Venäjän pinta-alasta suojeltu 2,5 %

Venäjällä on nykyään 101 valtion luonnonsuojelualuetta (33,7 milj. ha) ja 39 kansallispuistoa (7 milj. ha). Lisäksi neljän kansallispuiston (Habarovskin alue, Arkangelin alue, Chukotskin piiri) ja kahden luonnonsuojelualueen (Leningradin alue, Altain tasavalta) perustaminen on asiakirjojen valmisteluvaiheessa. Vuodesta 2005 lähtien suojelualueiden valmistelu- ja perustamismenetelmää on uudistettu ja vuosina 2006-2007 on perustettu 4 kansallispuistoa. Nyt Venäjän pinta-alasta on suojeltu 2,5 %, mikä on 0,5 % enemmän kuin vuonna 2005. Lukua aiotaan nostaa 2,8 …

Ruukki Group sopimukseen Venäjän sahan päätuotantolaitteista

Ruukki Group -konserni ja Heinolan Sahakoneet Oy ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen Ruukki Groupin Venäjälle Kostroman alueelle tulevan sahalaitoksen laitteista ja koneista, tiedottaa yhtiö. Sopimus käsittää laitoksen sahaosaston, tuorelajittelun, rimoituksen, lajittelulaitoksen sekä paketointilaitoksen. Neuvottelut muista sahan laitteistoista ovat loppuvaiheessa. Sahaustoiminnan on määrä alkaa vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä. Laitoksen kapasiteetti on 500 000 kuutiota sahatavaraa vuodessa, alkuvaiheen suunniteltu tuotantomäärä on noin 300 000 m³. Lähde: Ruukki Groupin sijoittajauutiset

Karjalan sisäasiainministeriö: Laittomat hakkuut vähentyneet

Karjalan sisäasiainministeriön talousrikollisuuden vastainen hallinto on todennut laittomien hakkuiden määrän vähentyneen Karjalassa. Laittomasti kaadetaan 0,2 % korjatun puun määrästä. Vuoden alusta alkaen miliisit ovat todenneet 103 laitonta hakkuuta, kun esimerkiksi vuonna 2001 luku oli yli kaksi kertaa suurempi. Metsärikollisuuden kitkemiseksi on perustettu väliaikainen yksikkö ja laadittu ohjelma, jonka puitteissa järjestysvalta ja valvontaelimet toimivat yhdessä asian ratkaisemiseksi. Sen sijaan Arkangelin alueella laittomat hakkuut ovat lisääntyneet. Tämän vuoden alusta lähtien siellä on …

Karjalan luonnonvarahallinnon valtuuksien perumista harkitaan

Venäjän metsäviraston tekemässä ylimääräisessä luonnonvarojen käytön tarkastuksessa havaittujen rikkeiden vuoksi luonnonvaraministeri Juri Trutnev on jättänyt pääsyyttäjänvirastolle pyynnön mitätöidä kaivannaisten louhintaan myönnetyt lisenssit ja harkitsemaan valtion metsävarannon ja kaivannaisten hallinnointia koskevien valtuuksien perumista, tiedottaa Luonnonvaraministeriö. Karjalan päämies Katanandovia Trutnev kehottaa pysäyttämään lisenssin saaneiden tahojen toiminnan, kunnes asia on selvitetty. Tarkastuksessa havaittiin, että Karjalan teollisuus- ja luonnonvaraministeriö on vuosina 2006 – 2007 federaation lainsäädännön vastaisesti myöntänyt ilman huutokauppamenettelyä juridisille henkilöille 164 kaivannaisten …

Luonnonvaraministeriössä ei muutoksia

Presidentti Putin ei tehnyt muutoksia metsävarojen käyttöä ohjaavaan federaatiotason hallintoon. Luonnonvaraministerinä jatkaa Juri Trutnev ja Luonnonvaraministeriön alaiset virastot jäävät entiselleen (metsä-, vesi-, öljy- ja luonnonkäytön tarkastusvirasto). Lähteet: Presidentin www-sivut uutinen1, uutinen2

