Venäjän hallitus päätti Laatokan saaristo -kansallispuiston perustamisesta

Venäjän federaation hallitus on julkaissut 23.5.2009 määräyksen nro 703-r, jossa Laatokan saaristo -kansallispuisto liitetään vuoteen 2010 mennessä perustettaviin federaation erityissuojelualueisiin, tiedottaa Forest.ru. Tämä tarkoittaa, että vuosina 2009 – 2010 puiston perustamiseen saadaan rahaa valtionbudjetista. Lisäksi puiston suunnitellulla alueella olevat puunkorjuuyrityksille vuokratut ja louhoksille kaavaillut alat on lunastettava valtiolle. Laatokan saaristoa on suunniteltu jo lähes 20 vuotta. Ensimmäinen suunnitelma allekirjoitettiin 1990. Tuosta lähtein puistosuunnitelmaan on lisätty erilaisia aloja siten, että puiston …

Estimation of supply and delivery cost of energy wood from Northwest Russia

Gerasimov, Yuri & Karjalainen, Timo. 2009. Metlan työraportteja 123. Julkaisussa arvioidaan Luoteis-Venäjän alueiden energiapuuvaroja ja toimituskustannuksia. Energiapuuksi laskettiin vuoden 2006 hakkuiden sekä saha- ja levyteollisuuden sivutuotteet. Energiapuun kuljetuskustannuksia Suomen raja-asemille arvioitiin kolmelle kuljetusmuodolle. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2166-4

Muutoksia metsien vuokrausmenettelyyn

Metsähuutokauppojen järjestämissääntöihin on tullut muutoksia, jotka poistavat väärinkäytösten mahdollisuudet, kirjoittaa Venäjän virallinen lehti Rossiiskaja Gazeta. Tästedes keinottelijoilla ei ole mahdollisuutta manipuloida metsähuutokauppoja eikä metsää ole mahdollista myydä polkuhintaan kenellekään. Kun tieto Moskovan alueella toteutetuista metsähuutokaupoista polkuhintaan tuli julkisuuteen, viranomaiset havahtuivat. He tunnustivat, että uudessa metsälaissa on paljon aukkoja, jotka antavat mahdollisuuden häpeämättömään metsäkauppaan. Lakiin tehtiin korjauksia, jotka tulivat voimaan tänä keväänä. Nyt maatalousministeriö on laatinut menettelyohjeet metsänvuokraus- tai puunkorjuuoikeuksien saamiseen …

Russian-Finnish roundwood trade – Some empirical evidence on cultural based differences

Natalia Vinokurova, Pekka Ollonqvist, Jari Viitanen, Päivi Holopainen, Antti Mutanen, Vadim Goltsev & Tanja Ihalainen. 2009. Metlan työraportteja 129. Raportissa tarkastellaan kulttuurien välisiä eroja, aikakäsitystä, johtamista, kielivaikeuksia sekä muita kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia Suomen ja Venäjän välisessä raakapuun kaupassa. Tutkimusta varten haastateltiin 16 suomalaista ja 10 venäläistä johtajaa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-40-2178-7

Puutullien ratkaisu siirrettiin syksyyn pääministeritapaamisessa

Suomen ja Venäjän välisessä pääministeritapaamisessa ei tehty ratkaisuja metsäalaan liittyen, vaan kysymysten käsittelyä jatketaan syksyllä järjestettävässä metsähuippukokouksessa. Pääministeri Putin muistutteli puheessaan, että viime syksyllä raakapuun vientitullien korotukset siirrettiin suomalaisen osapuolen pyynnöstä. Yleisön joukosta esitettiin kysymys, onko puun aikaisemmista vientitullien korotuksista ollut hyötyä Venäjälle ja ovatko ne vaikuttaneet investointeja lisäävästi. Putinin vastaus oli seuraava: Niillä on ollut vaikutusta. Metsäalalla, niin kuin kaikilla muillakin talouden osa-alueilla toimivien potentiaalisten investoijien on tiedettävä sijoitustensa …

Puun tuonnista 30 % haketta

Puun tuonti Suomeen jatkui vaisuna maaliskuussa määrän jäätyä vain 0,7 miljoonaan kuorelliseen kiintokuutiometriin, tiedottaa Metsäntutkimuslaitos. Määrästä kaksi kolmannesta oli peräisin Venäjältä. Kuitupuun tuonti matoi edelleen pohjalukemissa, mutta hakkeen tuonti jatkui suhteellisen vilkkaana. Puun tuonnin määrä jäi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vain puoleen edellisvuotisesta, ja samalla tuontipuun hinta on laskenut. Tuonnin puutavaralajijakautuma on myös muuttunut selvästi. Tärkeimmäksi puutavaralajiksi on noussut hake (0,6 milj. m³), jonka osuus tuonnista on kasvanut lähes 30 prosenttiin. Seuraavaksi …

Dementjevin esitykset metsäteollisuuden tukemiseksi

Venäjän varateollisuus- ja kauppaministeri Andrei Dementjev luonnehti hallituksen alaisen metsäsektorin kehitysneuvoston kokouksessa metsäalan tilaa todeten, että vuoden 2009 puolella tuotantomäärien laskutahti on hidastunut viime vuoden marras-joulukuun tilanteeseen verrattuna. Tuotantomäärät ovat kasvaneet käytännössä kaikkien tuoteryhmien osalta. Dementjevin mielestä yritysten tulisi talouskriisistä selviytyäkseen ottaa tuotantoon sellaisia tuotteita, joilla on kysyntää kotimarkkinoilla. Sen vuoksi puunjalostuksen investointihankkeiden toteuttamista on aktivoitava, jotta saadaan kulutusominaisuuksiltaan aivan uudenlaisia puu- ja paperituotteita, joilla kotimaanmarkkinoiden kysyntä pystytään kattamaan mahdollisimman …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.