Kesän 2010 metsäpaloilla kauaskantoiset seuraukset

Kesän 2010 metsäpalojen syitä ja seurauksia selvittänyt komissio on saanut työnsä päätökseen. Lesnaja Gazeta (16.10.2010) julkaisi laajan katsauksen komission tekemistä johtopäätöksistä. Seuraavassa kooste jutun keskeisestä sisällöstä: Venäjän metsäpalojen laajuudesta on annettu julkisuuteen ristiriitaisia tietoja. Jo metsäpalokauden aikana Rosleshoz, Hätätilaministeriö ja alueviranomaiset saivat osakseen syytöksiä palojen laajuutta koskevien tietojen salaamisesta. Presidentin ja hallituksen suhtautuminen metsäpalotilanteeseen muuttui komission arvion mukaan vakavaksi vasta heinäkuun lopulla, suurten palojen levittyä asutuskeskusten ympäristöön Venäjän Euroopan puoleisessa …

Alueellisten luonnonsuojelualueiden hoidon tilanne ja tarpeet Luoteis-Venäjällä

Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja -sarjassa on ilmestynyt Luoteis-Venäjän alueellisten luonnonsuojelualeueiden hoidon tilannetta ja tarpeita käsittelevä raportti ”Assessment of the management state and needs of regional protected areas in the North-West Russia (Arkhangelsk Region, Vologda Region, Leningrad Region, Murmansk Region, Republic of Karelia, St. Petersburg). Arviointi toteutettiin osana Suomen Ympäristöministeriön rahoittamaa Luoteis-Venäjän alueellisten luonnonsuojelualueiden kehittäminen –hanketta, yhteistyössä Luoteis-Venäjän luonnonsuojelualueista vastaavien viranomaisten sekä Pietarissa toimivan Baltic Fund for Nature -yhdistyksen kanssa. Lähde: Metsähallitus

Skandinaaviset menetelmät koekäytössä Segezhan investointihankeessa

Investlesprom on haasteellisessa tilanteessa yrittäessään turvata Segezhan sellu- ja paperitehtaan modernisointiin tähtäävän Belyj medved -investointihankkeensa raaka-ainetarpeen. Ns. Jääkarhu-hanke kolminkertaistaa lähivuosina Segezhan sellu- ja paperitehtaan raaka-ainetarpeen. ”Investlespromilla on käyttöä erityisesti kasvatushakkuista saadulle puulle, jota kuitenkin on Karjalassa vaikea saada, kasvatushakkuut kun ovat kannattamattomia ja siksi harvinaisia”, toteaa Investlespromin metsävarat –yksikön johtaja Aleksandr Kulahmetov Stolica na onego -sivustolla. Kasvanutta raaka-ainetarvettaan tyydyttäessään Investlesprom turvautuu Karjalan tasavallassa seuraavan kahden vuoden aikana suoritettavaan skandinaavisten hakkuumenetelmän …

Bumprom ehdotti sellu- ja paperiteollisuuden investoinneille verohelpotuksia

”Venäjän uusi lainsäädäntö on vaikuttanut positiivisesti sellu- ja paperiteollisuuden kehitykseen, mutta uudistukset ovat silti osin puutteellisia, eikä sellu- ja paperiteollisuus ole kyennyt nostamaan tuotantomääriään edes 80-luvun lopun tasolle”, totesi Venäjän sellu- ja paperiteollisuuden etuja valvovan Bumpromin varajohtaja Vladimir Tšuiko Pietarin metsäfoorumissa. Venäjän sellun- ja paperin tuotantomäärä oli 80-luvun lopulla lähes puolitoistakertainen nykyisiin tuotantolukuihin verrattuna. Tšuiko piti alan jälkeenjääneisyyttä hyvin kuvaavana myös sitä, että Venäjälle ei toistaiseksi ole 80-luvun jälkeen rakennettu …

Luoteis-Venäjälle suunnitteilla alueen tuotannon moninkertaistava puupellettitehdasverkosto