Ympäristöjärjestöt vetoavat metsäpalojen lentovalvontajärjestelmän puolesta

Kansainvälinen sosiaalis-ekologinen liitto ja Luonnonsuojelukeskus ovat vedonneet presidentti Putiniin metsäpalontorjuntaa uhkaavan tilanteen vuoksi. Hallinnollisen uudistuksen seurauksena lentokoneista tehtävää metsäpalojen torjuntaa harjoittava Avialesoohrana on vuoden 2007 alussa lopettanut toimintansa. Sen alaiset organisaatiot on luovutettu subjekteille, mikä hankaloittaa joukkojen ja laitteiden liikkumista nopeasti muuttuvien metsäpalojen sattuessa. Monilla alueilla, joissa metsäpaloja on paljon, valtion subventioista on jo pulaa, minkä vuoksi tehokas palontorjunta on mahdotonta. Venäjän hätätilaministeriön panos voimavarojen ja välineiden saamiseksi ei ole …

Ponsse yhteistyöhön Moskovan yliopiston kanssa

Moskovan metsäyliopisto aloittaa modernia puunkorjuuteknologiaa hyödyntävän koulutusohjelman yhteistyössä Ponssen kanssa, kerrotaan Ponssen tiedotteessa. Tavoitteena on tarjota laaja-alaisesti tavaralajimenetelmän koulutusta Venäjän suurimman metsäalan yliopiston kanssa. Puunkorjuu kokorunkomenetelmällä on ollut Venäjällä vallitseva menetelmä, mutta tavaralajimenetelmä valtaa jatkuvasti alaa, sillä ympäristöystävällisen ja tehokkaan tavaralajimenetelmän edut ovat kiistattomat, kertoo Ponssen Venäjän tytäryhtiön toimitusjohtaja Ville Siekkinen. Siekkisen mukaan Venäjällä halutaan aktiivisesti olla kehityksen kärjessä modernin puunkorjuuteknologian hyödyntämisessä. Ponsse katsoo, että Moskovan yliopiston rooli Venäjän metsäteollisuuden …

Karjalan metsäsektorikatsaus

Karjalan ja Luoteis-Venäjän muiden alueiden metsäteollisuuden harjoittajat kokoontuivat 12. syyskuuta Karjalan tasavallan hallitukseen keskustelemaan metsänkäytöstä ja -hoidosta vuoden alusta voimaan tulleen uuden metsälain valossa. Uudessa metsälaissa metsätalouden määräykset ja termit ovat muuttuneet aikaisemmista. Karjalan tasavallassa on valmistauduttu ottamaan vastaan ennen valtiolle kuuluneet toimivaltuudet perustamalla valtionmetsäkomitea ja antamalla kestävän metsänkäytön ja metsäsektorin kehittämisen koordinointi teollisuus- ja luonnonvaraministeriölle. Puheenjohtajana toimineen pääministeri Tshernovin mukaan hallituksen toimenpiteiden ansiosta puunkorjuuyritykset ovat välttyneet toiminnan keskeytyksiltä. Kaiken …

Karjalan luonnonsuojelusuunnitelmat

Karjalassa ei ole yli kymmeneen vuoteen perustettu aluetason luonnonsuojelualueita, mutta nyt Karjalan tasavallan hallitus on tehnyt suunnitelman kaikkiaan yli 1,5 miljoonan hehtaarin suojelemisesta, tiedottaa ympäristöjärjestö SPOK. Heinäkuussa 2007 hallitus hyväksyi asemakaavalain nojalla Karjalan tasavallan aluesuunnitelman, joka määrittelee mm. rakentamis- ja matkailutoimintojen edistämistä sekä edellä mainittujen luonnonsuojelualueiden perustamista. Suunnitellut suojelualueet käsittävät noin 9 % tasavallan metsävarannosta. Aloite on tasavallalle tärkeä keino lopettaa arvokkaiden luontokohteiden suojelusta käydyt kiistat. Suunnitelmassa piilee paljon luonnonsuojelualueiden …

Segezha Packaging ostaa kaksi tehdasta Turkista

Segezha Packaging (Segezha) on tehnyt sopimuksen turkkilaisyrityksen Isiklar Ambalaj kanssa kahden säkkitehtaan ostosta. Tehtaiden tuotantokapasiteetti on yhteensä 300 miljoonaa säkkiä. Kauppa saatetaan päätökseen ennen marraskuun 2007 loppua. Segezha kuuluu venäläiseen Investlesprom-ryhmään ja on maailman toiseksi suurin paperisäkkien valmistaja. Se tuottaa noin 1,3 mrd säkkiä vuodessa kymmenessä maassa Euroopan ja Venäjän alueella työllistäen 1500 henkilöä. Lähde: Investlesprom

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.