EU pyytää WTO-paneelin ratkaisua Venäjän ylisuuriin tullimaksuihin

EU on pyytänyt perustamaan WTO-paneelin ratkaisemaan kysymyksiä, jotka liityvät Venäjän perimiin liian suuriin tuontitulleihin erityisesti paperituotteille, jääkaapeille ja palmuöljylle. Paperituotteiden osalta Venäjä perii 15 prosentin tuontitullia, vaikka WTO-sopimuksessa määritelty enimmäistulli on viisi prosenttia. Viime vuoden lopussa EU pyysi aiheeseen liittyen WTO-konsultaatiota, mutta ongelmia ei saatu ratkaistua. Paneelin käsittely on seuraava askel sopimusrikkomusten käsittelyssä. Lähde: EU Aikaisemmin aiheesta: 11.11.2014 EU pyytää WTO-konsultaatiota Venäjän ylisuurista tuontitulleista

Keskustelua valtion tukitoimista sellu- ja paperiteollisuudelle

Venäjän teollisuus- ja kauppaministeriössä pidetyssä kokouksessa käsiteltiin sellu- ja paperiteollisuuden tilannetta ja mahdollisia valtion tukitoimia. Kokoukseen osallistuneiden metsäteollisuuden asiantuntijoiden mukaan nykyisessä taloustilanteessa sellun ja paperin myyntihintaa voidaan korottaa 15-20 prosenttia. Suuremmat, yli 50 prosentin korotukset johtaisivat paperituotteiden markkinoiden epätasapainoon. Varaministeri Kalamanovin mukaan yritysten on nyt syytä suuntautua erityisesti sisämarkkinoille. Kokouksessa esitettiin ensisijaisia toimenpiteitä graafisen sekä sellu- ja paperiteollisuuden taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi. Esimerkiksi painotalojen tulisi tehdä sopimukset yhteistyöstä kotimaisten sellu- ja …

Venäjän kansallisrintama -liike mukaan laittomien hakkuiden torjuntaan

Venäjän kansallisrintama (Общероссийский народный фронт) -liike perustaa työryhmän seuraamaan ja analysoimaan laittomista hakkuista tehtyjä ilmoituksia. Jäseniksi ryhmään tulee luontoaktivisteja, tiedemiehiä, ekologeja ja puunkorjuun ammattilaisia. Liikkeen keskushallinnon edustajan Aleksander Bretšalovin mukaan Kansallisrintama käynnistää hankkeen metsien suojelemiseen ja laittomien hakkuiden torjuntaan. Hänen mukaansa tällä hetkellä tulee paljon yhteydenottoja laittomista metsätöistä mm. Novgorodin ja Leningradin alueilta sekä Karjalan tasavallasta. Näillä alueilla suunnitellaankin perustettavan ensimmäiset valvontakeskukset, joista vastaavat paikalliset aktivistit ja ekologit. Työn tulosten …

Kansainvälisten autokuljetusten valvonta kiristyy ja sakot nousevat Venäjällä

Kansainvälisiä autokuljetuksia koskevien sääntöjen valvonta on kiristynyt 24.2.2015 voimaantulleen lainsäädännön¹ mukaisesti. Muutokset koskevat sekä ulkomaisia että venäläisiä tavarankuljettajia. Uudistuksia on tehty erityisesti kuljetuksiin liittyviin käsitteisiin, joita ovat mm. kahdenvälinen kansainvälinen autokuljetus, kansainvälinen transit-autokuljetus, kansainvälinen autokuljetus kolmannen valtion alueelle/alueelta, suurikokoinen ajoneuvo, raskas ajoneuvo, laskentalipuke, kansainvälinen rahtikirja ja kuljetusilmoitus.² Laissa on säädetty, että kansainvälisen autokuljetuksen laji (kahdenvälinen, transit tai kolmannen valtion alueella/alueelta) määritellään kansainvälisessä rahtikirjassa olevien tietojen perusteella. Määrittely perustuu Venäjän kuljetusministeriön …

