Luonnonvaraministeriön toiminta

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Luonnonvaraministeri Ju. Trutnev antoi 10.08 määräyksen ministeriön keskusyksikön rakenteesta ja varaministerien työnjaosta. Uutena on tullut mukaan tiede-, omaisuus- ja informaatio-osasto. Ympäristöpolitiikan osaston rakenne on muuttunut. Luonnonsuojelualueiden operatiivinen keskushallinto kuuluu toistaiseksi luonnonvarojen käytön tarkastuslaitokselle. Lue muistio  

Karhumäellä suunnitellaan metsäkoneiden tuotantoa

Karhumäen konetehdas on vaihtanut omistajaa. Tehtaan osti OOO Remlesteh. Karjalan politiikan tutkimuskeskuksen mukaan kaupalla voi olla merkittäviäkin seurauksia, koska uudet omistajat aikovat muuttaa perusteellisesti tehtaan tuotantoa ja aloittaa nykyaikaisten metsäkoneiden, harvesterien ja kuormatraktorien kokoamisen. Osat tuotaisiin Suomesta, Ruotsista ja Englannista, kerrotaan artikkelissa. Tuotannon modernisoinnin aloittamiseksi uudet omistajat suunnittelevat sijoittaa koneisiin vähintään 1,5 miljoonaa euroa. Lähde: www.politika-karelia.ru

Karjalan metsävirastoon johtaja metsäteollisuuskomiteasta

Karjalan hallituksen lehdistöpalvelusta tulleen tiedon mukaan tasavallan entinen metsä- ja vuoriteollisuuskomitean puheenjohtaja Vladimir Jurjev on nimitetty Karjalan metsäviraston johtajaksi, kertoo Lesprom.ru. Syntyjään petroskoilainen Jurjev on valmistunut Petroskoin yliopiston metsäinsinööritiedekunnasta ja opiskellut Valtionakatemiassa oikeustieteitä. Hän on työskennellyt insinöörinä, traktorituotantoinstituutin osastonjohtajana, Petroskoin kaupunkineuvoston toimeenpanotoimikunnan varajohtajana, vuodesta 1991 alkaen Karjalan monopolinvastaisen hallinnon päällikkönä, federatiivisen rahatalouden tervehdyttämis- ja konkurssiviraston aluejohtajana, Karjalan varatalousministerinä sekä OAO Karellespromin varatoimitusjohtajana. Jurjevin tilalle metsä- ja vuoriteollisuuskomiteaan on 24. elokuuta …

Vinoutumia puutuotteiden vientitulleissa

Metsäteollisuuden ja puunviejien liiton varapresidentti Andrei Frolov toteaa eräiden puutuotteiden viennin kannattamattomuuden syyksi vuonna 1999 voimaantulleet tullimaksut, kerrotaan Tulli-lehden artikkelissa. Havupuun vienti on kannattavaa, jos leimikko ei ole 1200 kilometriä kauempana rajalta, toteaa Frolov. Havusahatavaran tullimaksua puolestaan laskettiin kolmeen prosenttiin (väh. 2,5 euroa m3), lehtipuusahatavaran vientitullin ollessa edelleen samat 10 % (väh. 5 euroa m3). Tämän seurauksena lehtipuisen sahatavaran vienti on muuttunut kannattamattomaksi. Sisämarkkinoiden kysyntä on rajallinen, joten koivutukkia viedään …

Mitä on metsätalous?

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Lesnaja Gazetan päätoimittaja G. Nadareishvilin pyynnöstä kirjoitin lehteen Venäjän metsäpolitiikan näkymistä. Venäjän metsäsektorin uudistuksessa on pohdittu liian vähän perusperiaatteita alkaen siitä, mitä on metsätalous markkinataloudessa. Onko se itsenäinen talouden ala, metsäteollisuuden aputoimiala vai vain metsäalueiden hallintoa? Metsälakiesityksen näkökulma painottuu talousmetsiin. Laajojen liiketoiminnan ulkopuolelle jäävien metsien uudesta toimintamallista ei paljoa kerrota. Yhteiskunnallisen metsätalouden periaatteiden kirjaaminen lakiin saattaisi helpottaa toimeenpanoa. Syrjäisissä metsissä ei ole toimivaa vaihtoehtoa valtion integroidulle …

Metsäteollisuuden kehitysnäkymiä

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Venäjän metsäteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-heinäkuussa 2004 3.6 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suhteellinen kasvu oli suurinta vaneri- ja levyteollisuudessaa. Koko teollisuustuotanto kasvoi 7 %. Hallituksen 19.08 käsittelemässä Venäjän federaation sosio-ekonomisen kehityksen raportissa ennustetaan metsäteollisuuden tuotannon kasvavan vuodesta 2003 vuoteen 2007 22-25 %. Metsäteollisuus suuntautuu entistä selvemmin kotimarkkinoille ja viennin osuuden tuotannosta ennustetaan laskevan. Lue muistio  

Metsätalousviraston aluehallinnon uudistuksen toimeenpano käynnistyi

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Rosleshoz on antanut nykyisille luonnonvarojen ja ympäristönsuojelun päähallinnoille määräyksen metsätalousviraston uuden aluehallinnon valmistelusta. Uudistus etenee hallinnonuudistuksen yleisten periaatteiden mukaan ylhäältä alaspäin. Ensin nimitetään johtajat ja valmistellaan säädökset. Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan organisaation rakenne ja valitaan henkilöstö. Leshoosien tasolla tapahtunee muutoksia vasta ensi vuonna. Suunnitelma mahdollisesta valtion metsäliikelaitoksesta on vielä epäselvä eikä virallisia päätöksiä ole tehty. Lue muistio  

Arkangelin sahat liittoutuvat vientiongelmien ratkaisemiseksi

Elokuun puolivälissä Arkangelin suurimpien sahojen edustajat päätyivät neuvonpidossaan perustamaan sahatavaranviennin koordinointineuvoston. Sahatavaran vientiongelmia selvittelevä neuvosto toimii aluehallinnon metsäteollisuusosaston yhteydessä ja siihen voivat liittyä niin suuret kuin pienetkin puutavaranviejät, jotka kaikki ovat törmänneet ulkomaisten asiakkaiden hintojen saneluun, vihreiden painostukseen sekä laivausongelmiin. Eteen tulleet hankaluudet on helpointa ratkoa yhteisvoimin, jolloin keskeisistä asioista, mm. metsäsertifioinnista voidaan työstää yhtenäistetty kanta. On mahdollista, että myöhemmin neuvostoon otetaan myös Komin ja Karjalan metsäviejien edustajia, kirjoittaa IA …

Kehittämisajatuksia ja metsälakiesityksen kritiikkiä

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Lesnoe Hozjaistvo-aikakauslehdessä No 4/2004 oli useita artikkeleja, joissa käsiteltiin ajankohtaisia kehittämiskysymyksiä ja arvosteltiin metsälakiesitystä. Muistiossa referoidaan ja arvioidaan niitä. Monissa yhteyksissä pohdittua kansallisen metsäpolitiikan puuttumista voidaan selitää myös historiallisilla syillä; suunnitelmataloudessa ei tarvittu metsäpolitiikkaa. Nyt esitetään ohjelman laatimista leshoosien reformista vaikka uudistus on käynnistymässä. Vaarana on, että uudesta aluehallinnon rakenteesta tulee monimutkainen. Omistajalle selvästi korkeamman kantohinnan antaneesta leimikoiden huutokaupoista aiotaan luopua vaikka kaikkine puutteineenkin menetelmä on …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.