Luonto-Liitto: Karjalan tasavallan alueidenkäyttösuunnitelma uhkaa Euroopan merkittävimpiä metsäalueita

Venäjän Karjalan tasavallan uuden maankäytön suunnitelman toteuttaminen merkitsisi valtavaa takaiskua koko Euroopan mittakaavassa ainutlaatuisten luontoalueiden suojelulle, kirjoittaa Luonto-Liitto. Suunnitelmassa ollaan luopumassa jopa kahdesta kolmasosasta aiemmin suojeltavaksi sovittuja alueita, jotka käsittävät yli 1,3 miljoonaa hehtaaria vanhoja metsiä ja muita luonnontilaisia ekosysteemejä. Tutkijat ja kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa ovat vedonneet Karjalan tasavallan päämieheen Andrei Nelidoviin, että suunnitelmasta luovuttaisiin. Venäjän Karjalassa on säilynyt korvaamattoman arvokkaita laajoja ja yhtenäisiä boreaalisen luonnon keitaita, jotka muodostavat yhdessä …

WTO:n myötä Venäjälle havupuun vientikiintiöt

Venäjän talouskehitysministeriön sivuilla on julkaistu Venäjän WTO-neuvotteluista vastaavan delegaation johtajan Maksim Medvedkovin Interfaxille antama haastattelu. Medvedkov toteaa, että puunviennin osalta tullaan ottamaan käyttöön tariffikiintiöt, kun WTO-sopimus astuu voimaan. Kuusen vientikiintiö tulee olemaan yhteensä 6,2 milj. m³, josta EU alueen osuus 5,9 milj. m³ tullin ollessa 13 %. Männylle asetetaan 16 milj. m³ kiintiö, josta EU:n osuus on 3,6 milj. m³ ja kiintiön sisäinen tulli 15 %. EU:n ulkopuolelle vientitulli on …

Puun tuonti viime vuoden tasolla

Suomeen tuotiin elokuussa 1,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun kuukausittainen tuontivauhti putosi heinä–elokuussa viimevuotista pienemmäksi, vaikka vuoden ensimmäisellä puoliskolla oltiin yleensä joko edellisvuoden vauhdissa tai hieman sen edellä. Tammi–elokuussa puun kumulatiivinen tuonti päätyi 7,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli prosentin pienempi kuin vuosi sitten. Kuluvana vuonna havukuitupuun ja koivutukin tuonti on kasvanut ja muiden puutavaralajien vähentynyt. Puutavaralajeista eniten tuotiin haketta (2,5 milj. m³) ja koivukuitupuuta (2,3 milj. m³). Tammi–elokuussa tuodusta puusta …

Venäjän metsätalouden kehitysohjelmalle alustava hyväksyntä

Venäjän hallituksen yhteydessä toimiva metsäsektorin kehitysneuvosto on hyväksynyt kansallisen metsätalouden kehittämisohjelman ”Razvitie lesnogo hozjajstva” vuosille 2012-2020. Ohjelman tavoitteena on lisätä metsien käytön, suojelun ja uudistamisen tehokkuutta. Lisäksi ohjelmalla varmistetaan, että yhteiskunnan metsiin liittyviin tarpeisiin (resurssit, palvelut) vastataan tasapainoisesti säilyttämällä metsien resurssi- ja ympäristöpotentiaali sekä niiden globaali rooli. Ohjelma tullaan toteuttamaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa (2012-2014) luodaan tehokas järjestelmä metsien suojelemiseksi metsäpaloilta ja muilta haitallisilta tekijöiltä. Lisäksi tehdään valtakunnallinen metsärekisteri toimivaksi …

Leningradin alueelle rakenteilla metsäpuiden siemenhuolto- ja taimituotantokeskus

Venäjän metsätalousviraston määräyksestä ollaan suunnittelemassa kymmenien metsäpuiden siemenhuolto- ja taimituotantokeskusten rakentamista Venäjän alueille. Rossijskie lesnye vesti uutisoi, että Leningradin alueen keskus on viimeistelyä vaille valmis ja se tulee toimittamaan taimia Leningradin, Pihkovan ja Novgorodin alueille. Keskus otetaan käyttöön joulukuussa 2011 ja siinä tullaan kasvattamaan 8 miljoonaa männyn ja kuusen tainta. Tuotannossa ovat myös paakkutaimet. Keskus on rakennettu olemassa olevan taimitarhan alueelle. Rakentamiskustannukset olivat 309 miljoonaa ruplaa (7 milj.€), josta Leningradin …

