Metsälakiluonnoksen toinen käsittely Duumassa

Greenpeacen Forest forumin mukaan uutta metsälakiehdotusta ei löydy Duuman marraskuun täysistuntokalenterin asialistalta. Jos kalenteriin ei tule muutoksia, metsälain käsittely siirtyy näillä näkymin joulukuulle. Viime viikon lopulla pidettiin Moskovassa metsävarakomitean kokous, jossa metsälakityöryhmä käsitteli lukuisan määrän uuden metsälakiluonnonksen korjaus- ja täydennysehdotuksia. Erilaisia muutosehdotuksia on pelkästään viimeisen kolmen viikon aikana tullut metsälakityöryhmälle yli tuhat. Muutosehdotusten jättöaika umpeutuu tänään perjantaina, jonka jälkeen laaditaan lopullinen esitys duumalle esitettävistä muutoksista. Viime viikon kokouksessa päätettiin alustavasti, …

Ponsselle jälleenmyyntisopimus Komissa

Ponsse Oyj ja komilainen OOO Lespromservis ovat solmineet jälleenmyyntisopimuksen. Yhteistyösopimuksen mukaan venäläisyritys markkinoi, myy ja huoltaa Ponssen metsäkoneita Komin, Kirovin ja Permin alueilla. Lespromservis vastaa alueella myös koneiden ja -laitteiden huollosta ja asiakkaiden koulutuksesta. OOO Lespromservisin lisäksi Ponssen tuotteiden jälleenmyyjänä Venäjällä toimii OOO Zeppelin Russland. Tänä vuonna Ponsse perusti Pietariin myös oman tytäryhtiön OOO Ponssen. Lähde: Ponssen lehdistöpalvelu

Suurimmat metsäteollisuusyhtiöt listattu

Luokituslaitos Expert RA ja aikakauslehti Expert ovat julkaisseet jokavuotisen listauksensa venäläisistä suuryrityksistä ”Expert-400. Krupneishie”. Venäjän 400 suurimman yrityksen listalle on mahtunut mukaan kahdeksan metsäteollisuusyritystä, joiden yhteenlaskettu myynnin arvo ylsi 3,3 mrd. dollariin: 44. Ilim Pulp Enterprise133. Mondi Business Paper Syktyvkarskij LPK177. Titan221. Svetogorsk223. Arkangelin sellu- ja paperitehdas 230. Kondopoga284. Volga304. Solikamskbumprom Expert RA:n luokitusmenetelmä on saanut myönteisen lausunnon kansainväliseltä tili- ja konsulttiyhtiö PriceWaterhouseCoopersilta. Lähde: Expert RA

SwedWoodin huonekalulevytuotanto käynnistyy Kostamuksessa vuodenvaihteessa

Ruotsalaisen huonekalujätti IKEA:n tytäryhtiön SwedWoodin uusi huonekalulevytehdas aloittaa toimintansa Kostamuksessa vuodenvaihteessa. Investoinnin kokonaisarvo tulee olemaan 970 milj. ruplaa. Uudesta tehtaasta tulee yksi tasavallan suurimmista. Laitoksen lasketaan pystyvän käsittelemään 200 000 kuutiota raakapuuta ja tuottamaan 30 000 kuutiota liimalevyä vuodessa. Tämän lisäksi vuonna 2007 Kostamukseen on suunnitteilla vielä yksi tehdas. Tällä hetkellä ollaan muodostamassa työryhmää, joka etsii laitokselle sopivaa sijaintia. Työryhmässä ovat mukana IKEA:n, Karjalan tasavallan hallituksen ja Kostamuksen kaupunginhallinnon edustajat. …

Lehtipuusellun vientitulleihin muutoksia

Talouskehitysministeriö on päättänyt poistaa vientitullin valkaistulta sulfaattimenetelmällä valmistetulta lehtipuusellulta. Asiasta päätettiin hallinnonalojen välisen ulkomaankauppa- ja tullipolitiikan kysymyksiä pohtivan komission kokouksessa. Lähde: Talouskehitysministeriö Arkangelin sellutehdas säästää 3 milj. dollaria vuodessa Muutos sulfaattisellun vientitulleissa mahdollistaa jopa 3 milj. dollarin investoinnit Arkangelin sellu- ja paperitehtaan tuotannon kehittämiseen ja modernisointiin, ilmoitti tehtaan markkinointijohtaja Anton Loiter Lesprom.ru-uutispalvelun toimittajalle. Loiterin mukaan muutos nostaa tuntuvasti venäläisten sellu- ja paperitehtaiden kannattavuutta ja tätä kautta myös kilpailukykyä. Lähde: Lesprom.ru

