Arkangelin alueella suunnitellaan keskitettyä metsämarjojen keruuta ja jalostusta

Arkangelin aluehallinto käynnistelee metsämarjojen keskitettyä keruuta ja jalostusta. Alueen luonnonvarat ovat mittavat, pelkästään puolukkaa ja karpaloa on yli 50 miljoonaa kiloa. ”Metsämarjojen keruu ja jalostus on varsin ajankohtaista alueen talouden ajauduttua kriisiin, jolloin monet metsähallinnon työntekijöistä ovat jääneet työttömiksi”, toteaa aluehallinnon edustaja. Suunnitelmissa on, että aluehallinto tukee uuden liiketoiminnan organisointia. Pariin kolmeen metsänhoitoalueeseen kaavaillaan marjankeruu- ja jalostuskeskuksia. Asiaa selvittävän työryhmän on määrä helmikuuhun mennessä löytää metsämarjojen potentiaaliset kuluttajat, aloittaen venäläisistä …

Luoteis-Venäjän tulli odottaa vientimäärien huomattavaa vähenemistä

Luoteis-Venäjän tullipäällikön Mihail Prokofjevin antaman arvion mukaan ulkomaankaupan tavaramäärät laskevat tänä vuonna vähintään neljänneksen, kirjoittaa Kommersant-SPB lehti. Tammikuun aikana vientimäärät ovat supistuneet lähes puoleen. Talouskriisi on vaikuttanut varsinkin kemianteollisuuden, puun ja paperin viejiin. Luoteis-Venäjän tullipiirissä Pietarin ja Baltian tullitoimipaikoissa tavaranvaihto on vähentynyt 45 ja 50 % edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Suurin vientituoteryhmä ovat kemian tuotteet ja polttoaineet, toiseksi suurin metallit ja metallituotteet ja kolmanneksi suurin puu, paperi ja puunjalostustuotteet. Lähde: Kommersant-SPB …

HS: Poliisi selvittää Venäjän puukaupan maksuja

Keskusrikospoliisin itäisen alueen yksikkö selvittää venäläisille maksettujen puukauppamaksujen palautumista veroparatiisien kautta Suomeen, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Tutkinnan kohteena on metsäteollisuuden palveluksessa työskennelleen henkilön törkeä veropetos. Keskusrikospoliisi on selvitellyt suomalaisten metsäyhtiöiden ja venäläisten puunmyyjien välistä puukauppaa jo pitkään. Metsäyhtiöiden on epäilty ohjaavan osan puukauppasummasta veroparatiiseihin ja vain osan venäläisille myyjille. Epäily rahan palautuksesta Suomeen on uusi asia. Verohallituksen epäilyn mukaan puukaupassa veroparatiisien kautta huijataan ensisijaisesti Venäjän viranomaisia, mutta myös Suomelta jää veroja …

Metsäteollisuuden tuotanto vuonna 2008

Venäjän tilastopalvelu Rosstat on julkaissut tuotantolukuja vuodelle 2008. Metsäteollisuuden tuotanto on laskenut lastulevyä ja kartonkia lukuun ottamatta. Suurin pudotus oli sahatavaran tuotannossa, joka väheni lähes 10 %. Keskeisimpien metsäteollisuustuotteiden tuotanto: Lähde: Rosstat

Oikeuden päätös Arkangelin sellu- ja paperitehtaan osakekannasta

Moskovan arbitraatio-oikeus on antanut päätöksensä Federaation valtionomaisuuden hallintoviraston (Rosimuschestvo) Pulp Mill Holding -yhtiötä vastaan nostamasta jutusta, tiedottaa Arkangelin sellu- ja paperitehdas. Arbitraatio-oikeus ei suostunut mihinkään Rosimuschestvon vaatimuksista. Vuonna 2007 nostamassaan kanteessa Rosimuschestvo vaati takavarikoimaan 20 % Arkangelin sellu- ja paperitehtaan osakkeista itävaltalaiselta Pulp Mill Holding GmbH -yhtiöltä ja luovuttamaan ne Venäjän federaatiolle. Vaatimuksiaan Rosimuschestvo perusteli vuoden 1994 tapahtumilla. Tuolloin valtio antoi Arkangelin sellutehtaan osakkeista 20 % Severnaja tselluloza nimiselle metsäteollisuuden …

