Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotantolukuja

Venäjällä tuotettiin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana 1,1 miljoonaa tonnia paperia, 762 tuhatta tonnia kartonkia ja 1,3 miljoonaa tonnia sellua. Paperin osalta tuotantovauhti oli 12 % tiiviimpi kuin edellisenä vuonna, sellun ja kartongin tuotannossa kasvua oli tapahtunut noin 20 %. Vielä voimakkaammassa kasvussa oli vanerin tuotanto, jonka volyymi vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana oli 43 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2009. Lastulevyn tuotannossa kasvua oli tapahtunut 13 % ja …

Rosleshozin toiminnan prioriteetit 2010 ja 2011

Lesnaja Gazetassa (3.4.2010) on julkaissut Metsätalousvirasto Rosleshozin johtaja A. Savinovin kirjoituksen, jonka aiheena on valtion metsäviranomaisten mennyt ja tuleva toiminta. Savinov nimeää kirjoituksessaan Rosleshozin toiminnalle vuosiksi 2010 ja 2011 seuraavat prioriteetit: •Metsien käytön normatiivisen ja oikeudellisen perustan kehittäminen •Subjektien metsähallinnon rakenteen uudistaminen •Kuljetusinfrastruktuurin kehittäminen, tavoitteena taata rationaalinen ja alueellisesti tasapainoinen metsien käyttö ja ratkaista metsänkäytön ongelmat tehometsätalouden piirissä olevilla alueilla •Alueiden välistä yhteistyötä tekevien metsäpalontorjuntakeskusten perustaminen •Metsien vuokrausjärjestelmän kehittäminen •Valtion …

Deere avasi tuotanto- ja varaosakeskuksen Moskovaan

Metsäkonevalmistaja John Deere pyrkii laajentamaan toimintaansa Venäjällä ja IVY-maissa. Yhtiön Venäjä-strategian tähän mennessä suurin investointi on tuotanto- ja varaosakeskus, joka aloitti äskettäin toimintansa Moskovan eteläpuolella, Domodedovon lentokentän välittämässä läheisyydessä. Uuden yksikön myötä Deeren varastopinta-ala Venäjällä moninkertaistuu ja varaosatoimitukset Venäjälle sekä Aasian alueelle tehostuvat. Ensimmäiset toimitukset on tehty jo ennen John Deere Domodedovon avajaisia, joita vietettiin 27. huhtikuuta. Lähde: John Deere Forestry, Russia

SPOK metsäteollisuusyritysten ekologisesta vastuusta

Karjalan luonnonsuojelujärjestö SPOK on huolissaan luonnonsuojelullisesti arvokkaisiin metsiin kohdistuvista hakkuista Karjalassa. Uhka koskee erityisesti pieniä arvokkaita hakkuualueita ja osin myös suunnitteilla olevaa Laatokan saaristo -kansallispuistoa, kertoo järjestön asiantuntija Jelena Pilipenko Karjalan Sanomissa. Tilanteen selkeyttämiseksi SPOK on laatinut kolmiportaisen asteikon Karjalan metsänvuokraajien ekologisen vastuullisuuden arviointiin. Kyseisessä arvioinnissa vuokraajat jaetaan ekologisen vastuullisuuden mukaan kolmeen luokkaan sen perusteella, miten vuokraaja suhtautuu vuokra-alueensa sisältämiin suojelualuesuunnitelmiin. Ekologisesti vastuullisimpien vuokraajien ryhmään kuuluvat tasavallan viisi FSC sertifioitua …

