Venäjälle kansallinen FSC-toimisto

Maaliskuun alussa Venäjälle avattiin Kansallinen FSC-toimisto, joka yhdessä Venäjän ekologisesti vastuullisten metsäteollisuudenharjoittajien liiton kanssa aikoo edistää suorien kauppasuhteiden kehittämistä sertifioidun puutavaran tuottajien ja kuluttajien välillä. Kansainvälinen FSC nimitti Venäjän toimiston johtajaksi Andrei Ptitshnikovin, joka on aiemmin toiminut Venäjän WWF:n metsäkoordinaattorina. Huhtikuusta 2005 alkaen kansallisen toimiston toimintaa voi seurata sivuilta www.fsc.ru. Lähde: Venäjän WWF

Itävaltalaisen Eggerin levytehdas Venäjälle

Itävaltalainen Egger on investoinut 70 milj. euroa Ivanovskin alueelle Shujaan rakennettavaan puunjalostustehtaan ensimmäiseen vaiheeseen, kirjoittaa Lesprom.ru. Ensi alkuun tehdas tuottaa noin 250 000 m3 pinnoittamatonta lastulevyä sekä 75 000 m3 pinnoitettua lastulevyä. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu puukuitulevyjen, OSB-levyjen ja lattialaminaattien tuotanto. Shujan tehdas on Eggerin 15. hanke Euroopassa, mutta ensimmäinen Venäjällä. Tehtaan rakennustyöt aloitettiin 2004 ja käyttöön otto tapahtunee huhtikuussa 2005. Lähde: Lesprom.ru

Valtiontalouden tarkastusvirasto puunviennistä

Venäjän valtiontalouden tarkastusvirasto (Shetnaja palata RF) on käsitellyt Venäjän puunviennin tarkastuksen tuloksia, kirjoittaa viraston tiedotuspalvelu. Tarkastuksia tehtiin Luoteis-Venäjän ja Kaukoidän piirien tulleissa tammikuussa ja ne kohdistuivat vuodelle 2004. Tarkastusviraston kollegio totesi, että puun ja puutuotteiden vientiluvut ovat kasvaneet voimakkaasti. Vuonna 2004 puunvienti kasvoi 10 %. Jalostamattoman puun osuus oli paikoitellen jopa 99,5 %. Virasto toteaa, että Venäjällä ei edelleenkään ole tehokasta tapaa valvoa laittomia hakkuita ja laittomasti korjatun vientipuun kauppaa. …

Puuntuonti Venäjältä vuonna 2004

Vuonna 2004 tuotiin puuta Suomeen yhteensä 16,9 miljoonaa kuutiometriä. Venäjän osuus oli 83 % eli 14 milj. m³, muita tuontimaita olivat mm. Viro, Latvia ja Britannia. Venäjältä tuodusta puumäärästä oli tukkipuuta noin kolmannes. Havu- ja lehtipuiden osuus on lähes samansuuruinen kokonaismäärästä. Tilasto Lähde: Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu

Pihkovan mallimetsän toinen vaihe

WWF:n Pihkovan mallimetsähankkeen tukijat, Saksan WWF, ruotsalainen SIDA ja metsäyhtiö Stora Enso, ovat päättäneet käynnistää hankkeen toisen vaiheen, tiedottaa Venäjän WWF. Hankkeen osanottajien voimavarat suunnataan tehokkaan metsänkäyttömallin viemiseksi neljälle alueelle: Pihkovan, Leningradin, Arkangelin ja Vologdan alueille. Kokemuksen levittämiseksi luodaan erityinen järjestelmä, johon kuuluu mm. suurten alueiden ohjeistaminen. Hankkeen toteuttamisessa Pihkovan alue on erityisasemassa. Toisen vaiheen aikana on tarkoitus luoda Pihkovan aluetta varten alueelliset ohjeet, jotka mahdollistavat alueen siirtymisen tehokkaan ja …

