Karjalassa tarkastetaan puukuljetusten laillisuutta

Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja tulli ovat tarkastaneet vientiin menevien puukuljetusten laillisuutta Lahdenpohjan piirissä Syväoron rajanylityspaikassa. Lain mukaan jokaisella kuljetettavalla puuerällä on oltava kuormakirja, josta käy ilmi puutavaran omistaja, lähettäjä, vastaanottaja, kuljettaja sekä kuljetettavan puumäärän tilavuus, puulaji ja puutavaralaji. Lisäksi kuormakirja sisältää auton rekisterinumeron ja puukauppasopimuksen rekisteröintinumeron. Vuoden 2015 aikana Karjalassa on tarkastettu yhteensä 3 352 puukuljetusta. Lain mukainen kuormakirja puuttui kuudessa tapauksessa. Lähde: Metsätalousviraston Luoteis-Venäjän metsäosasto

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (11.9.–24.9.2015) Metsäalan uutiset: Venäjä laskee paperin tuontitullia ja kieltää keräyspaperin viennin. Talouskehitysministeriö kieltää keräyspaperin ja -pahvin viennin Venäjältä neljäksi kuukaudeksi. Tavoitteena on ehkäistä keräyspaperipulaa ja lisätä paperin uudelleenkäyttöä. Lisäksi useiden paperi- ja kartonkilaatujen tuontitulleja alennetaan. Offsetpaperin ja kalanteroidun paperin tuontitulli laskee pysyvästi viiteen prosenttiin. Tiettyjen päällystettyjen paperilaatujen tullia lasketaan puolentoista vuoden ajaksi viiteen prosenttiin ja foliopainatuksessa käytettävän folion tuontitulli poistetaan kokonaan puolentoista vuoden ajaksi. Tariffien alennuksilla pyritään …

Angara Paperin jättihanke konkurssiin

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (28.8.-10.9.2015) Angara Paperin jättihanke konkurssiin. Krasnojarskin alueelle suunnitellun suuren sellutehdashankkeen toteuttaja Angara Paper on jättänyt konkurssihakemuksen. Hakemuksen perusteena ovat 470 miljoonan ruplan (noin 6,1 miljoonan euron) velat. Angara Paperin oli tarkoitus investoida 3,5 miljardia dollaria uuden sellutehtaan rakentamiseen Krasnojarskin alueen pohjoisosaan, mutta rakennustyöt eivät koskaan käynnistyneet. Yhtiön metsänvuokrasopimukset purettiin maksamattomien vuokrien takia jo helmikuussa 2014, ja hanke menetti Venäjän kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämän prioriteetti-investointistatuksen elokuussa 2014. Ruotsalainen …

Arkangelin sellu- ja paperitehdas käynnistää investointihankkeen toisen vaiheen

Arkangelin sellu- ja paperitehdas on käynnistänyt toisen vaiheen metsäalan prioriteetti-investointihankkeesta, jonka kokonaiskustannukset ovat 8,8 miljardia ruplaa (119 milj. €, 1 €=74 RUB). Toteutus sisältää 2. kartonkikoneen modernisoinnin. Asennettavan laitteiston hinta on noin 45 miljoonaa euroa ja sillä saadaan parannettua koneen tuottavuutta sekä kartongin ominaisuuksia. Samaan aikaan aloitetaan myös sellutehtaan uuden haihduttamon rakennustyöt, investoinnin suuruus on neljä miljardia ruplaa. Investointihankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2013-2015 modernisoitiin osia tehtaan molemmista kartonkilinjoista sekä rakennettiin …

Lesplitinvest avasi sahan Leningradin alueella

Sojuz-konserniin kuuluva OAO ”Lesplitinvest” avasi sahalaitoksen Käkisalmessa. Sahan kapasiteetti on 240 000 kuutiometriä tukkia vuodessa. Lesplitinvest on tuottanut Käkisalmessa MDF-levyä vuodesta 2004 alkaen, väliovien valmistus aloitettiin vuonna 2008. Vuotuinen tuotantokapasiteetti on 120 000 kuutiometriä MDF-levyä ja 350 000 ovea. Lähde: Lesplitinvest

Syasskin tehtaalle uusi pehmopaperilinja

Syasskin sellu- ja paperitehdas on ottanut käyttöön uuden pehmopaperien jalostuslinjan, jonka myötä tehtaan tuotanto kasvaa 30 prosenttia. Teknologiatoimittajana on italialainen Gambini, joka on toimittanut Syasskin tehtaalle kaikkiaan viisi linjaa viime vuosina. Vuoden 2014 lopulla Syasskin sellu- ja paperitehdas ja italialainen Toscotec allekirjoittivat sopimuksen pehmopaperikoneen toimittamisesta vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Uusi kone korvaa nykyisen paperikoneen PM3. Toscotec on toimittanut Syasskin tehtaalle pehmopaperikoneen (PM2) myös vuonna 2012. Syasskin tehdas on Luoteis-Venäjän nykyaikaisimpia …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.