Metsäteollisuuden ongelmien taustoista

Lesnaja Gazeta (16.3.2010) kirjoittaa Venäjän metsäteollisuuden ongelmien taustoista otsikolla ”Mistä ongelmamme juontavat juurensa”. Artikkelin keskeinen sisältö on seuraava: Vuonna 2009 Venäjällä vähenivät sekä puutavarakuljetukset että sahatavaran, vanerin, puulevyjen, sellun, paperin ja kartongin tuotanto. Yhtenä tärkeimmistä syistä tähän oli se, etteivät Metsäteollisuuden kehitysstrategiassa vuoteen 2020 kaavaillut investoinnit toteutuneet suunnitellusti. Puunhankinnan kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti myös uuden metsälain monet puutteet. Lisäksi vientitullien nousu vaikutti raakapuun vientiin, jonka vähenemistä mekaanisen metsäteollisuuden kehitys ei pystynyt …

Päällystetyn painopaperin tuotanto Venäjällä aloitetaan

Metsäsektorin kehitysneuvosto on käsitellyt mahdollisuuksia päällystetyn painopaperin tuotannon aloittamiselle Venäjällä, tiedottavat Venäjän Hallituksen nettisivut. -Venäjällä on suuri tarve omalle päällystetyn painopaperin ja –kartongin tuotannolle. Kyseisten artikkeleiden kysynnän on arvioitu kasvavan lähivuosina 7 prosenttiyksikön vuosivauhtia, mutta kuitenkin niiden kotimainen tuotanto on tähän asti ollut lähes olematonta, kertoo kokousta johtanut ensimmäinen varapääministeri Zubkov. Päällystetyn painopaperin tuotannon aloittamiseksi on valmisteltu useita erillisiä hankkeita. Investlespromiin kuuluva Kaman sellu- ja paperitehdas on ilmoittanut aloittavansa LWC …

Karjalan sahatavarantuotanto kasvussa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Karjalan sahatavarantuotanto kasvoi voimakkaasti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, tiedottaa tasavallan Metsäministeriö. Sahatavarantuotanto vuoden 2010 tammi-maaliskuussa oli yhteensä 146 000 kuutiometriä, mikä on yli 60 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Metsäministeriön osastonjohtaja Roman Petuhov kertoo, että useat yritykset ovat yltäneet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hyviin tuotantolukuihin. Medvezhegorskij LPH ja LDK Segezhskij, jotka kuuluvat holdingyhtiö Investlespromiin, kasvattivat tuotantoaan 78 ja 90 %, Swedwood Karelian osalta kasvu oli 64 % ja myös …

Puun tuonti tammikuussa 2010

Puun tuonti tammikuussa jäi poikkeuksellisen vähäiseksi, tiedottaa metsäntutkimuslaitos. Suomeen tuotiin vuoden ensimmäisen kuukauden aikana vain 0,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, mikä oli pienin kuukausituonti sitten vuoden 1997 tammikuun. Tuontimäärästä 70 % oli peräisin Venäjältä. Puutavaralajeista tuotiin viime vuotiseen tapaan eniten haketta, jonka määrä ylsi hieman yli 0,2 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuli koivukuitupuuta, jonka määrä jäi niukasti alle 0,2 miljoonan kuutiometrin. Havutukin ja koivukuitupuun tuontihinnat ovat olleet viimeisen puolen vuoden …

Esitys prioriteetti-investointien toteuttamisen helpottamiseksi

Prioriteetti-investoijan etuoikeutetusta asemasta huolimatta investointien toteuttamiseen liittyvät vaikeudet ovat Venäjällä arkipäivää. Tästä saatiin uusi esimerkki Arkangelin aluehallinnon 7.4 järjestämässä metsäfoorumissa, kun Solombalan Sellu- ja paperitehtaan hallituksen puheenjohtaja Aleksandr Plastinin kertoi edustamansa yhtymän prioriteetti-investoinniksi listatun modernisointihankkeen toteuttamisen ongelmista. Metsäsektori on taloudellisessa kriisissä ja sellun, paperin sekä sahatavaran tuotanto on käytännöllisesti katsoen lakannut Arkangelin alueella, Plastinin kuvasi olosuhteita, joiden keskellä yhtiö on kamppaillut hanketta toteuttaessaan. Solombalalesin kohtaamien ongelmien pohjalta Plastinin nimesi kolme …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.