Metsäkoneet mukaan Venäjän valtion leasing-yhtiön toimintaan

OAO Rosagroleasing ja Venäjän metsätalousvirasto ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Rosagroleasing on 99,99 % Venäjän federaation omistama maatalousteknologian leasing-yritys. Vuosien 2002 – 2008 aikana se on ostanut ja liisannut 37 900 koneyksikköä. Vuonna 2009 Rosagroleasing alkaa toimittaa teknologiaa metsäsektorillekin. Venäjän hallitus päätti federaation leasingtoiminnan laajentamisesta metsäalalle joulukuussa 2008. Rosagroleasingin hallintoneuvosto on vahvistanut yhtiön toimintaehdot: puunkorjuukonetoimituksista peritään ennakkomaksua 10 % ja puunjalostusyrityksiin toimitettavista laitteista 15 %. Leasingsopimuskausi kestää 5 vuotta. Rosagroleasingin toimitusjohtaja Elena …

Karjalan syyttäjänvirasto metsäsektorin lainkuuliaisuudesta

Karjalan syyttäjänvirasto on saattanut päätökseen metsäsektorin järjestysvallan ja valvontaa tekevien organisaatioiden toimintaa koskevan tarkastuksen vuodelta 2008. Tuloksista ilmenee, että metsäsektorilla lakia rikkovat niin metsänkäyttäjät kuin leshozien ja Karjalan metsäministeriön johtajatkin. Tarkastuksessa havaittiin rikkeitä metsänvuokrasopimuksiin ja metsäkauppoihin oikeuttavien huutokauppojen järjestämisessä. Karjalan metsäministeriössä tehdyn tarkastuksen perusteella välimiesoikeuteen on lähetetty 10 tapausta, jotka liittyvät huutokauppatulosten hyväksymiseen metsänvuokrasopimusten osalta. Syyttäjän kanteen perusteella Karjalan välimiesoikeus on esimerkiksi mitätöinyt Kostamuksen metsätoimialueen ja ZAO Komileszagotpromin välisen metsänvuokrasopimuksen …

Hekotek toimitti kaksi sahalinjaa Siperiaan

Hekotek on rakentanut sahalinjan käyttövalmiiksi Itä-Siperiassa Irkutskin alueella, tiedottaa yhtiö. Kyseessä on yksi Venäjän suurimmista sahalaitoksista, LDK Igirma. Ensimmäiset koetukit sahattiin viime vuoden lopussa ja nyt on meneillään tuotannon käynnistäminen. Sahalinjan kapasiteetti on noin 800 000 m³ tukkia vuodessa. Krasnojarskin aluepiirissä Hekotek on rakentanut yhteistyössä suomalaisyritysten Valon Kone Oy:n ja Veisto Oy:n kanssa sahan, Boguchansky LPK:n. Sen kapasiteetti on 150 000 m³ valmista sahatavaraa vuodessa. Seuraavaksi sahan tilannut asiakas aikoo …

Venäjän maatalousministeriöön metsäneuvosto

Venäjän maatalousministeri Aleksei Gorgejev järjesti helmikuussa metsäneuvoston ensimmäisen kokouksen, johon osallistui edustajia taloudellisen kehittämisen ministeriöstä, subjektien metsähallinnoista, tutkimus- ja oppilaitoksista, metsäteollisuusyrityksistä sekä kansalaisjärjestöistä. Avatessaan kokousta Gorgejev totesi, että metsäneuvostosta tulee julkinen keskustelukanava valtion metsäpolitiikan kehittämistä ja metsälain toteuttamista koskeville teemoille. Kokouksessa käsiteltiin metsänkäytön tehostamista puunkorjuun osalta. Vuonna 2008 Venäjällä korjattiin 162 milj. kuutiota puuta, mikä on 44 milj. kuutiota vähemmän kuin edellisvuonna. Vaikka Venäjän metsävarat ovat valtavat, on maa metsänkäytön …

Venäjän metsänuudistamisen tila

Venäjän metsänuudistamisen tilaa ja asiaan liittyvien ongelmien ratkaisua pohdittiin Metsätalousviraston järjestämässä kokouksessa. Vuodelle 2008 suunnitellut metsänuudistustyöt saatiin toteutettua koko Venäjän tasolla hyvin. Metsänuudistamistöitä tehtiin 825 000 hehtaarin alueella, joista metsänvuokraajat toteuttivat lähes puolet. Viljelemällä taimikoita perustettiin 191 900 hehtaaria, josta metsänvuokraajien osuus oli reilu kolmannes. Taimikonhoitoa ja metsänuudistamista rahoitettiin 5,7 miljardilla ruplalla (n. 127 milj.€). Kuudessa subjektissa metsänuudistaminen jäi tavoitteesta ja 12 subjektissa metsänviljelyä ei saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti. Osassa …

