Metsäpäivillä ennakoitiin puukaupan vilkastumista Suomen ja Venäjän välillä

Venäjän ja Euroopan unionin viime viikolla solmima sopimus Venäjän puun vientitullien poistamisesta nousi kuumaksi puheenaiheeksi Helsingissä viime viikolla vietetyillä Metsäpäivillä. Näkyvimmin asia oli esillä perjantain seminaarissa, joka keskittyi metsäteollisuuden globaalin toimintaympäristön kehitykseen. Seminaarissa alustanut ulkoministeriön ylitarkastaja Kalevi Kyyrönen pääsi tuoreeltaan kommentoimaan vain muutaman päivän ikäistä uutista, jonka hän uskoo vaikuttavan myös Suomen metsäteollisuuden kehityksen suuntaviivoihin. ”Puun tuonti Venäjältä tulee lisääntymään sen myötä kun puutullit alenevat Venäjän liittyessä WTO:hon.” Kyyrönen arvioi, …

WTO-jäsenyys houkutti Venäjän kompromissiratkaisuun puutullikiistassa

Venäjän ja Suomen metsäyhteistyötä viime vuosina värittänyt puutullikiista vaimeni oleellisesti keskiviikkona, kun EU ja Venäjä sopivat ehdoista, joilla Venäjä voi liittyä Maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi. Merkittävänä esteenä Venäjän WTO-jäsenyyden tiellä ovat tähän asti olleet suomalaistakin metsäteollisuutta kiusanneet raakapuun vientitullit, joihin Venäjä nyt taipui lupaamaan oleellisia helpotuksia. Uusien puutullien tarkkoja euromääriä ei ole vielä julkaistu, mutta ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen kertoi YLE:lle, että lehtipuiden tullit tulevat laskemaan noin neljäsosaan nykytasosta ja myös …

Metsätalouden valtiollisen kehitysohjelman tavoitteet

Hallituksen määräyksellä numero 1950 (11.11.2010) vahvistettiin lista uusista valtiollisista kehitysohjelmista. Listalle kuuluu yhteensä 41 kehitysohjelmaa, niiden joukossa Metsätalouden kehittämisohjelma. Ohjelman toimeenpanosta on vastuussa Rosleshoz ja sen keskeisiksi tavoitteiksi on asetettu metsäsektorin valtion johdon tehostaminen, metsälainsäädännön noudattamisen valvonnan lisääminen, kestävän metsätalouden edistäminen ja valtiojohtoisen metsien inventoinnin kehittäminen. Ohjelman tarkempi sisältö määritellään myöhemmin. Lähde: Hallituksen sivut.

Pelletin valmistus Viipurin Sovetskissa alkaa

Vyborgskaja tselljulozan miljoona tonnia vuodessa tuottavan pellettitehtaan rakennustyöt ovat loppusuoralla. Sovetskissa, Viipurin lähistöllä sijaitseva tehdas aikoo käynnistää tuotantonsa joulukuussa. Viime viikolla tehdas vastaanotti ensimmäiset puutavaralastinsa, jotka saapuivat Sovetskiin vesiteitse, Syväri-jokea pitkin. Vyborgskaja tselljulozan pääjohtaja Aleksej Kazmin sanoo yhtiön pyrkivän jatkossa kuljettamaan tehtaalle vesiteitse noin viidenneksen vuotuisesta raaka-ainetarpeesta. Miljoona tonnia vuodessa tuottava pellettitehdas käyttää vuodessa noin 2,5 miljonaa kuutiota puuta. Tällä hetkellä yhtiön puunhankinta on keskittynyt Leningradin alueelle, mutta tehtaan käynnistettyä …

Laskusuunta metsäteollisuuden ulkomaisten investointien määrässä jatkuu

Venäjälle tehtiin vuoden 2010 tammi-syyskuussa 47,5 miljardin USD:n edestä ulkomaisia investointeja, tiedottaa valtion tilastokomitea Rosstat. Investointien kokonaismäärä on 13 % pienempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2009. Metsäteollisuuden osalta investointiaktiivisuus laski huomattavasti keskimääräistä enemmän. Alan ulkomaisten investointien kokonaismäärä vuoden 2010 tammi-syyskuussa oli 37 % alhaisempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuosi sitten. Mekaaniseen puunjalostuksen ja puutuoteteollisuuden ulkomaiset investoinnit jäivät tammi-syyskuussa 236 miljoonaan dollariin, eli hieman yli puoleen viime vuoden vastaavan ajanjakson investointisummasta. Sellu- …

