Mielipiteitä uudesta metsälaista

Venäjän metsälain valmistelua ja päätöksentekoa koko prosessin ajan kritisoineessa metsälehti Lesnaja Gazetassa julkaistiin näkemys uuden metsälain epäkohdista. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava: Venäjän duuma, federaationeuvosto ja presidentti ovat hyväksyneet uuden metsälain, joka eroaa taloudellisen kehittämisen ministeriön vajaat neljä vuotta sitten jättämästä luonnoksesta oleellisesti. Joitakin luonnoksen räikeimmistä epäkohdista on korjattu, osa jätetty entiselleen ja onpa ongelmallisia kohtia tullut lisääkin. Osa ongelmista ilmenee tietenkin vasta lakia käytäntöön sovellettaessa. Tässä luetellaan vain selvimmät …

Stora Enso: Kestävän metsätalouden edistäminen Venäjällä

Venäjän metsäalan liiketoimintatapojen, työturvallisuuden ja kestävän metsätalouden kehittämiseen keskittyneen Tihvinä-Chalna-projektin tuloksista on julkistettu ”Venäjältä – avoimuudella” -selonteko, tiedottaa Stora Enso. Projektiin osallistuivat venäläiset puunkorjuuyhtiöt Russki Les ja Shujales, Stora Enso, kustantamot Axel Springer, The Random House Group UK ja Time Inc. sekä Tetra Pak. Yhteistyössä venäläisten kumppaneiden kanssa parannettiin metsätyöntekijöiden turvallisuuskoulutusta, otettiin käyttöön uutta hakkuutekniikkaa sekä uusia ohjeistuksia ja raportointikäytäntöjä ja haettiin Forest Stewardship Council, FSC:n metsäsertifikaattia. Työtä tarkkailivat korruptionvastainen …

UPM:n Tihvinsky lespromhozin metsänhoito FSC-auditoitu

UPM:n Tihvinsky lespromhosin vuokraamalla 184 000 hehtaarin alalla Venäjällä on tehty FSC-sertifikaatin edellyttämä ulkopuolinen auditointi, tiedottaa yhtiö. Arvioinnin teki auditointiyhtiö SGS Vostok Limited kansainvälisen FSC-sertifiointijärjestelmän periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti. Tihvinsky Lespromhos läpäisi auditoinnin menestyksekkäästi, ja auditoija esittää FSC:n päättäville elimille sertifikaatin myöntämistä. Vuoden 2006 aikana UPM on panostanut venäläisen hakkuuyhtiönsä ZAO Tihvinsky Komplexny Lespromhosin toiminnan kehittämiseen. Yhtiön metsänhoidon ja puunhankinnan kehittäminen kansainvälisten sertifiointijärjestelmien vaatimuksia vastaavaksi on ollut osa työtä. Kehityskohteita …

UPM:n kolmas vanerin tuotantolinja käynnistyi Venäjällä

UPM:n uuden koivuvanerin tuotantolinjan vihkiäisiä vietettiin viime viikolla Chudovossa Venäjällä, tiedottaa yhtiö. Chudovon vaneritehtaalle asennettu kolmas sorvilinja ja kuivaaja lisäävät tehtaan vuosittaista koivuvanerin tuotantokapasiteettia 20 000 kuutiometrillä. Investoinnin jälkeen tehtaan kokonaiskapasiteetti on 100 000 kuutiota koivuvaneria. Uusi linja vahvistaa erikoistuotteiden toimitusmahdollisuuksia erityisesti kuljetusväline- ja parkettiteollisuudelle. Investointi on arvoltaan noin 5 miljoonaa euroa. UPM valmistaa Venäjällä vaneria, viilua ja sahatuotteita. Yhtiön palveluksessa on Venäjällä kaikkiaan noin 1 400 henkilöä, joista tehtailla …

Venäjän raakapuun vienti kasvoi

Venäjän tullipalvelun mukaan raakapuun vienti kasvoi tänä vuonna tammi-lokakuussa 7,7 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Muiden metsäteollisuuden tuotteiden viennin kasvu on ollut hitaampaa, esimerkiksi sahatavaran 2,8 % ja vanerin 2,7 %. Metsäalan osuus koko Venäjän viennistä oli 3,1 %. Tammi-lokakuussa 2006 vietiin ulkomaille 43,4 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Lähde: Venäjän tullipalvelun vientitilasto 1-10/2006, tilaston selitys

Putin allekirjoitti metsälain

Venäjän presidentti allekirjoitti 5.12.2006 metsälain ja sen voimaantuloa säätelevän lain. Metsälaki säätelee metsien käytön, suojelun, metsänsuojelun ja metsien uudistamisen oikeudelliset perusteet. Metsälain mukaan valtion ja kuntien omistusoikeus metsiin säilyy. Metsävarantoon kuuluvat metsäpalstat pysyvät federaation omaisuutena. Laissa on määritelty Venäjän federaation, sen subjektien ja kuntien valtuudet metsäasioissa. Erityisesti on säädetty federaation ao. valtuuksien siirto subjekteissa toimiville valtionviranomaisille. Lisäksi metsälaki määrittelee metsäalueiden vuokrauksen ja metsiköiden osto- ja myyntimenettelyn sekä metsän pysyvään ja …

Kalevalan kansallispuisto perustettu

Karjalaan Kostamuksen kaupungin alueelle on perustettu Kalevalan kansallispuisto, jonka kokonaispinta-ala on 74 400 ha. Puiston perustamisasiakirja on päivätty 30.11.2006. Alue on ensimmäinen perustettu kansallispuisto seitsemään vuoteen. Loppuvuoden aikana Venäjällä on tarkoitus vahvistaa vielä kolme uutta kansallispuistoa. Kalevalan kansallispuistolla on huomattava merkitys koskemattoman luonnon suojelukohteena, se on yksi Fennoskandian suurimmista luonnontilaisen taigan esiintymisalueista. Eläin- ja kasvikunnan lisäksi siellä säilyy myös metsälajien tärkeä geeniperintö. Metsät ovat enimmäkseen mustikka- ja puolukkatyyppisiä männiköitä. Lähde: …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.