Leningradin alueella suunnitellaan ylipainomaksua aluetason teille

Leningradin alueen hallitus suunnittelee tienkäyttömaksua yli 12 tonnin ajoneuvoille alueellisille ja kunnallisille teille. Periaate on sama kuin juuri käyttöön otetulla Federaatiotason tiemaksulla. Leningradin alueen asukkaat ovat tehneet valituksia teiden kunnosta mm. hakkuualueiden läheisyydessä. Suunnitelulla ylipainomaksulla olisi mahdollista kerätä teiden ylläpitoon kolme miljardia ruplaa (n. 50 milj.€) eli kolmannes vuoden 2015 tierahastosta. Lähde: Leningradin aluehallinto Aikaisemmin aiheesta: 17.11.2015 Raskaiden kuljetusten lisämaksua peritään alennettuna

Karjalan mänty taipuu suomalaiseen malliin

Pasi Poikonen, Luken blogi Venäjän metsätalouden piirissä tehty aktiivinen yhteistyö suomalaisten metsäntutkijoiden ja käytännön puunhankinnan kautta on osoittanut tarpeellisuutensa, kun Venäjän ylin metsäviranomainen on vahvistanut uuden ajattelutavan maan metsätalouden muutokselle kuluvan vuoden aikana. Venäjän federaation hallitukselle, luonnonvara- ja ympäristöministeriölle ja opetusministeriölle on annettu tehtäväksi siirtyä budjettiriippuvaisesta metsätalouden harjoittamisesta kaupallisesti kannattavaan metsätalouteen. Kansainvälinen biotalouden yksikkö Joensuun toimipisteessä seuraa Venäjän ja muiden Itä-Euroopan maiden metsäsektorin kehitystä ja toteuttaa kehityshankkeita erityisesti Karjalan tasavallassa …

Raskaiden kuljetusten lisämaksua peritään alennettuna

Federaatiotason teiden käyttömaksua alettiin periä yli 12 tonnia painavilta autoilta 15.11.2015 alkaen. Alkuperäisen asetuksen mukaan käyttömaksu olisi ollut 3,73 ruplaa kilometriltä, mutta maksua on alennettu helmikuun 2016 loppuun saakka. Nyt perittävä maksun kerroin on 0,41 (1,53 RUB/km). Maaliskuun 2016 alusta vuoden 2018 loppuun saakka maksua peritään kertoimella 0,82 (3,06 RUB/km). Lähde: Venäjän hallitus Aikaisemmin aiheesta: 03.11.2014 Raskaiden kuljetusten lisämaksu siirtyy vuodelle 2015  

Valtiontalouden tarkastusvirastolta moitteita metsähallinnolle

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tyytymätön metsätalouden kehitysohjelman 2013–2020 toteutukseen. Viraston arvion mukaan Luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja metsätalousvirasto eivät huolehdi ohjelman tehokkaasta toteutumisesta eivätkä alueviranomaiset toimeenpane heille kuuluvia tehtäviä. Metsä- lain rikkomuksista metsätaloudelle aiheutuneen haitan arvioitiin kasvaneen vuonna 2014 lähes kolmanneksella 14,7 miljardiin ruplaan (noin 210 miljoonaan euroon). Lisäksi metsänvuokrarästit kasvoivat vuonna 2014 11,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja vuoden 2015 alkupuoliskolla edelleen 5,4 prosenttia ollen yhteensä 9,7 miljardia ruplaa (noin 139 miljoonaa …

GS Group käynnisti lämpökäsitellyn puun tuotannon Pihkovan alueella

Venäläisen elektroniikkayhtiön GS Groupin rakennuttama Sudoman saha Pihkovan alueella on käynnistetty. Yritys valmistaa lämpökäsiteltyä puuta, jonka tuotanto on Venäjällä vielä harvinaista. Lisäksi tuotannossa on kyllästettyä ja höylättyä sahatavaraa, tuotantokapasiteetti on yhteensä 61 000 kuutiometriä vuodessa. Sahainvestoinnin suuruus on 1,8 miljardia ruplaa (31 milj. €, 1 €=60 RUB). Lähde: GS Group Aikaisemmin aiheesta: 15.08.2013 Elektroniikkayhtiö GS Group aloittaa puunjalostuksen Pihkovan alueella

Kontupohjan paperitehdas myyntiin 8,5 miljardin ruplan hinnalla

Euroopan johtavan sanomalehtipaperin valmistajan Kontupohjan paperitehtaan myyntiä käsitellään osakkaiden kokouksessa tällä viikolla. Myynti tehdään velkojen selvittämiseksi ja minimihinnaksi suunnitellaan 8,5 miljardia ruplaa (142 milj. €, 1 €=60 RUB). Selvitystilassa olevaa tehdasta johtaa ulkopuolinen johtaja, jonka edustajan mukaan myynti ei tule vaikuttamaan tuotantoprosessiin, vaan on tavanomainen toimenpide konkurssimenettelyssä. Yrityksellä on velkaa 13 miljardia ruplaa. Se työllistää 4 000 henkilöä. Viime vuonna tehdas tuotti 600 000 tonnia sanomalehtipaperia. Lähde: TASS

Venäjän tahtotila siirtyä skandinaaviseen metsänkäytön malliin voimistuu

Venäjän metsäviranomaiset ovat vahvistaneet aloittavansa siirtymisen intensiivisen metsätalouden malliin. Tavoitteena on mm. parantaa metsien laatua, tehostaa puuntuotantoa ja turvata metsäteollisuuden puuhuolto. Periaatteet on määritelty metsien intensiivisen käytön ja uudistamisen konseptissa (Kontseptsija intensivnogo inspolzovanija i vosproizvodstva lesov). Liitteessä tilannekatsaus ja konseptin keskeinen sisältö. Avaa tiedosto, pdf

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (9.–22.10.2015) Metsäalan uutiset: Investlesprom konkurssiin. Moskovan välimiestuomioistuin on asettanut ZAO Investlespromin konkurssiin. Hakijana oli Moskovan Pankki, jolla on Investlespromilta 7,7 miljardin ruplan (noin 108 miljoonan euron) saatavat. Investlesprom on osa noin 50 metsätalousyrityksen ryhmää, jo- hon kuuluu mm. Segežan sellu- ja paperitehdas. Karjalassa toiminut hakkuuyhtiö InvestlespromLesozagotovka asetettiin konkurssiin jo tammikuussa 2015. (Rapsi news, Stolica na Onego) Lumber Liquidatorsille sakot laittomasti hakatun mongoliantammen tuonnista. Yhdysvaltalainen parketintoimittaja Lumber Liquidators …

Liity postituslistalle, saat uutisotsikot sähköpostiisi.