LWC-paperin tuotanto käynnistyi Permin aluella

Investlesprom-konserniin kuuluva Kaman sellu- ja paperitehdas on aloittanut ensimmäisenä Venäjällä kevyesti päällystetyn paperin (LWC) tuotannon. Kaman tehtaaseen on investoitu kuusi miljardia ruplaa (143 milj.€) ja hanke on nyt valmis. Suunniteltu tuotantomäärä on 86 000 tonnia vuodessa, raaka-aineena käytetään koivusta tehtyä massaa. Ensimmäiset paperierät on jo toimitettu painotaloille. Tavoitteena on korvata Euroopasta ja Aasiasta Venäjälle tuotava paperi osittain kotimaisella. Lähde: Investlesprom

Itävaltalainen yritys suunnittelee investointia sahaan Karjalan Kemissä

Karjalan tasavallan nettisivuilla esitellään tilaisuutta, jossa solmittiin aiesopimus sahan rakentamisesta Kemiin. Itävaltalainen Binderholz-yritys suunnittelee 40 miljoonan euron investointia tuotantoon, joka hyödyntää nykyisen Kemin sahan ja Pääjärven lespromhozin potentiaalia. Aikeena on tuottaa 100 000 sahatavaraa. Ensimmäinen vaihe on tarkoitus käynnistää vuoden 2013 lopulla. Myöhemmin suunnitellaan pellettien tuotantoa. Lähde: Karjalan tasavallan nettisivut (suomenkielinen)

Arkangelin alueella uuden sahan avajaiset

Arkangelin alueelle on rakennettu jälleen uutta sahauskapasiteettia, uutisoi Rossijskie lesnye vesti. Ustjanskiy lesopromyšlenny kompleks-yrityksen tavoitteena on tuottaa 400 000 m³ sahatavaraa, johon riittää raaka-aine yrityksen omista vuokrametsistä. Sekä sahaukseen että puunhankintaan on investoitu viime vuosina paljon. Yritys on myös rakentamassa taimitarhaa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on pellettitehtaan ja pienvoimalan rakentaminen. Yrityksen nettisivuilla toimintaa esitellään seuraavasti: Kesäkuussa perustettuun uuteen yritysryhmään ”Gruppa Kompaniy ULK” kuuluvat seuraavat yritykset: OOO Ustjanskaja lesopererabativajuštšaja kompanija Puunkorjuuyritys, hakkuut 480 …

Venäjän metsätalousvirasto ja Maailmanpankki aloittavat uuden projektin

Rosleshozin johtaja Viktor Masljakov ja Maailmanpankin Venäjän edustuston johtaja Pedro Alba Foster sopivat tapaamisessaan suuren yhteisprojektin toteuttamisesta kolmella pilottialueella Venäjällä, kirjoittaa Rossijskie lesnye vesti. Kyseinen ”Metsähallinnon uudistus ja metsäpalontorjunnan toimet ”-projekti sai työnimen Metsäprojekti 2. Viime vuoden huhtikuussa tehtiin johtopäätökset Metsäprojekti 1:stä, joka toteutettiin Maailmanpankin ja Venäjän valtionvarainministeriön välisen lainasopimuksen mukaisesti. Projekti keskittyi tietojärjestelmien parantamiseen, metsien inventointiin, metsäsuunnitteluun, metsäpalojen, tuholaisten ja tautien torjuntaan sekä metsien uudistamiseen. Projektin tärkein kohde oli …

Ajankohtaista keskustelua Venäjän metsätaloudesta

Rossijskie lesnye vesti kirjoittaa Venäjän metsätalouden ajankohtaisista kysymyksistä: Asiantuntijat 78:lta Venäjän alueelta puheenjohtajanaan Rosleshozin apulaisjohtaja Anatoli Buldakov pohtivat kahta keskeistä kysymystä: kuinka ottaa alalle käyttöön markkinamekanismit ja kuinka kasvattaa metsävarojen hallinnosta saatavia tuloja. Rahoituksen määrä pysyy ennallaan Alustava ennuste, jonka mukaan vuonna 2012 metsätalouden budjettia leikataan huomattavasti, on osoittautunut vääräksi. Liittovaltion budjetista vuodelle 2012 ja budjettilakiesityksen mukaan suunnittelukaudelle 2013–2014 annettavan kokonaisrahoituksen määrä on ensi vuonna noin 27,5 miljardia ruplaa, eli …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.