Pihkovan alueen massatehdashanke vastatuulessa

Pihkovan alueelle Dedovitshin piiriin suunniteltu sellutehtaan rakentamishanke on joutunut hankaluuksiin, kirjoittaa uutistoimisto Pskovskoe Agenstvo Informatsii. Pihkovan alueen investointikomitean puheenjohtaja Dmitri Razumovin mukaan maailmaa vaivaavan laman vuoksi puunjalostustehtaan rakennussopimuksen allekirjoittanut sijoittaja ei ole pystynyt etenemään suunnitellussa aikataulussa. Alueen hallitus käy neuvotteluja uuden potentiaalisen sijoittajan kanssa. Heinäkuussa 2005 Pihkovan alueen hallitus ja sijoittajat allekirjoittivat sellutehtaan rakennusta koskevan aiesopimuksen, jonka mukaan rakennustyöt olisivat alkaneet 2008 ja päättyneet 2010. Huhtikuussa 2008 Pihkovan aluehallinto esitteli …

Venäjän metsäteollisuus vähentää henkilöstöään

Venäläisten metsäteollisuusyritysten tuotannon ja henkilöstön sopeutustoimista tiedotetaan vaihtelevalla avoimuudella. Viime aikoina henkilöstön vähentämissuunnitelmista on uutisoitu mm. seuraavaa: Arkangelin alue Uutistoimisto IA Regnum kirjoittaa Arkangelin alueen henkilöstövähennyksistä viitaten Arkangelin alueen metsäalan ammattiliiton johtajalta ja varajohtajalta saatuihin tietoihin. Regnumin mukaan Arkangelin puunjalostuslaitos ”Arhangelskij LDK 3” vähentää 648 henkilöä. Irtisanomiset aloitetaan helmikuussa, jolloin ne kohdistuvat 219 henkilöön. Myöhemmin on tarkoitus irtisanoa lähes kaikki loput työntekijät ja pysäyttää yrityksen toiminta kesään mennessä. Äänisen puunjalostuslaitos …

Venäjän hallitus tukee merkittävimpiä yrityksiä

Venäjän hallituksen asettama komissio talouden kestävän kehityksen tehostamiseksi on vahvistanut luettelon strategisesti merkittävimmistä yrityksistä. Luettelo ei ole kaikenkattava, vaan sitä voidaan täsmentää komission päätöksellä. Yrityksen ottaminen luetteloon ei takaa rahallista tukea. Tärkeintä on tukea yritysten kestävyyttä, ei ainoastaan lainoituksella vaan myös muilla tavoin, esimerkiksi myöntämällä valtiontakauksia, korkotukea, auttamalla rästiverojen maksujärjestelyssä, tekemällä valtiontilauksia sekä tullimaksupoliittisia tukitoimia. Lisäksi yritystoiminnan lopettamisesta aiheutuvia sosiaalis-taloudellisia haittoja pyritään minimoimaan. Metsäteollisuuden osalta luetteloon pääsivät seuraavat yritykset:OOO Lesopromyshlennaja …

Asetus puutullien siirtämisestä

Venäjän hallituksen asetus ”Postanovlenie 24.12.2008 N 982” siirtää raakapuun vientitullien korotusta vuodella. Asetuksen mukaiset tullit ovat: Havupuu ja halkaisijaltaan yli 15 cm koivu 1.1.2009 alkaen: 25 % vähintään 15 €/m³ 1.1.2010 alkaen: 80 % vähintään 50 €/m³ Halkaisijaltaan alle 15 cm koivu 1.1.2009 alkaen: 0 % 1.1.2010 alkaen: 0 % Haapa 1.1.2009 alkaen: 10 % vähintään 5 €/m³ 1.1.2010 alkaen: 80 % vähintään 50 €/m³ Lähde: Venäjän hallituksen nettisivut

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.