Metsänuudistaminen Venäjällä vuonna 2013

  Venäjän metsätalousviraston yhteenvedon mukaan Venäjällä uudistettiin vuonna 2013 metsää 854 000 hehtaaria, josta keinollisen uudistamisen osuus oli 184 000 hehtaaria eli noin 22 prosenttia. Metsänuudistamistyöt ovat siirtyneet yhä enemmän metsänvuokraajien vastuulle. Vuonna 2013 metsänvuokraajat tekivät 70 prosenttia uudistamistöistä, kun vuonna 2008 metsänvuokraajien osuus oli 45 prosenttia. Paakkutaimien tuotanto on kasvanut viime vuosina nopeasti valtion taimituotantokeskusten rakentamisen myötä. Viime vuonna valmistuivat taimikeskukset Arkangelin ja Leningradin alueilla, aikaisemmin rakennettuja on kolme. …

Metsänuudistamissääntöihin paakkutaimia koskevia lievennyksiä

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on tehnyt muutoksia voimassaoleviin metsänuudistamissääntöihin. Tärkeimmät muutokset koskevat istutustiheyttä ja taimien laatuvaatimuksia. Jos istutuksessa käytetään paakkutaimia, voi istutustiheys olla 2 000 tainta hehtaarille (aikaisemmin 2 500). Lisäksi taimille asetettu ikävaatimus ei enää koske standardimittaisia paakkutaimia. Lähteet: Forestforum.ru, Rossijskaja gazeta, Metsänuudistamissäännöt (Rosleshoz)

Puukaupan valvontaa koskeva laki hyväksyttiin Venäjällä

Venäjän presidentti on allekirjoittanut lain, jolla metsälakiin lisätään puutavaran mittausta, kuljetusta ja kauppaa koskeva seurantajärjestelmä. Viranomaiset odottavat järjestelmän poistavan laittoman puun kaupan kokonaan. Puukaupan seurantajärjestelmän perustana on valtiollinen tietojärjestelmä ”Puutavara”, joka tulee sisältämään tiedot kaikista Venäjän puukaupoista. Puun alkuperän valvontaa ja tarkistamista varten järjestelmästä löytyy tietoa metsänkäyttöoikeuksista, metsänkäyttöilmoituksista, metsänkäyttöraporteista, puukauppasopimuksista ja liikkeessä olevista todellisista puumääristä. Lain tuomia uusia vaatimuksia ovat muun muassa korjatun puutavaran mittaaminen metsässä, jalopuiden kappaleittainen merkintä, pakollinen …

Venäjä asetti yhtäläisen käyttöönottoveron kaikille ajoneuvovalmistajille

Venäjän hallituksen asetuksella (26.12.2013 N 1291) muutetaan ajoneuvojen käyttöönottovero (utilizationnyj sbor) yhtenäiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Aikaisemmin venäläisten autonvalmistajien oli mahdollista saada maksuihin huojennusta, mutta jatkossa maksu on kaikille valmistajille sama WTO -sääntöjen mukaisesti. Maksun suuruus perustuu ajoneuvon tyyppiin ja kokonaismassaan. Lähde: Venäjän hallituksen sivut

Nosturivalmistaja Palfinger laajentaa Venäjän markkinoille

Kuormausnostureita valmistava Palfinger -konserni laajentaa toimintaansa Venäjällä ostamalla osake-enemmistön Podjomnyje mašiny -holdingyhtiöstä. Podjomnyje mašiny -yhtiöön kuuluvat venäläiset Velmash ja Solombalsky, jotka valmistavat kuormaimia erityisesti metsätalouteen ja kierrätykseen. Holdingyhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa ja se työllistää 1 400 henkilöä. Myynti- ja huoltoverkostoon kuuluu 86 yksikköä ympäri Venäjän. Venäjän lisäksi yhtiön tuotteilla uskotaan olevan tulevaisuudessa kysyntää myös Intiassa ja Kiinassa. Palfingerin osuus osakekannasta tulee olemaan kaupan jälkeen 60 %, …

Knauf laajentaa Pietarin kartonkitehdasta

Saksalainen rakennusmateriaalivalmistaja Knauf investoi 7,65 miljardia ruplaa (n. 190 milj. €) Pietarin kartonkitehtaaseensa (Sankt-Peterburgskij kartonno-poligrafitšeskij kombinat). Tehtaaseen rakennetaan mm. uusi kartonkilinja, joka käyttää raaka-aineena kierrätyskuitua. Investointien toteutuminen edellyttää Pietarin kartonkitehtaan tontin omistukseen liittyvien kysymysten ratkaisua. Tällä hetkellä maanomistus on epäselvä, mikä lisää investoinnin riskiä. Pietarin kartonkitehdas on keskeinen osa Kommunarin kaupunkia Leningradin alueella. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 240 000 t kartonkia ja 43 500 t painotuotteita. Lähde: Knauf Aikaisemmin: 21.1.2013 Knauf …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.