Venäjän metsäteollisuuden tuotanto ja vienti vuonna 2014

Venäjän tilastokeskuksen (Rosstat) tuotantolukujen mukaan vuonna 2014 Venäjän puutuoteteollisuuden tuotanto laski viisi prosenttia. Suurinta lasku oli rakennuspuusepäntuotteille, niiden tuotanto väheni 13 prosenttia. Sahatavaran tuotanto laski prosentin verran. Puulevyjen tuotanto kasvoi keskimäärin neljä prosenttia ja massa- ja paperiteollisuuden tuotanto viisi prosenttia. Venäjän tullin julkaisemista tiedoista käy ilmi, että raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden vienti lisääntyi viime vuonna huomattavasti. Suurinta kasvu oli vanerille (12 %) ja raakapuulle (10 %). Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti: …

Kiinalaisen AVIC Forestryn investointihankkeen ensimmäinen vaihe valmis Tomskin alueella

Kiinalainen AVIC Forestry toteuttaa Tomskin alueella investointihanketta, johon on määrä sijoittaa yhteensä 30 miljardia ruplaa (429 milj.€, 1 €=70 RUB) vuoteen 2022 mennessä. Nyt AVIC Forestryyn kuuluva venäläis-kiinalainen yhteisyritys ZAO RosKitInvest on avannut ensimmäisen tuotantolaitoksen hankkeen puitteissa. Ensimmäinen laitos tuottaa viilua 115 000 m³ vuodessa pääasiassa Kiinan, Korean ja Japanin markkinoille. Tänä vuonna on määrä käynnistää myös sahalaitos, ja myöhemmät vaiheet sisältävät MDF-levyn, lastulevyn, vanerin, laminaatin ja huonekalujen tuotannon. Lisäksi …

Venäjän talouskehitysministeriö ennustaa metsäteollisuudelle laskua vuonna 2015

Venäjän talouskehitysministeriö julkaisi ennusteen vuoden 2015 kehityksestä, metsäalan osalta keskeinen sisältö: Venäjän puutuoteteollisuuden tuotanto laski vuonna 2014 viisi prosenttia, mikä johtui pääasiassa rakennuspuusepäntuotteiden tuotannon vähenemisestä. Massa- ja paperiteollisuudessa tuotannossa oli pientä kasvua. Metsäteollisuuden kehitys on ollut viime aikoina tasaista, eikä voimakkaita negatiivisia trendejä ole havaittavissa. Kotimaisen kysynnän ja viennin kehityksen arvioiden perusteella Venäjän puutuoteteollisuuden tuotannon ennustetaan laskevan viisi prosenttia ja massa- ja paperiteollisuuden kaksi prosenttia vuonna 2015. Metsäteollisuuden viennin arvioidaan …

Puunvienti Venäjältä vuonna 2014

Vuonna 2014 Venäjältä vietiin ulkomaille puuta 20,9 miljoonaa kuutiometriä, josta havupuuta oli 65 prosenttia. Kiina oli suurin raakapuun vientimaa, sinne päätyi 60 prosenttia Venäjältä viedystä puusta ja 80 prosenttia havupuusta. Suomi oli suurin lehtipuun vientimaa. Vuoteen 2013 verrattuna puun vienti kasvoi 10 prosenttia.

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (23.1.-5.2.2015) Metsäalaan liittyvät uutiset: Bioenergiaan siirtyminen tuonut merkittäviä säästöjä Tverin alueella. Kunnallisten lämpö- laitosten muuntaminen hiili- tai masuuttikäyttöisistä puupohjaisilla polttoaineilla toimiviksi on tuonut Tverin alueelle 90 miljoonan ruplan (noin 1,1 miljoonan euron) säästöt kolmessa vuodessa. Puupolttoaineilla toimivia kunnallisia lämpölaitoksia on jo 141, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin kolme vuotta aiemmin. Samalla lämmöntuotannon kokonaiskustannukset ovat pienentyneet 13 prosenttia. Alueen kuvernööri Andrei Ševeljovin mukaan biopolttoaineen toimitusvarmuus on …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.