkeen työntekijöiden lisäksi mukana mm. Luoteis-Venäjän metsäsuunnitteluyritys Sevzaplesproekt sekä Pihkovan …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.