Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (8.4.–21.4.2016) Metsäalan uutiset: Kokonaishakkuut lisääntyivät, laittomat hakkuut vähenivät vuonna 2015. Venäjällä hakattiin vuonna 2015 yhteensä 205 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2014. Metsätalousviraston johtaja varaministeri Ivan Valentikin mukaan kasvulukuja selittää osittain harmaan talouden tulo tilastoinnin piiriin, mikä on osoitus puutavaran seurantajärjestelmän vaikuttavuudesta. Laittomat hakkuut vähentyivät Valentikin mukaan kahdeksan prosenttia ja niiden aiheuttama taloudellinen haitta 20 prosenttia vuonna 2015. (Metsätalousvirasto) Metsäpalokausi alkanut vähäisin tappioin. …

Karjalan metsäsektori vuonna 2015

Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriö on saanut valmiiksi yhteenvedon metsäsektorin vuoden 2015 toiminnasta. Metsäteollisuus on säilyttänyt paikkansa yhtenä johtavana talouden veturina, ja myönteinen suuntaus jatkuu kaikilla tuotantoaloilla. Vuoden 2015 aikana ministeriössä on tehty työtä sen eteen, että puun kysynnän ja tarjonnan välillä olisi tasapaino, mikä puolestaan loisi vakautta puuta jalostavien yritysten toimintaympäristöön sekä houkuttelisi investoijia. Yhdessä tasavallan viranomaisten, julkisten organisaatioiden ja suurimpien metsäteollisuuden yritysten kanssa on perustettu työryhmä, jonka tehtävänä …

Kiinalaisinvestoinnit Venäjän selluntuotantoon

Lesnaja industrija -lehden yhteenveto suunnitelluista ja toteutuneista investoinneista selluntuotantoon Venäjälle: Amurskie zori -ryhmän Monolog-yhtiö suunnittelee käynnistävänsä vuonna 2019 Amurskissa Habarovskin aluepiirissä arvoltaan 1,1 miljardia dollaria maksavan, vuosituotannoltaan 500 000 tonnin liukosellutehtaan. Lupaprosessi on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 aikana. Tehtaan on määrä käyttää raaka-aineenaan pienpuuta ja hakkuutähteitä, joita Amurin alueella on tarjolla runsaasti. Lisäksi kaupungissa toimii jo suuri puunjalostusyritys, jonka sahausjätteet pystytään hyödyntämään sellutehtaassa. Taloudellisen tutkimuslaitoksen DVO RAN asiantuntijan Natalia …

Venäjän valtiontalouden tarkastusvirastolta tyly tuomio erityistalousalueille

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly, 2016/15, 14.4.2016 Virasto arvioi, että erityistalousalueet eivät juuri ole tukeneet talouskehitystä. Alueiden hallinto on jäykkää ja vastuutonta ja niille annettuja budjettivaroja on käytetty tehottomasti sekä osin vääriin tarkoituksiin. Viimeisen vuosikymmenen aikana erityistalousalueiden tukemiseen ja infrastruktuurirakentamiseen on käytetty budjettivaroja yhteensä 520 mrd. ruplaa (nykykurssilla 7 mrd. euroa). Uusia työpaikkoja erityistalousalueille on kuitenkin syntynyt yhteensä vain runsaat 18 000. Venäjän ensimmäiset nykymallin mukaiset erityistalousalueet aloittivat toimintansa vuonna …

Ilim Group investoi yli kaksi miljardia dollaria sellu- ja paperitehtaisiinsa

Ilim Group on hyväksynyt strategian vuoteen 2030 sekä liiketoimintasuunnitelman vuosille 2016-2020, joka sisältää investointeja tuotantoon yli kahden miljardin dollarin edestä. Investointisuunnitelma sisältää yrityksen kaikki kolme tuotantoaluetta: Ust-Ilimsk (Irkutskin alue, havusellu): Tuotannon lisääminen 100 000 tonnilla, puun vastaanotto-osaston rakentaminen, puhdistuslaitteistojen modernisointi. Bratsk (Irkutskin alue, kartonki, havu- ja lehtisellu): Tuotannon lisääminen 300 000 tonnilla, tuotteiden laadun parantaminen, puun vastaanotto-osaston ja haihduttimen rakentaminen. Koryazhma (Arkangelin alue, paperi, kartonki, lehtisellu): Tuotannon lisääminen 130 000 …

Luoteis-Venäjällä suuri bioenergiapotentiaali

Luoteis-Venäjän bioenergiamarkkinoiden potentiaali on valtava, toteaa Metsätalousviraston Luoteis-Venäjän osaston päällikkö Aleksei Eglit. Huonolaatuisen puun tilavuus alueella on 6,7 miljardia kuutiometriä ja lisäksi raaka-ainetta tulee teollisuuden sivutuotteista ja hakkuutähteistä. Bioenergian edistäminen parantaa metsätalouden kannattavuutta, mikä on erityisen tärkeää intensiivisen metsätalouden malliin siirryttäessä. Biopolttoaineiden, pääasiassa pelletin ja brikettien tuotanto on kehittynyt nopeasti, ja Luoteis-Venäjän osuus niiden viennistä on 80 prosenttia. Suurin viejä on Leningradin alue, joka vie vuosittain pellettejä ja brikettejä yli …

Ajankohtaista Venäjän metsähallinnossa

Metsälehti Lesnaja Industrijassa julkaistu Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeri Sergei Donskoin haastattelu, maaliskuu 2016: –Venäjän luonnonvaraministeriö lähetti hallituksen hyväksyttäväksi tiekartan metsäsektorin kehittämiseksi. Mitä tämä asiakirja sisältää? Se on osa metsäsektorin vuoteen 2030 ulottuvaa kehittämisohjelmaa. Sen ydinsisältö voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensinnä, Metsätalousvirastolla on metsien kokonaisvaltainen valvontavelvollisuus, mikäselkeyttää alueellista metsäsektorin hallinnollisten rikkomusten käsittelyä. Toiseksi, ilmasta tehtävän metsien palontorjunnan määrää lisätään. Kolmanneksi, metsävarojen hinnoittelun perusteiden muuttaminen. Vuoden 2015 aikana on tehty paljon toimia, …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.