Investlesprom investoi Vologdan alueelle

Vologdassa allekirjoitetun kolmikantasopimuksen mukaan Moskovan Pankki ja Investlesprom investoivat Vologdan alueen metsäsektorille yli 23 mrd. ruplaa seuraavien viiden vuoden aikana, tiedottaa yhtiö. Investoinnit suunnataan ennen kaikkea pinnoitetun paperin tuotannon käynnistämiseen ja Vologdan alueen puunkorjuun kehittämiseen. Investlesprom on myös tehnyt John Deeren kanssa sopimuksen 29 metsäkoneen toimittamisesta Karjalaan ja Vologdan alueelle. Puunkorjuun kehittämiseen investoidaan yli 650 miljoonaa ruplaa. Vologdan alueella Investlesprom -holdingyhtiöön kuuluvat Sokolin sellu- ja paperitehdas, puutalotehdas Sokolskij DOK sekä …

Venäjän metsäteollisuuden viennin arvo kasvanut

Venäjän metsäteollisuuden ulkomaanvienti on vähentynyt määrällisesti sahatavaraa lukuunottamatta tammi-lokakuun aikana edellisvuoteen verrattuna. Viennin arvo on kuitenkin noussut huomattavasti. Esimerkiksi raakapuun vientimäärät pienenivät kolme prosenttia, kun arvo nousi 28 %. Lähteet: Venäjän tullin tilastotiedote, vientitilasto 1-10/2007, vientitilasto 1-10/2006

Metsänkäytön valvonnan tuloksia

Venäjän metsätalousvirasto on tehnyt yhteenvedon metsien satelliitti- ja lentovalvonnan tuloksista vuodelta 2007. Viraston varajohtaja Mihail Girjaevin mukaan laittomista hakkuista koituu varovaisimmankin arvion mukaan 2,2 mrd. ruplan tappiot. Metsätalousvirasto jatkaa metsänkäytön vuonna 2004 aloitettua satelliittivalvontaa. Tällä hetkellä valvonta kattaa 19 aluetta, joilla metsänkäytön kokonaispinta-ala on noin 113 milj. hehtaaria. Tutkittujen hakkuualojen määrä on kasvanut koko ajan, vuonna 2006 niitä tutkittiin 171 000 hehtaarin verran, mutta vuonna 2007 jo 304 000 hehtaaria. …

Suomalaisia puutaloja näytteille Pietariin

YIT:n pietarilainen tytäryhtiö YIT Lentek on ostanut runsaan viiden hehtaarin maa-alueen pientalorakentamista varten Pietarin lähistöltä, tiedottaa yhtiö. Alueen rakentaminen aloitetaan kevään 2008 aikana YIT:n ja suomalaisen taloteollisuuden yhteisenä 28 pientalon asuntonäyttelyhankkeena, joka huipentuu loppukesällä 2008 pidettäviin asuntomessuihin. YIT:n lisäksi alueen rakentamiseen osallistuvat Finndomo, Honkarakenne, Vehasen Saha sekä PL-Rakennuttaja. Alueella pidetään 15.8. – 15.10.2008 suomalaistyyppiset asuntomessut. Kaikki alueen talot ovat puutaloja, vaikka rakentajayritykset soveltavatkin erilaisia teknologioita. Lähde: YIT Oyj

Solombalales -holdingyhtiön kehityssuunnitelmat

Keväällä 2007 Arkangelin metsäsektorille ilmestyi uusi holding-yhtiö Solombalales, jonka suunnitelmia esitteli Adam Smith -instituutin järjestämässä konferenssissa pääjohtaja Ivan Borodin. Holding-yhtiön hallinnon keskeisimmät sektorit ovat puunkorjuu, sahaus- ja puunjalostus sekä sellu- ja paperiteollisuus. Holding-yhtiö Solombalalesin tärkein yritys on Solombalan sellu- ja paperitehdas, lisäksi yhtiöön kuuluu useita korjuuyrityksiä ja puunjalostuslaitos Solombalskij LDK. Holding-yhtiön kehitysstrategiassa vuoteen 2010 asti määritellään tavoitteiksi selluntuotantomäärien nostaminen 25 prosentilla eli 280 000 tonniin vuodessa, sahatavaratuotannon lisääminen 50 prosentilla …

Puuntuonti Suomeen tammi-syyskuussa 2007

Metsäntutkimuslaitoksen metsätilastotiedotteen mukaan syyskuussa Suomeen tuotiin 1,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä vastasi viimevuotista ja oli kuluvan vuoden kuukausista kolmanneksi suurin. Venäjän puutullien korotukset eivät ole hiljentäneet raakapuun tuontia. Tammi–syyskuun puun tuonti päätyi 12,8 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli viidenneksen edellisvuotista pienempi. Syyskuuta lukuunottamatta puun tuonti on jäänyt joka kuukausi edellisvuotista vähäisemmäksi. Tuontipuun hinnat ovat vuoden alusta lähtien nousseet voimakkaasti. Syyskuun hinnat antavat kuitenkin jo viitteitä nousun hidastumisesta tai taittumisesta. Koivu- …

Venäjän hallituksen yhteyteen metsäneuvosto

Metsäteollisuuden aloitteesta Venäjän hallituksen yhteyteen perustetaan metsäalan neuvosto, kertoi pääministeri Zubkov hallituksen kokouksessa. Tavoitteena on koordinoida ja etsiä ratkaisuja metsäalaa vaivaaviin kysymyksiin. Tehtävässä ei ole onnistuttu tähän mennessä. Hallituksen määräys vuodelta 2002 ei ole tuottanut tulosta ja vuonna 2005 aloitettu metsäalan tavoiteohjelma on edelleen keskeneräinen. Venäjällä toimii 13 000 raakapuun viejää ja laittomuudet kukoistavat. Perustettavan neuvoston on määrä osaltaan edistää puun jalostuksen kehittymistä ja raakapuun viennin vähenemistä. Pääministeri johtaa itse …

Rautelle 15 miljoonan euron tilaus Venäjältä

Raute Oyj on saanut noin 15 miljoonan euron arvoiset vaneriteknologiatilaukset venäläiseltä Sveza Groupilta, tiedottaa yhtiö. Tilaus sisältää useita erilaisia vanerintuotantolinjoja Sveza Groupin eri tehtaille. Konetoimitukset ja käyttöönotot ajoittuvat vuoden 2008 loppupuolelle. Sveza Group on johtava, venäläinen puutuoteteollisuusyritys, jolla on Venäjällä viisi tuotantolaitosta. Sveza Groupin valmistamat tuotteet ovat vaneri, pinnoitettu vaneri ja lastulevy. Yhtiön vuosittainen vanerituotantokapasiteetti on 660 000 m³ ja se on Euroopan suurin koivuvanerin valmistaja. Lähde: Raute Oyj

Mondin Syktyvkarin investointihanke käyntiin

Mondin Syktyvkarin sellu- ja paperitehtaan modernisointihanke käynnistyy, kun toimintaehdoista on päästy sopimukseen. Investoinnin suuruus on 525 miljoonaa euroa. Sopimukset keskeisimmistä laitteista on tehty ja toimitukset alkavat keväällä 2008. Hanke valmistuu vuoden 2010 loppuun mennessä. Lähde: Mondi

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.