Keskustelua metsäsertifioinnista

Pietarissa järjestetyssä talousfoorumissa keskusteltiin makrotalouden ongelmien lisäksi myös metsäsektorista. Asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, että vain metsäteollisuudella on mahdollisuus yltää 20-30 miljardin dollarin vientiin, mikä yltäisi samalle tasolle öljy- ja kaasusektorin kanssa. Nykyisin vienti on kuitenkin vain 5 mrd dollaria. Metsäteollisuuden kasvua jarruttaa mm. metsänkäytön sertifioinnin puuttuminen. Metsäsertifioinnin ongelmista keskusteltiin työryhmäsää, johon osallistui yli 80 henkilöä, edustaen mm. Venäjän duumaa, eri ministeriöitä, tiedelaitoksia sekä suuria metsäteollisuusyrityksiä. Lähes 75 % pyöreästä puusta, …

Rautatiekuljetukset metsäteollisuuden ongelma

Kuljetusten sujuvuus on tärkeä puunjalostusyrityksen toiminnalle, mutta vaikuttaa myös investoijien intresseihin. Vaikka Venäjän valtionrautatiet on kuuluisa luotettavuudestaan, käytäntö on toinen ja ongelmat ovat yleisiä. Suurimpina ongelmina ovat tilausten pitkä ja kaoottinen käsittelyprosessi sekä liikkuvan kaluston puute. Ulkomainen yritys joutuu tilaamaan vaunut vähintään kuukautta ennen kuorman lähettämistä. Varauksesta joutuu suorittamaan etumaksun, mutta takuita siitä, että vaunut todella saapuvat ei ole. Suurella ja vakiintuneella asiakkaallakaan ei ole varmuutta vaunukaluston palautuksesta sovittuna aikana. …

Pihkovan mallimetsä tarjoaa yrityksille tehokkaan metsänkäytön mallin

Pietarilaisen yrityksen ”Progress” edustajat kävivät tutustumassa WWF:n mallimetsään Pihkovan alueella. Mallimetsän tiedottajan Jelena Jablockinan mukaan Progress on Leningradin alueen suurin metsänvuokraaja, jonka hakkuusuunnite on 500 000 m3. Yksi yrityksen osakkeenomistajista on suomalainen Thomesto, joka omistaa 40 % osakkeista. Yritykselle esiteltiin yksityiskohtaisesti Pihkovan mallimetsäprojektissa kehitettyä intensiivistä metsänkäytön mallia, jolla voidaan lisätä hakkuiden tuottoa vähintään 8-10 kertaiseksi ja silti säilyttää biologinen monimuotoisuus. Projektin käytännön kokemusta ehdotettiin sovellettavaksi Progress-yrityksessä. Pihkovan mallimetsän tieteellisen johtajan …

Ensimmäinen kloonimetsä

Sverdlovskin alueella Venäjällä kasvaa maailman ensimmäinen kloonattu metsä. Kloonatut männyt muodostavat yli 10 ha metsikön. Uralilaisten metsänjalostajien mielestä tulevaisuus on juuri tällaisten kasvien. Ulkoisesti puut eivät eroa tavallisista, mutta ne kasvavat kolme kertaa nopeammin ja ovat vaatimattomampia kasvupaikan suhteen. Kloonimännyn jalostamiseen tutkijat käyttivät kaksi vuotta ja tarkoituksena on aloittaa taimien tuotanto laajemmassa mittakaavassa. Hanke on herättänyt metsänhoitajien kiinnostuksen myös Euroopassa. Lähde: NTV

Metsänuudistaminen – metsänhoidon tärkein tehtävä

Laadukas metsänuudistaminen on nykyisin keskeinen osa Venäjän metsätalouden kehittämisstrategiaa. Luonnonvaraministeriön alueellisille yksiköille on annettu tavoitteeksi 750 000 ha uudistamistyöt, joista istutuksen ja kylvön osuus on 201 000 ha. Metsänuudistamisen turvaamiseksi v. 2004-2006 Venäjän taimitarhoille on perustettu lähes 1000 ha kylvöalaa sekä istutettu 80,4 milj. kpl taimia. Määrät kattavat 85-90 % koko tarpeesta. Metsänuudistamistyöt rahoitetaan metsälain mukaan alueiden budjeteista. Lähde: Priroda.ru

