Venäjän metsien inventointia uudistetaan

Uusi valtakunnallinen metsien inventointimenettely on astunut voimaan, kirjoittaa metsälehti Rossijskie lesnye vesti. Tällä hetkellä inventoitavia metsiä on 1 187 miljoonaa hehtaaria. Kyseessä on lähes 60 % Venäjän pinta-alasta. Uuden metsälain myötä metsä inventoidaan periaatteellisesti eri pohjalta. Venäjän metsävarannot on jaettu metsäalueisiin tai -vyöhykkeisiin, joita on yhteensä 34. Jokainen vyöhyke on jaettu sovittuihin inventointiyksiköihin (tarkkailupisteisiin) eli tietyn suuruisiin pinta-aloihin, joilla asiantuntijat tarkkailevat metsän tilaa. Asiantuntijoiden tehtävänä on arvioida metsäpalstan tilaa, tehdä …

Venäjän metsäteollisuudella ongelmia rautatiekuljetuksissa

Kahdeksantoista venäläisen metsäteollisuusliiton ja -yhdistyksen edustajaa ovat lähestyneet kirjeitse pääministeri Putinia pyytäen pikaisia muutoksia Venäjän rautatiereformiin, kirjoittaa Lesprom.ru. Kirjeessä todetaan, että maan metsäteollisuus on viime kuukausien aikana joutunut hätätilanteeseen, kun suuri määrä myymättömiä tuotteita on kertynyt yhtiöiden varastoihin. Vieläkään ei ole onnistuttu purkamaan viime talven aikana kertyneitä raakapuuvarastoja. Sahatavaran tuotanto on käytännössä lamaannuksissa, koska valmista tavaraa ei saada lastattua vientiin. Puutavara altistuu sienitaudeille ja hyönteisten toukille. Kesähelteiden aikana raakapuuta pursuilevat …

Suomen metsäkonevienti Venäjälle

Suomesta Venäjälle vietävien metsäkoneiden ja puutavara-autojen määrät romahtivat vuoden 2008 jälkeen. Suurimpana syynä tähän on ollut puunkorjuuyritysten huono taloudellinen tilanne, jota yleinen talouskriisi pahensi edelleen. Puunviennin väheneminen ja pienentyneet valuuttatulot erityisesti Luoteis-Venäjän alueilla ovat myös vaikuttaneet Suomen konevientiin. Venäjän asettamat, vuonna 2009 voimaantulleet 25 % tuontitullit kuormatraktoreille ja puutavara-autoille ovat vähentäneet ko. koneiden tuonnin kannattavuutta Venäjälle. Hakkuukoneille vuoden 2009 lopussa annettu 5 % tuontitulli poistui vuoden 2010 alussa. Vuonna 2010 …

Venäjän suurimmat metsäteollisuusyritykset

Lesnaja Industrija –lehti on listannut suurimmat venäläiset teollisuusyritykset vuoden 2010 toiminnan perusteella. Lehden nettisivuilla on julkaistu kymmenen kärki. Sija Yritys Toimiala Liikevaihto 2010, milj. EUR 1. Ilim Group sellu- ja paperi 1 329 2. Investlesprom sellu- ja paperi 595 3. Mondi SLPK sellu- ja paperi 587 4. International Paper (Svetogorsk) sellu- ja paperi 446 5. Arkangelin sellu- ja paperitehdas sellu- ja paperi 397 6. Kondopoga sellu- ja paperi 308 7. …

RusForest tavoittelee johtavaa asemaa Venäjän sahatavaran tuottajana

Venäjän metsäsektorilla suhteellisen uusi tulokas RusForest-yhtiö vahvistaa asemiaan. Yrityksen Irkutskissa sijaitsevalle, tänä vuonna käyttöön otetulle sahalle ”RusForest Magistralny” on myönnetty prioriteetti-investoinnin status ja sille on annettu vuokralle metsäalueita alennetulla metsänvuokramaksulla. Uuden sahan vuosikapasiteetti on 100 000 – 150 000 m³ kuivattua sahatavaraa. RusForest toimii Arkangelin alueella ja Itä-Siperiassa ruotsalaisen Martin Hermanssonin johdolla. Yritykselle vuokrattujen metsäalueiden hakkuumahdollisuus on yhteensä 3,6 miljoonaa m³. RusForest on asettanut tavoitteekseen tulla johtavaksi sahatavaran tuottajaksi Venäjällä. …

