Puun tuonti Suomeen kasvoi vuonna 2018

Puun tuontimäärä kasvoi tammi-joulukuussa 11,55 miljoonaan kuutiometriin, joka oli 34 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2018 tuontipuusta 63 prosenttia oli kuitupuuta, 27 prosenttia haketta ja kuusi prosenttia tukkipuuta. Polttopuun, kyllästetyn puun ja jätepuun osuus oli neljä prosenttia. Tuodusta puusta 71 prosenttia tuli Venäjältä vuonna 2018. Seuraavaksi eniten puuta tuli Virosta (12 %) ja Latviasta (9 %). Venäjältä tuotiin Suomeen 8,24 miljoonaa kuutiometriä puuta, kasvua edellisvuoteen oli 13 prosenttia. Venäjältä …

Venäjän puukaupan seurantajärjestelmä LesEGAIS

Julkaisu: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2019. 19 s. Sari Karvinen Tiivistelmä: Laittomat hakkuut ovat tunnustettu ongelma Venäjän metsäsektorilla ja asiantuntija-arviot niiden suuruudesta vaihtelevat 10–35 prosentin välillä hakkuista, kun virallisesti raportoitu laittomien hakkuiden osuus on alle prosentti. Vuonna 2013 Venäjän metsälakiin tehdyillä muutoksilla perustettiin sähköinen puukaupan valvontajärjestelmä ”Jedinaja gosudarstvennaja informatsionnaja sistema utšjota drevesiny i sdelok s nei” (LesEGAIS), jonka oli tarkoitus poistaa laiton puu Venäjän markkinoil-ta kokonaan. Lisäksi säädettiin uusia vaatimuksia puutavaran …

Lakiehdotus puunviennin kieltämisestä vuoteen 2035 asti

Oikeudenmukainen Venäjä (Spravedlivaja Rossija) -puolueen duumanjäsenet ovat jättäneet lakiehdotuksen puunviennin kieltämisestä vuoteen 2035 saakka. Rajoitus koskisi raakapuuta, polttopuuta, pihkaa sekä teknistä haketta, joiden korjuu/tuotanto olisi sallittua vain kotimaiseen käyttöön rajoituksen aikana. Vientirajoituksen tarkoituksena olisi myötävaikuttaa Venäjän metsätalouden ”systeemisten” ongelmien ratkaisuun. Tällä hetkellä metsäsektorin merkitys kansantaloudelle on hyvin pieni. Ulkomaille viedään miljoonia kuutiometrejä raakapuuta, joka tuodaan takaisin jalostettuina puutuotteina. Puun vientirajoitus tukee oman puunjalostuksen kehittämistä, joka on puolueen edustajien mielestä välttämätöntä. Lisäksi …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.