Metsätalous murroksessa Luoteis-Venäjällä

Luoteis-Venäjän runsaiden metsävarojen ansiosta metsäteollisuutta ja metsien hyödyntämistä voitaisiin merkittävästi lisätä, mutta se edellyttäisi metsäsuunnittelumenetelmien uudistamista, metsien hoidon tehostamista, luonnon monimuotoisuuden huomioimista talousmetsien käsittelyssä ja huomattavia investointeja metsätieverkoston kehittämiseen, todetaan Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteessa. Venäjän uusi metsälaki siirsi paljon vastuuta federaatiolta alueille ja metsänkäyttäjille. Metsien käyttöä halutaan tehostaa ja niistä saatavia tuloja lisätä samalla kun metsien hoidollista ja ekologista tilaa halutaan parantaa. Toimeenpanoprosessin aiheuttaman käymisvaiheen sekä maan taloutta ravistelevan talouskriisin seurauksena metsien …

Metsälakiin tulossa muutoksia

Venäjän duuma hyväksyi 11. huhtikuuta 2009 kolmannessa käsittelyssä muutoksia metsälakiin. Lakiluonnosta esitteli duuman luonnonvarakomitean puheenjohtaja Natalia Komarova. Tarve säädellä suojametsien hakkuita, vesiensäännöstelyaltaiden perustamista, vesirakentamista ja linjojen vetoa on tullut hyvin ajankohtaiseksi. Käytännössä metsälain kannalta esitetyt muutokset merkitsevät sitä, että hakkuu em. tarkoituksessa on mahdollista kaikissa suojametsissä lukuunottamatta puistometsiä ja viheralueita. Viheralueilla hakkuu on sallittua vasta sen jälkeen, kun kyseiset maat tai maapalstat on poistettu viheralueesta muuttamalla alueen rajoja. Lakiluonnoksessa on …

Kiinalaiset investoivat metsäsektorille Siperiassa

Venäläiset tiedotusvälineet ovat uutisoineet reilun vuoden ajan kiinalaisten suurinvestoinnista Tomskin alueelle Siperiaan. Kiina-aiheinen verkkolehti ChinaPRO kirjoittaa aiheesta seuraavaa: Kiinalaiset investoivat 1,6 mrd. dollaria Tomskin alueelle. Tammikuussa venäläis-kiinalainen yhtiö OOO Henda-Sibir aloitti kahdeksanvuotisen investointihankkeensa toteuttamisen. Henda-Sibir on alkanut suunnitella 200 000 kuutiota vuodessa tuottavan vaneritehtaan ensimmäistä vaihetta. Yhteisyrityksen varatoimitusjohtaja Jevgeni Dunajev kertoi ChinaPRO:lle, että tehtaan perustukset on muurattu ja metsäkoneita on ostettu Kanadasta. Vuoteen 2016 mennessä yhteisyritys on suunnitellut rakentavansa useita …

Stora Enso siirtää Nizhni Novgorodin investointipäätöstä

Stora Enso siirtää lopullista päätöstään sellu- ja paperitehtaan rakentamisesta Nizhni Novgorodin alueelle, tiedottaa yhtiö. Syinä ovat heikko rahoitustilanne ja huonot lähiajan näkymät metsätuotteille. Hanketta ei peruta kokonaan, vaan ratkaisuja toteutukselle pyritään löytämään. Nizhni Novgorodin aluehallinnon kanssa käydään neuvotteluja uuden aikataulun laatimiseksi. Lähde: Stora Enso Oyj

Hakkuuluvat edelleen voimassa oikeuden päätöksellä

Nizhni Novgorodin alueen välimiesoikeus on kumonnut alueen metsäosaston määräyksen hakkuulupien raukeamisesta. Marraskuussa 2008 federaation metsätalousvirasto lähestyi Venäjän subjektien viranomaisia kirjeellä, jossa ilmoitettiin hakkuulupien raukeavan 1.1.2009. Tämän perusteella Novgorodin alueen metsäosasto antoi vastaavan määräyksen. Metsänvuokraajat kritisoivat osaston päätöstä heti tuoreeltaan. Novgorodin alueen metsänkäyttäjät veivät asian oikeuteen vaatien osaston päätöksen mitätöintiä. Käsiteltyään osapuolten todisteet ja asiaa koskevat materiaalit oikeus päätti, että osaston määräys hakkuulupien perumisesta ei ole laillinen, minkä vuoksi oikeus ei …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.