Alueiden ympäristö- ja luonnonvarahallintoa uudistetaan

Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova Jo 30 subjektia on hyväksynyt periaatteen, että alueille perustetaan federaation ja subjektin yhteinen ympäristö- ja luonnonvarahallinto. Uudistuksen toteutus on jo aloitettu Karjalan tasavallassa. Uudistus tulee selkeyttämään ja tehostamaan hallintoa ja todennäköisesti se vähentää federaation ja subjektien välisiä jännitteitä luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa. Hallinnon uudistus näyttäisi olevan samalla keino toimivallan delegoimiseksi subjektien suuntaan. Luonnonvarahallinnon uudistus 240603

Metsäpalstoja internethuutokaupasta

Venäjän metsävarojen käytön tehostamiseksi on päätetty perustaa sähköisiä kauppapaikkoja, jotka toimivat Luonnonvaraministeriön tukemina. Ensimmäisenä toimintansa aloittaa metsäpalstojen huutokauppapaikka osoitteessa www.lesoseka.ru. Metsää voivat antaa myytäväksi kaikki Venäjän alueelliset luonnonvarahallinnot. Ostajana voi olla Venäjälle rekisteröitynyt juridinen henkilö. Myöhemmin palveluun avataan myös puutuotteiden kauppapaikka. Metsäpalstojen huutokaupassa voidaan myydä joko hakkuuoikeus tai vuokrata alue. Kohteesta on saatavana etukäteistietoa, esim. puulajijakaumasta, puuston tilavuudesta, alueen teistä, juontomatkasta, jne. Myös lähtöhinta on mainittu. Kohteita voi käydä katsomassa …

Metsänvuokrahakemuksen käsittelyaika lyhenee

Venäjän hallitus on säätänyt kolmen kuukauden enimmäisajan metsäalueen vuokrahakemuksen käsittelylle. Vuokranantajan (leshoz) on käsiteltävä hakemus kuukauden sisällä ja annettava lausuntonsa edelleen metsätalouden aluehallinnolle, joka myös käsittelee asiaa enintään kuukauden ajan. Aikaisemmin aluehallinnon käsittelyaikaa ei oltu rajoitettu. Aluehallinnon esitys käsitellään edelleen Federaation subjektin valtionhallinnossa. Käsittelyajan lisäksi metsänvuokrausta koskeviin säädöksiin on lisätty vuokrahakemuksen hylkäysperuste. Sen mukaan vuokra-anomusta, jossa esitetään hakattavaksi arvokkaita puulajeja enemmän kuin 20 % leshozin keskimääräisestä ko.puulajin määrästä, ei tarvitse …

Leningradin alueelle huippumoderni huonekalutehdas

Yritys ZAO ”Pervaja mebelnaja fabrika” investoi Leningradin alueelle nykyaikaiseen huonekalutehtaaseen. Tuotantoteknologian suunnittelusta ja toimituksesta vastaa saksalainen konsulttitoimisto Schuler, jolla on kokemusta 3500 teollisuuskohteesta ympäri maailmaa. Uuden teknologia sekä nykyaikaisen laadunvalvontajärjestelmän avulla tehtaan tuotannon arvioidaan kasvavan kolmikertaiseksi. Tehdas tulee tuottamaan huonekaluja toimistoon ja kotiin. Uuteen tuotantoon tehtävä investointi on 200-300 milj. ruplaa. Lähde: Luoteis-Venäjän huonekaluteollisuuden liitto

Leningradin alueella halutaan aloittaa lehtipuusellun tuotanto

Leningradin alueen kuvernööri on allekirjoittanut aiepöytäkirjan Svetogorskin sellu- ja paperitehtaan tuotannon kehittämisestä yli 200 milj. dollarilla. Pöytäkirja käsitellään lähiaikoina osakkeenomistaja International Paperin johtokunnassa ja jos suunnitelma hyväksytään, projekti aloitetaan tänä vuonna. Suunnitelma sisältää tuotannon laajentamisen lisäämällä lehtipuun ja erityisesti haavan käyttöä sellunteossa. Lisäksi hankkeeseen sisältyy uuden sahan rakentaminen, tehtaan päästöjen pienentäminen sekä oman energiantuotannon kehittäminen. Lähde: Prime-tass

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.