Russkie lesnye pellety esitteli Pietarin kansainvälisessä metsäfoorumissa jättimäistä hankettaan, jonka päämääränä on rakentaa Luoteisen ja Keskisen federaatiopiirin alueille kolmetoista puupellettitehdasta käsittävä tehdasverkosto. Projektin ensimmäisessä vaiheessa holdingyhtiö rakentaa tehtaat mm. Pihkovan, Nižni Novgorodin ja Novgorodin alueille, lähelle pääasiallista markkina-aluettaan Eurooppaa. Kaikkien projektin puitteissa rakennettujen tehtaiden yhteenlaskettu vuosituotanto tulee olemaan arviolta lähes kolme miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin kymmenkertaisesti Suomen ja kolminkertaisesti Venäjän viimevuotista puupelletin tuotantoa. Venäjän pelletin tuotannossa on odotettavissa tuntuva …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto tammi-syyskuussa hitaassa kasvussa

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto jatkoi hidasta kasvuaan tammi-syyskuussa. Vahvimmassa kasvussa on puulevyjen, erityisesti vanerin ja lastulevyn tuotanto, joka ylitti yli 20 % :lla vuoden 2009 tammi-syyskuun lukemat. Muilta osin Venäjän metsäteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-syyskuussa 3-4 % hitaammin kuin Venäjän teollisuustuotanto keskimäärin. Paperin, sellun ja kartongin tuotannossa jäätiin niukasti viime vuoden syyyskuun tuotantoluvuista, mutta tammi-syyskuun tuotantomäärä osoitti kasvua viime vuodesta tapahtuneen. Tammi-syyskuun tuotantomäärät verrattuna vuoden 2009 vastaavaan ajanjaksoon: Sahatavara 14,1 milj. m3 …

Koivukuidun tuonti uudessa nousussa

Suomeen tuotiin heinäkuussa 2010 kaikkiaan 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Tuonti on lisääntynyt selkeästi alkuvuodesta ja tammi-heinäkuun kumulatiivinen puun tuonti (6,3 miljoonaa kuutiometriä) oli neljänneksen suurempi kuin vuosi sitten. Kaikkiaan 61 % Suomeen tammi-heinäkuussa tuodusta puusta tuli Venäjältä. Hake (1.6 milj. m3) säilytti asemansa suosituimpana tuontiartikkelina, joskin uudessa nousussa oleva koivukuitu (1,3 milj. m3) on kirimässä sen etumatkaa umpeen. Heinäkuussa Venäjältä tuodun koivukuidun määrä (246 000 m3) oli ensimmäistä …

Logset vahvistaa asemiaan Venäjän markkinoilla

Mustasaarelainen Logset ja ruotsalais-venäläinen Ferronordic Machines ovat sopineet Logset-metsäkoneiden markkinoinnista, myynnistä ja after sales -toiminnoista koko Venäjän federaation alueella. ”Yhteinen tavoitteemme on nostaa Logset Venäjän johtavaksi metsäkonemerkiksi viidessä vuodessa”, kertoo Logsetin toimitusjohtaja Pasi Nieminen. ”Odotamme Venäjän nousevan jo ensi vuonna Logsetin suurimmaksi yksittäiseksi markkina-alueeksi.” Ferronordic Machines aloitti Volvo Contruction Equipmentin jälleenmyyjänä Venäjällä kesäkuussa 2010. Tällä hetkellä sillä on Venäjällä 30 toimipaikkaa, joiden määrä on tarkoitus kolminkertaistaa vuoteen 2015 mennessä. Volvon …

Investlesprom nosti Vologdan paperituotanto -hankkeen jäistä

Investlesprom on päättänyt jatkaa pitkään jäissä ollutta Vologdan paperituotanto –hankettaan, jonka tavoitteena on päällystetyn painopaperin (LWC, MWC, WFC) tuotannon aloittaminen Sokolin sellu- ja paperitehtaassa, Vologdan alueella. Koivua hyödyntävän tehtaan arvioitu tuotantokapasiteetti on 600 tuhatta tonnia vuodessa, mikä tekisi siitä erään maailman suurimmista yksittäisistä päällystetyn painopaperin tuottajista. Investlesprom julkisti Vologdan paperivalmistus projektin ensimmäistä kertaa jo kolme vuotta sitten, mutta projektin toteutuminen siirtyi talouskriisin ja tehtaan omistussuhteisiin liittyvien kiistojen vuoksi. Venäjällä on …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.