Luonnonvaraministeriön tuki metsäteollisuusinvestointien verohelpotuksille

Luonnonvaraministeriö kannattaa verohelpotusten myöntämistä yhtiöille, jotka investoivat metsäteollisuuteen. Asiasta ilmoitti varaministeri Anatoli Tjomkin puhuessaan Maailman talousfoorumissa Moskovassa aiemmin tällä viikolla. Tjomkinin mukaan tällä hetkellä pohditaan metsävaroja koskevan verolainsäädännön keventämistä. Toimenpiteinä varaministeri mainitsi mm. verohelpotukset ja määräaikaisen verovapauden myöntämisen. Varaministerin mukaan metsäsektorin on jo lähiaikoina ratkaistava kysymys raakapuun viennin rajoittamisesta ja pitkälle jalostettujen puutuotteiden valmistuksen lisäämisestä. Venäjän hallitus saa marraskuussa käsiteltäväkseen metsäsektorin kehittämisluonnoksen ja samassa yhteydessä tullaan keskustelemaan ehdotuksista raakapuun viennin …

Metsätalousvirasto valmis jakamaan valtuuksiaan

Pietarissa pidetyn VII kansainvälisen metsäfoorumin yleiskokouksen pääteemaksi nousi Venäjän metsäalan hajanaisuus. Metsätalousviraston johtajan Valeri Roschupkinin mukaan nykyisten 20 000 metsäorganisaation on ehdottomasti yhdistyttävä ja luotava ”liittojen liitto” pystyäkseen ajamaan metsäalan etuja uskottavasti valtiovallan elimissä ja ulkomaisten kuluttajien suhteen. Roschupkinin mukaan Metsäteollisuudenharjoittajien ja puunviejien liitto metsäsektorin etuja ajavana järjestönä ei enää tyydytä viranomaistahoja. Tämän vuoksi metsätalousvirastossa ollaan varsin toiveikkaita äskettäin perustetun Metsä-, sellu- ja paperi- sekä puunjalostusteollisuuden yhdistysten ja liittojen konfederaation …

Venäjän metsäviraston johtaja Roštšupkinin puhe metsäsektorin tilasta vuosina 2004-2005

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Metsätalousviraston johtaja Valeri Roštšupkin kävi läpi metsäsektorin tämän ja viime vuoden saavutuksia Pietarin kansainvälisessä metsäfoorumissa viime viikolla pitämässään esitelmässä. Metsäviraston tulevaisuuden painopistealueet ovat metsitys, metsien palontorjunta, metsien suojelu hyönteis- ja tautituhoilta, taistelu laittomia hakkuita vastaan sekä tehokas metsien hyödyntäminen Puheen sisältö on osin nähtävä poliittiseksi vastavedoksi Metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liiton vetämälle Roštšupkinia vastaan suunnatulle parjauskampanjalle Lue muistio

Avoimuutta metsäsuunnitteluun

Luoteis-Venäjän metsäsuunnitteluyritys Sevzaplesproekt on julkaissut nettisivuillaan ensimmäisen kerran Venäjän metsäsuunnittelun historiassa toisen metsäsuunnittelukokouksen pöytäkirjat kaikkiaan viiden leshozin osalta Irkutskin, Luoteis-Venäjän ja Leningradin alueilta. Toisen metsäsuunnittelukokouksen tarkoituksena on sopia federaatio-, piiri- ja aluetason virkamiesten kesken taloudellisen toiminnan suunnittelussa ja laskennallisen hakkuusuunnitteen määrittelyssä syntyneistä erimielisyyksistä. Käytännössä toisessa kokouksessa sovitaan suunnitelmalle asetettavista taloudellisen toiminnan tavoitteista ja näin ollen kokouspöytäkirja on yksi leshozin tärkeimmistä dokumenteista metsätaloussuunnitelman koko voimassaoloajan. Voimassaolevan metsälainsäädännön mukaan pöytäkirjat ovat julkisia …

Uusi metsälaki mennee Duuman toiseen käsittelyyn marraskuun puolivälissä

Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova Uuden metsälain valmistelu on herättänyt suurta mielenkiintoa ja se on houkutellut yli 6000 kommenttia ja korjausehdotusta. Duuman huhtikuisen ensimmäisen käsittelyn jälkeen tekstiin on tehty jo yli 120 muutosta. Metsälakiehdotuksen toinen käsittely on lykätty kesäkuulta syksyyn 2005. Korjauksien toivotaan olevan valmiita 15. lokakuuta mennessä, jonka jälkeen laki viedään toiseen käsittelyyn marraskuun puolivälissä. Lakiuudistuksen myötä myös 30-70 asetus- ja ohjetason määräystä tulee uusittaviksi. Näiden kaikkien uudistaminen johtaa siihen, …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.