Valtion omistamille Kontupohjan sellu- ja paperitehtaan osakkeille ei ostajaa

Karjalan tasavallan hallitus ei pystynyt myymään valtion omistamaa OAO Kondopogan (Kontupohjan sellu- ja paperitehtaan) osakepakettia, kirjoittaa Karjalan uutisportaali vesti.karelia.ru. Elokuun ensimmäisenä päivänä pidettäväksi tarkoitettu huutokauppa valtion omistamasta OAO Kondopogan osakepaketista ei toteutunut. Huutokaupan järjestäjä eli Karjalan tasavallan valtionomaisuuden hallintayksikkö tiedotti, että huutokauppaan ei ollut tullut yhtään ilmoittautumista. Karjalan tasavallan hallitus uskoi saavansa 480 miljoonaa ruplaa (n. 12 milj.€) myymällä kymmenen prosenttia OAO Kondopogan osakkeista. Päätös valtion omistaman osakepaketin yksityistämisestä tehtiin …

Pfleiderer aikoo avata uuden tehtaan Novgorodin alueella

Maailmanlaajuisesta taantumasta selvinnyt ja pääurakoitsijansa vaihtanut itävaltalainen konserni Pfleiderer AG käynnistää uudelleen vuonna 2008 aloitetun MDF- ja HDF-levytuotannon rakennustoiminnan toisen vaiheen Novgorodin alueella, kirjoittaa Expert Online. Pfleiderer AG:n hallituksen puheenjohtaja Hans Overdieck ilmoitti asiasta tiedotustilaisuudessa ja muistutti, että konsernin lastulevytehdas on toiminut menestyksekkäästi Novgorodin alueella vuodesta 2006 alkaen. Tuotannon toisen vaiheen rakentaminen olisi ollut jo valmis, ellei pääurakoitsijaa, suurta kansainvälistä rakennusyhtiötä, joka valittiin tarjouksen perusteella vasta viime vuoden lopulla, olisi …

Venäjän metsätalouden kehittämisohjelman tavoitteena puunkorjuun lisääminen

Vuoteen 2020 mennessä puunkorjuumäärä suunnitellaan nostettavaksi 270 miljoonaan kuutiometriin, kirjoittaa metsälehti Rossiiskie lesnye vesti. Kyseiset luvut sisältyvät Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin metsätalouden kehittämisohjelmaan (Programma razvitija lesnogo hozjajstva) vuosille 2012–2020. Vuonna 2010 puuta korjattiin virallisten tietojen mukaan 175,5 miljoonaa kuutiometriä. Оhjelman puitteissa rakennetaan myös 7 000 kilometriä metsäteitä. Оhjelmaa rahoitetaan asiakirjan mukaan 98 miljardilla ruplalla (2,4 milj.€), josta 74 miljardia ruplaa tulee federaation budjetista, 4 miljardia subjektien budjeteista ja 20 miljardia budjetin …

Venäjän metsätalouden laatua arvioitiin

Metsälehti Rossiiskie lesnye vesti julkaisi 20.6. metsien hoidon laatua koskevan artikkelin, jonka sisältö on seuraava: Venäjän metsätalousvirasto Rosleshozin alaisen metsäinventoinnista vastaavan Roslesinforg-keskuksen asiantuntijat arvioivat metsätalouden laatua Uralin, Volgan, Siperian ja Pohjois-Kaukasian federaatiopiireissä sekä Eteläisessä federaatiopiirissä. Valvontaa harjoitetaan tekemällä vuosittain pistokokeen luontoisia tarkastuksia kymmenessä prosentissa kunkin alueen metsätoimialueella (lesnitšestvo). Tehdyissä tarkastuksissa laiminlyöntejä havaittiin kaikissa federaatiopiireissä. Siperian federaatiopiiriä voidaan pitää jopa eräänlaisena ennätyksenä, sillä siellä laiminlyöntejä löytyi yli puolessa tarkastetuista metsäpalstoista. Taigametsän …

Venäjälle uusi PEFC-jäsenyys

PEFC on hyväksynyt uudeksi Venäjän kansalliseksi jäseneksi Kansallisen metsäsertifiointineuvoston (Russian National Council of Forestry Certification, RNCFC). RNCFC korvaa kahden venäläisen sertifiointialoitteen yhteisen koordinointikeskuksen ”Partnership on the Development of Forest Certification”, joka oli PEFCin jäsenenä aikaisemmin. Jäsenyys katkaistiin tämän vuoden alkupuolella maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. Venäjällä on tähän mennessä PEFC-sertifioitu 320 000 hehtaaria metsää. Lähde: PEFC Käytännössä muutoksella ei ole vaikutusta aikaisemmin hyväksytyn sertifiointijärjestelmän sisältöön, vain jäsenenä oleva organisaatio on vaihtunut. Sisältöä …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.