Stora Enso parantaa puunhankintaketjun avoimuutta yhteishankkeella

Stora Enso sekä kustantamot Axel Springer, the Random House Group UK ja Time Inc. ovat yhdistäneet voimansa pilottihankkeessa parantaakseen puunhankintaketjunsa avoimuutta. ”Venäjältä avoimuudella” –hankeessa joukko metsäteollisuuden ja kustannustoiminnan johtavia yrityksiä pyrkii yhdessä venäläisen osapuolen kanssa parantamaan Venäjän puunhankinnan vastuullisuutta sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja ekologisia olosuhteita. Tihvinän alueella toimiva projekti keskittyy erityisesti puun laillisuuteen, työolosuhteisiin, paikallisyhteisön hyvinvointiin ja Venäjän ympäristökysymyksiin. Venäläisenä partnerina hankkeessa on hakkuuyhtiö Russki Les. Hankkeessa on tähän …

Venäjän talouskehitysministeri Gref: syksyllä päätetään raakapuun vientitullikorotuksista

Venäjän hallitus suunnittelee korottavansa raakapuun vientitulleja, kertoi talouskehitysministeri German Gref Irkutskissa Baikalin uutispalvelun mukaan. Hänen mukaansa maltillinen tariffikorotus on välttämätön toimenpide metsävarojen tehokkaan käytön kannalta. Suuriin korotuksiin ministerin mukaan ei kannata lähteä, sillä ne pysäyttäisivät tuotannon ja siten menetettäisiin tuhansia työpaikkoja. Nyt valmisteltavan keskipitkän aikavälin korotussuunnitelman avulla metsäteollisuudenharjoittajat pystyisivät valmistautumaan korotuksiin. Grefin mukaan Venäjän hallitus kaavailee tullien poistamista kaikilta sellaisilta laitteilta, joita ei Venäjällä valmisteta. Tämä koskisi mm. puunjalostuslaitteita. Metsäteollisuus …

Karjalan hallitukselta tuki OSB-levytehtaan rakentamiselle

Karjalan tasavallan päämiehen Sergei Katanandovin päätöksellä on perustettu työryhmä tukemaan OSB-levytehtaan rakentamishanketta, tiedottaa Karjalan rakennusministeriö. Eri ministeriöiden, virastojen ja Petroskoin kaupunginhallinnon edustajista koottua ryhmää johtaa rakennusministeri Valeri Momotov. OAO Karelia DSP:n tekninen johtaja Aleksandr Trofimov esitteli työryhmän ensimmäisessä kokouksessa hankkeen liiketoimintasuunnitelmaa. Suunnitteilla olevasta tehtaasta tulisi Venäjän ensimmäinen OSB-levyjen tuottaja. Täysin automatisoitavan tehtaan kapasiteetiksi ilmoitetaan 200 000 m³ vuodessa. Valmistuttuaan tehdas toisi tasavaltaan 500 uutta työpaikkaa. Työryhmä teki omat ehdotuksensa noudatettavista …

An Analysis of Logging Companies in the Republic of Karelia

Gerasimov, et al. 2005. Metlan työraportteja 16. Työraportti tarjoaa kattavan yleiskuvan Karjalan puunkorjuuyritysten nykytilasta. Metsäsektorin muutokset viimeisen vuosikymmenen aikana ovat asettaneet puunkorjuuyritykset Karjalan tasavallassa mittavien haasteiden eteen. Raportissa esitellään liiketoimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten muutospaineiden vaikutuksia puunkorjuuyritysten kehitystarpeisiin niin teknologian, laitteiston kuin johtamisjärjestelmienkin osalta. http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1973-3

Mondin Syktyvkarin tehdas laajentaa FSC-sertifointiaan

OAO Mondi Business Paper Syktyvkarskij LPK aikoo kieltäytyä vastaanottamasta kansainvälisten standardien mukaan sertifioimatonta puuta 3,5 vuoden kuluttua kirjoittaa Wood-ru –portaali viitaten yrityksen pääjohtajan lehdistötilaisuuteen. Syktyvkarin sellu- ja paperitehdas on jo vuodesta 2004 alkaen toteuttanut FSC-järjestelmän mukaista metsäsertifiointia Koigorodskin ja Sysolskin leshozeissa. Tämän vuoden tavoitteena on lisätä tehtaalle toimitettavan sertifioidun raaka-aineen osuutta. Sertifiointi tehdään yhtiön kaikilla vuokrapalstoilla ja tytäryhtiöissä. Syktyvkarin tehtaan johtajan mukaan 3,5 vuotta riittänee kaikkien tehtaalle puuta toimittavien tahojen …

Karjalan viranomaiset haluavat tehostaa hakkuita vuokra-alueilla

Karjalassa on annettu metsää pitkäaikaiselle vuokralle 48 yritykselle, selviää Karjalan talouskehitysministeriön katsauksesta. Yli puolet korjuuyrityksistä toimii tappiolla ja eräiden yritysten todelliset hakkuumäärät ovat huomattavasti pienemmät kuin niille vuokrasopimuksilla annettu hakkuusuunnite. Hakkuumäärien vähenemiseen on olemassa joukko objektiivisia syitä (koneiden kuluneisuus, ammattitaitoisen työvoiman puute, kustannusten nousu, sääolot, jne.), mutta niistä huolimatta Karjalan tasavallan viranomaiset odottavat yritysten nostavan hakkuumääriään. Sopimusten valvontaa tiukennetaan ja tarvittaessa sopimukset voidaan purkaa. Näin on jo esimerkiksi käynyt N-Invest …

Kronostar ottaa Venäjällä käyttöön maailman suurimman MDF-linjan

Kronostarin MDF-linjan rakennustyöt on saatu päätökseen Sharjassa Kostroman alueella, tiedottaa yritys. Linjan työleveys on 2,8 m ja puristimen pituus 48,5 m. Kapasiteetiltaan 430 000 m³ vuodessa tuottava linja on maailman suurin. Tällä hetkellä Kronostarin merkitys on varsin suuri sveitsiläiselle Krono-konsernille Itä-Euroopan markkinoiden haltuunotossa. Reilun kolmen vuoden aikana on toteutettu uuden puunjalostustehtaan kaksi rakennusvaihetta. Toiseen vaiheeseen on kuulunut mm. uusien laminointilinjojen käyttöönotto. Linjoilla tuotetaan korkealaatuisia puulastulevyjä ja MDF-levyjä sekä HDF-levyjä laminaattilattioita …

Venäjän tuontipuussa ei ole tavattu mäntyankeroisia

Viime maaliskuusta alkaen tiukemman tarkastuksen alaisesta, Venäjältä tuotavasta havupuutavarasta ei ole löydetty yhtään mäntyankeroista, vain muutama sukkulamato, kirjoittaa Metsälehti. Puolen vuoden aikana Kasvintuotannon tarkastuskeskus on tutkinut pistokokein noin 700 tuontipuuerää ja lisäksi tarkastanut kaikkien Venäjältä tulevien puukuormien asiakirjat. Venäjän Euroopan puoleisilta alueilta tulevasta havupuutavarasta tarkastetaan pistokokein yksi prosentti. Kaikki lehtikuusierät sekä Aasian puoleiselta Venäjän alueilta tulevat havupuuerät tarkastetaan kokonaan. Kaikilla puutavaraerillä on oltava Venäjän viranomaisten myöntämä terveystodistus. Tarkastajien mukaan mäntyankeroisen …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.