Intensiivisen metsänkäytön edistämistä käsiteltiin Luonnonvaraministeriössä

Venäjän luonnonvaraministeriön intensiivisen metsänkäytön työryhmä on esittänyt kokeellisten metsäalueiden perustamista teollisuuden puuhuollon turvaamiseksi ja metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi. Luonnonvaraministeri Sergei Donskoin mukaan pilottialueita voidaan perustaa korkean jalostusasteen tuotteita valmistavien metsäteollisuusyritysten yhteyteen. Näistä metsäklustereista tulee kasvun lähteitä koko Venäjän metsäteollisuudelle. Työryhmä esitti aikataulun metsälain ja metsänkäytön normien muutosten valmistelulle. Lähde: Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö Aikaisemmin aiheesta: 24.03.2014 Lakiluonnos intensiivisen metsänkäytön mallista

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (6 – 19.6. 2014) Metsäalan uutiset: Hallitus toteuttaa Greenpeacen ehdotukset metsäpaloalueiden valvonnasta. Venäjän hallitus on hyväksynyt asetuksen (536 / 9.6.2014), joka mahdollistaa satelliittikuvien käytön metsäpaloalueiden mittaamisessa. Lisäksi paloalueiden maastotarkistusten aikarajaa kasvatetaan yhdestä kolmeen kuukauteen. Greenpeacen mukaan korkean resoluution satelliittikuvat ovat luotettavin ja edullisin tapa arvioida erityisesti suuria metsäpaloaloja, ja niiden käytön salliminen vähentää alueviranomaisten motivaatiota vääristellä tietoja paloaloista. Aikarajan pidentäminen vapauttaa viranomaisten resursseja metsäpalojen torjunnan ja sammutuksen …

Puukuljetusten pakolliselle kuormakirjalle lomake

Puun alkuperän seurantaa koskevassa lainsäädännössä määrätään pakollinen kuormakirja puun kuljetukseen 1.7.2014 alkaen. Kuormakirja on oltava mukana jokaiselle puuerälle ja siitä käyvät ilmi puun omistaja, kuorman lähettäjä ja vastaanottaja, puumäärä, puulaji, puutavaralaji, puukaupan rekisteröintinumero ja autokuljetuksissa rekisterinumero. Kuormakirjan määrämuoto ja täyttöohjeet löytyvät hallituksen asetuksesta: 21.6.2014 N 571 Lähde: Venäjän hallituksen tiedote Aikaisemmin aiheesta: 03.02.2014 Puukaupan valvontaa koskevien vaatimusten voimaantulo  

Karjalan metsänvuokraajakartta päivitetty

Luonnonsuojelujärjestö SPOK on päivittänyt Karjalan metsänvuokraajakartan valtion metsärekisterin tietojen perusteella. Karjalan metsistä oli vuokralla 9 miljoonaa hehtaaria eli 61 % metsäalasta 1.1.2014. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna vuokrattu metsäala on lisääntynyt 667 000 hehtaarilla. Lähde: Forest-Karelia.ru Karjalan metsänvuokraajakartta

Venäjän viranomaisilta suunnitelma koneenrakennuksen kehittämiseen

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriön määrä valmistella syksyyn mennessä valtionohjelma koneiden ja laitteiden tuonnin vähentämiseen ja kotimaisen koneenrakennuksen elvyttämiseen, kirjoittaa Lesnaja Industrija -lehti. Ministeriön edustajien mukaan uusi ohjelma mahdollistaa tuontilaitteiden korvaamisen venäläisillä erityisesti raskaassa ja energiateollisuudessa sekä radio- ja robottitekniikassa. Moskovan metsäyliopiston professori Skuratovan mukaan venäläisvalmisteisten koneiden osuus on tällä hetkellä vain 5-6 prosenttia. Syynä pieneen osuuteen on venäläisten koneenvalmistajien huono tekninen valmius. Tuotannossa käytettävät koneet ovat suurelta osin eurooppalaisilta koneenvalmistajilta …

Intensiivisen metsätalouden tieto-taitoa siirtyy tiuhaan Suomen ja Venäjän välillä

Joensuussa järjestettiin huhtikuussa ”Uusia rajat ylittäviä ratkaisuja metsätalouden tehostamiseen ja puun energiakäytön lisäämiseen” -hankkeen väliseminaari, jossa seulottiin hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikaansaannoksia. Metsäalan ”Suomi-Venäjä-kurssien”, kirjallisen tuotannon ja tutkimustiedonvaihdon ohella varsinaiseksi helmeksi nousi Petroskoin yliopiston lupaus lisätä käytännön metsätalouteen liittyvien kurssien osuutta omassa metsäopintokokonaisuudessaan. Tämä tietää hyvää metsäalan opiskelijoille Suomessa ja Venäjällä. Lue koko juttu Metlan kv-uutiskirjeestä

Karjalassa on pula havukuitupuusta ja ylitarjontaa tukista

Venäjän federaation tavoitteena on puun viennin vähentäminen ja puun saatavuuden turvaaminen kotimaiselle puunjalostukselle. Karjalassa havukuitua ei ole tarpeeksi omalle teollisuudelle, havutukin ja koivun osalta tilanne on päinvastainen. Havutukkia hakattiin viime vuonna 0,8 miljoonaa kuutiometriä yli tarpeen. Hakkuista vuosittain saatavaa miljoonaa kuutiometriä koivukuitua Karjalan metsäteollisuus ei käytä lainkaan. Lue koko juttu Metlan kv-uutiskirjeestä

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Metsäalan uutiset: Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (9. – 23.5.2014) Venäjä vaikeuttaa havupuun vientiä. Venäjän hallituksen asetus (391 / 29.4.2014) palauttaa voimaan pakollisen listauksen yhtiöistä, joilla on oikeus viedä Venäjältä havupuuta alennetulla tullitariffilla. Lisäksi lisenssin saaminen sidotaan metsänvuokraoikeuksiin. Asetus rajoittaa alennettuihin tariffeihin oikeutettujen yritysten määrää ja hankaloittaa puun viennin aloittamista myös siksi, että lisenssinhaltijoiden lista päivitetään vain kerran vuodessa. Asetus on näillä näkymin voimassa kuitenkin vain kesäkuun 2015 loppuun. (Lesprominform) Metsää palanut …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.