Puuntuojan opas

Puuntuojan oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva toimintaympäristöstä, jossa puuta Venäjältä tuova yritys toimii. Opas on tarkoitettu taustatiedoksi yrittäjille, jotka harkitsevat puuntuonnin aloittamista. http://urn.fi/URN:ISBN:951-40-1949-0

Suojelualueiden hallinnosta

Luonnonsuojelualueiden hallinto olisi luonnonvaraministeriön mielestä järkevää keskittää valtakunnalliselle ympäristönsuojeluvirastolle, todettiin ekologianeuvoston ensimmäisessä kokouksessa, kirjoittaa Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Asiasta puhuneen varaministeri Stepankovin mukaan uuden viraston tehtäväksi pitää antaa mm. ympäristötarkastuksiin, luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseen sekä ympäristömaksuihin liittyvät tehtävät. Siten olisi mahdollista välttää päällekkäiset tarkastus-, valvonta- ja hallintotehtävät. Nykyään luonnonsuojelualueiden hallintoa koskevat asiat on määritelty vain hallituksen asetuksessa nro 400. Luonnonvaraministeriö on saamassa päätökseen luonnonsuojelualuelain korjaukset, jotka esitellään hallitukselle kevään aikana. Korjausten tarkoituksena on vähentää …

Karjalan perspektiivittömät metsäkylät

Karjalan tasavallan johto ei aio säilyttää/pelastaa metsäkyliä, joiden asukkaat eivät kykene tehokkaaseen metsätyöhön, kertoi Sergei Katanandov Kalevalan alueen sosiaalis-taloudellista kehittämistä käsitelleessä kokouksessa. Hänen mukaansa entisten lespromhozien alueilla asuvia eläkeläisiä ei jätetä, mutta nuorisoa kehotetaan hakemaan työtä alueilta, joiden tulevaisuuden näkymät ovat valoisammat, kirjoittaa uutispalvelu Regnum. Kokouksessa todettiin, että Kalevalan alueen tilanne vaatii radikaaleja kriisitoimenpiteitä. Tasavallan hallituksen toiveet alueen sosiaalis-taloudellisen tilan paranemisesta eivät ole toteutuneet eikä mm. IKEAn tytäryhtiön Swedwood-Karelian toimintakaan …

Ekologialaki suunnitteilla

Venäjän luonnonvaraministeriön alaisen ekologianeuvoston ensimmäisessä kokouksessa ilmoitettiin ministeriön aikeista laatia ekologialakiluonnos, tiedottaa luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu. Varaministeri Valentin Stepankovin mukaan Venäjän ekologialainsäädäntöön lasketaan nyt kuuluvaksi yli 550 lakipäätöstä. Nykyisen ympäristölainsäädännön perustan muodostavat kansainvälisesti tunnustetut periaatteet ja normit sekä kansainväliset sopimukset. Normien joukossa on paljon ristiriitaisuuksia, jotka haittaavat luonnonkäytön ja ympäristönsuojelun markkinamekanismien kehittymistä. Hankalin tilanne on ympäristöhaittavaikutusten säännösten alalla sekä luonnonkäytön taloudellisen säätelyn ja lupakäytäntöjen alalla. Edelleenkään Venäjällä ei ole valtakunnallisia lakeja ympäristöhaittamaksuista, …

Arkangelin alueen metsäteollisuus vuonna 2004

Arkangelin alueen metsäteollisuuden kaikki tunnusluvut vuodelta 2004 olivat edellisvuotta suuremmat, kirjoittaa tietotoimisto Regnum. Puunkuljetusmäärät nousivat yli 9 milj. kuutiometriin, sahatavaraa tuotettiin 2,180 milj. m³, markkinasellua 787 900 tonnia, paperia 336 800 tonnia, kartonkia 727 000 tonnia ja vaneria 84 600 tonnia. Arkangelin alueen metsäteollisuuden perustan muodostavat yli 100 suurta ja keskisuurta metsä-, puunjalostus- sekä sellu- ja paperiteollisuusyritystä, joista puunkorjuussa toimii 80 yritystä, puunjalostusteollisuudessa 30, sellu- ja paperiteollisuudessa 4 ja vanerituotannossa …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.