Ilim Group lisää investointejaan puunkorjuuseen Arkangelin alueella

Ilim Group sijoittaa Arkangelin alueen puunkorjuuoperaatioihinsa vuonna 2010 noin 12 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2011 sijoitusten määrä aiotaan lähes kaksinkertaistaa, tiedottaa yhtiön lehdistökeskus. Rahoilla on tarkoitus ostaa yhteensä 150 metsäkonetta, ostoslistalla on esimerkiksi 14 harvesteria. Puunkorjuun tehostaminen on Ilimille nykytilanteessa ensiarvoisen tärkeää Koryazhman tehtaan kasvavan raaka-ainetarpeen vuoksi. Ilim Group korjaa Arkangelin alueella vuosittain noin 1,7 milj. m3 puuta. Yhtiön puunhankinnan kannalta tärkeimmät piirit ovat Kotlas, Krasnoborsk, Lena, Viled ja Verhnjaja Toima. …

Venäjän raakapuun vienti pudonnut lähes puoleen vuodesta 2008

Venäjän tullin tilastojen mukaan metsäteollisuuden vienti muodosti vuoden 2010 tammi-syyskuussa 1,9 % maan viennin kokonaisarvosta. Raakapuuta vietiin yhteensä 16,1 miljoonaa mottia, mikä on 1 % vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Vuoden 2008 tammi-syyskuusta raakapuun vientimäärä on pudonnut 44 %. Puutullien rasittamaa raakapuun vientiä lukuunottamatta Venäjän metsäteollisuuden vienti on loivassa nousussa. Vaneria vietiin tammi-syyskuussa 22 %, sahatavaraa 11 %, sellua 8 % ja sanomalehtipaperia 4 % enemmän kuin vuoden 2009 …

Karjalan puunkorjuuyrityksille kurinpalautus

Karjalan tasavallan päämies Andrei Nelidov vaatii alueen metsäteollisuusyrittäjiä ryhdistäytymään. Tappiollinen yritystoiminta halutaan lakkauttaa, jotta metsät saadaan hyödynnettyä kannattavaan käyttöön. -Metsäteollisuuden toimijoiden työskentely ei vastaa metsien omistajan eli valtion etuja, tasavallan päämies jyrisee. Aiemmin metsäteollisuus tuotti 60 prosenttia Karjalan tasavallan budjetin tuloista. Nyt tilanne on Nelidovin mukaan surkea ja alalta saadaan vain 10–15 prosenttia. -En usko siihen, että yritys voi tuottaa tappiota kymmenen vuoden ajan ja jäädä silti elämään, Nelidov toteaa. …

Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa, koivukuitua tuotiin haketta enemmän

Puun tuonti on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana tasaisesti, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Elokuun kuukausituonnissa saavutettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2008 joulukuun jälkeen 1,2 miljoonan kuutiometrin raja. Elokuussa Suomeen tuodusta puusta 0,7 miljoonaa kuutiota eli 58 % tuli Venäjältä. Koivukuitu on kesäkuukausina noussut takaisin hakkeen ohi eniten tuoduimmaksi puutavaralajiksi, mutta vuositasolla hakkeen tuontimäärä on edelleen suurempi kuin koivukuidun. Elokuussa Suomeen tuotiin Venäjältä 0,29 milj. m3 koivukuitua ja 0,25 milj. m3 haketta. Vuoden 2010 alusta …

Karjalan metsäenergiapotentiaali suuri, turvetuotannon kehitys vasta alkuvaiheessa

Wenet-hankkeen ja Pohjois-Karjalan elinkeinopoliittisen Venäjä-ohjelman Karjalan tasavaltaan suuntautuneella yhteistyömatkalla tutustuttiin metsäpolttoaineen hankintaan, kaukolämpö- ja sahakohteisiin sekä pelletin valmistukseen. Matkalla kuultiin Petroskoin valtionyliopiston asiantuntijan, prof. Ilja Shegelmanin esittämä tilannekatsaus Karjalan tasavallan metsäenergia-alasta. Seuraavassa kooste Shegelmanin esityksestä: Shegelman näkee Karjalan metsäenergia-alan kehittämisen kannalta keskeisenä pyrkimyksen vähentää sektorin tuontiriippuvuutta. Suuresta metsäenergiapotentiaalista huolimatta Karjala kärsii erityisesti sähkön tuotannon osalta tuontiriippuvuudesta, josta eroon pääseminen mahdollistaisi paikallisten talousvaikutusten kautta entistä nopeamman kehityksen myös muun bioenergiasektorin osalta. …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.